Debatt
14 dec, 2020

Slutreplik: Svårt att förstå hur IVO har resonerat

Är det inte viktigt i ett sådant här exceptionellt fall att framför allt se till att göra en tillräckligt djupgående granskning? skriver författarna i ett svar på IVOs replik.

Debatt
14 dec, 2020

Replik: Vi bedömde att vi hade bra beslutsunderlag

I det aktuella ärendet bedömde vi att det var mest ändamålsenligt att inte intervjua handläggare, skriver IVO.

Debatt
14 dec, 2020

Debatt: Vad kan man lära av IVOs granskning?

Om man vill komma närmare svaren på frågor i fallet Esmeralda, behövs fördjupad undersökning, skriver debattörerna.

Migration och integration
9 dec, 2020

Posttraumatisk stress utbrett bland unga

Fyra av tio nyanlända ensamkommande barn och unga har förhöjda symtom på posttraumatisk stress.

Socialtjänst – barn och familj
9 dec, 2020

Digitalisering svårt för funktionsnedsatta

Pandemin har påskyndat digitaliseringen. Men unga funktionsnedsatta kan hamna utanför.

Socialtjänst – barn och familj
4 nov, 2020

Diskontinuitet i sociala barnavårdsprocesser – från ...

Konsekvenserna av instabilitet i samhällets insatser riskerar att f...

Socialtjänst – barn och familj
29 okt, 2020

Jourhemsplaceringar för barn i samhällsvård

Jourhem behöver tydligt definieras i lagstiftningen.

Missbruk
22 okt, 2020

Mammor särskilt utsatta vid missbruk

En studie vid Ersta Sköndal Bräcke högskola visar att mamman är en viktig skyddsfaktor för barnen när pappan har en problematisk alkoholkonsumtion.

Socialtjänst – barn och familj
15 okt, 2020

Nytt stöd för socialsekreterare

Socialsekreterare som handlägger ärenden inom barn- och ungdomsvården får nytt stöd.

Socialtjänst – barn och familj
12 okt, 2020

Varje dag görs tusen orosanmälningar

Varje dag får socialtjänsterna in nära tusen orosanmälningar om bar...

Socialtjänst – barn och familj
22 sep, 2020

Barnets bästa – är samhället redo?

Har offentliga biträden, domare och socialsekreterare det som krävs...

Socialtjänst – barn och familj
22 sep, 2020

Ställ krav på barnets offentliga biträde vid LVU

I LVU-utredningen (2015:71) menar utredaren bland annat att särskil...