Om Socionomen

Socionomen är Sveriges ledande oberoende tidskrift för kvalificerat socialt arbete och psykoterapi.

Socionomen ges ut av Akademikerförbundet SSR och produceras av A4. Som prenumerant får du tillgång till unika artiklar, granskningar och verktyg som ger dig inspiration i din yrkesvardag och stöd i din profession. Våra vetenskapliga artiklar följer internationella kriterier och utgör en brygga mellan teori och metod – forskning och praktik.

Tidningen grundades 1987, har en fri och självständig ställning och bedrivs med tryckfrihetsförordningen som grund.

Som prenumerant får du tillgång till premiummaterial här på Socionomen.se, du får dessutom tidskriften åtta nummer per år i brevlådan. Socionomen finns även som taltidning. Kontakta redaktionen för information.

Annonsera – som annonsör når du läsare över hela Sverige. 

Kontakta oss gärna! 
Lena Engelmark, chefredaktör och ansvarig utgivare, lena@socionomen.se
Jenny Palmqvist, webbredaktör och reporter, jenny@socionomen.se
Ulrika Sandh, Art Director, ulrika@a4.se
Hans Svärd, redaktör för de vetenskapliga artiklarna, hans.sward@soch.lu.se

Socionomens redaktionsråd består av yrkesverksamma socionomer:  
Stig Larsson, socialpolitik
Per Landberg, familjerådgivning
Malin Norberg, flyktingfrågor, ekonomiskt bistånd
Åsa Wiklund, psykosociala frågor i skolan
Malin Isaksson, frivård
Lisa Gagnerud, socialpsykiatri
Pia Litzell Berg, Psykoterapi – teori och metod
Jazmine Hjort, LSS
Simon Ilhammar, ungdomar
Carina Kilström, arbetsmarknadsfrågor

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.