Om Socionomen

Socionomen är Sveriges ledande oberoende tidskrift för kvalificerat socialt arbete och psykoterapi.

Socionomen ges ut av Akademikerförbundet SSR och produceras av A4. Som prenumerant får du tillgång till unika artiklar, granskningar, forskningsnyheter och verktyg som ger dig inspiration i din yrkesvardag och stöd i din profession.

Tidningen grundades 1987, har en fri och självständig ställning och bedrivs med tryckfrihetsförordningen som grund.

Som prenumerant får du tillgång till premiummaterial här på Socionomen.se, du får dessutom tidskriften åtta nummer per år i brevlådan. Socionomen finns även som taltidning. Kontakta redaktionen för information.

Annonsera – som annonsör når du läsare över hela Sverige. 

 

Kontakta oss gärna! 
Annika Sjöberg, chefredaktör och ansvarig utgivare, annika@socionomen.se
Tommy Johansson, digital redaktör och reporter, tommy@a4.se
Louise Bååth, Art Director, louise@a4.se

Socionomens redaktionsråd består av yrkesverksamma socionomer:  

Anja Turunen, Arbetsförmedlingen, arbetslivsfrågor
Carina Kilström, socialtjänstens äldreomsorg, barn och familj samt samhällsplanering
Åsa Wiklund, skolkuratorsfrågor
Malin Isaksson, frivård och kriminalvård
Pia Litzell Berg, psykoterapi
Malin Norberg, Arbetsmarknad, arbetslivsfrågor för människor med särskilda behov
Jazmine Hjort Tegman: LSS, funktionshinderfrågor

 

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.