Om Socionomen

Socionomen är Sveriges ledande oberoende tidskrift för kvalificerat socialt arbete och psykoterapi.

Socionomen grundades 1987. Den ges ut av Akademikerförbundet SSR och produceras av A4 Text & Form. Socionomen har en självständig ställning och bedrivs med tryckfrihetsförordningen som grund.

Som prenumerant får du tillgång till unika artiklar, granskningar, forskningsnyheter och verktyg som ger dig inspiration i din yrkesvardag och stöd i din profession. Du kan ta de av allt material på Socionomen.se, läsa äldre nummer digitalt och du får åtta nummer per år i brevlådan. Socionomen finns även som taltidning. Kontakta redaktionen för information.

Annonsera – som annonsör når du läsare över hela Sverige. 

Socionomen, packshot

 

Kontakta oss gärna! 
Annika Sjöberg, chefredaktör och ansvarig utgivare, annika@socionomen.se
Tommy Johansson, digital redaktör och reporter, tommy@socionomen.se
Louise Bååth, Art Director, louise@a4.se

Socionomens vetenskapliga redaktionsråd består av:
Annika Taghizadeh Larsson, biträdande professor vid Linköpings universitet.
Anders Forslund, professor emeritus vid IFAU.
Margareta Hydén, professor emerita vid Linköpings universitet, samt professor vid kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet.
Björn Johnson, professor i socialt arbete vid Malmö universitet.
Hilda Näslund, biträdande lektor i socialt arbete vid Umeå universitet.
Lars Brännström, professor i socialt arbete, Stockholms universitet.
Björn Philips, professor i psykologi vid Stockholms universitet.
Nils Stenström, fil. dr, projektledare på SBU.


Socionomens redaktionsråd med yrkesverksamma socionomer håller på att ombildas.

 

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.