Socionomens handledarförteckning  

Socionomens handledarförteckning är tillbaka. Nu kan du på nytt anmäla dig till handledarförteckningen där kraven för att vara med har stramats upp. 

Grundkrav

Handledaren ska ha genomgått en sammanhållen handledarutbildning på universitet eller högskola om lägst 30 högskolepoäng (motsvarar 20 gamla poäng). Annan handledarutbildning kan godkännas efter prövning om nivå, omfattning och inriktning bedöms likvärdig.

Medlemmar i “Svensk Handledarförening i psykosocialt arbete” har även fortsättningsvis en särskild markering i förteckningen.

I nya förteckningen behöver vi uppgifter om: namn, titel, adress, telefonnr, mejladress, handledarutbildning, annan relevant kompetens, önskad typ av uppdrag, övrigt. Intyg om genomförd handledarutbildning krävs. Skicka med intyget tillsammans med anmälan.

Anmälan kostar 750 kr första året, därefter förnyar du dina uppgifter en gång per år à 500 kr.

Vi uppdaterar handledarförteckningen fortlöpande, du kan anmäla dig när du vill. Skicka anmälan till Julia Wålbrink på julia.walbrink@akademssr.se.

Välkommen!
Socionomens redaktion