Vill du nå Sveriges socionomer?

Genom att annonsera i den prenumererade tidningen Socionomen syns ditt budskap i en redaktionell miljö med mycket högt förtroende hos läsarna!

Med nyheter, aktuell forskning, metodutveckling och granskande reportage hålls läsaren uppdaterad och engagerad om det senaste i sociala frågor. Undersökningsföretaget Novus visar att på en skala från 1 till 5 ger hela 84 procent av läsarna Socionomen 4 eller 5 i betyg. Räckvidden på hela 72 procent är mycket bra och de flesta läser hela eller stora delar av tidningen som ofta sparas.

Våra läsare är verksamma inom offentlig och privat sektor och arbetar bland annat som:
– socialsekreterare
– socialchefer
– familjerådgivare
– psykoterapeuter
– kuratorer
– frivårdsinspektörer
– handledare inom psykosocialt arbete
– behandlingspersonal
– hälso- och sjukvård
– konsulter i ledarskaps- och organisationsfrågor

Populär hos studenter

På socialhögskolorna används Socionomen i undervisningen. Här ges också möjligheten att få tidningen kostnadsfritt första året och under resten av studietiden till kraftigt reducerat pris.
Bland våra prenumeranter finns också ett stort antal institutioner, varför antalet läsare är betydligt högre än den tryckta upplagan på ca 8 000 exemplar.

Det viktiga forskningssupplementet

Vid två tillfällen om året ges det populära forskningssupplementet i Socialt arbete ut. Det bedöms och följer de internationella regler som gäller för vetenskapliga tidskrifter inom det samhällsvetenskapliga området. Psykoterapeuter har också en egen avdelning, Psykoterapi – teori och metod.

Vad passar dig?

Socionomen erbjuder flera möjligheter för dig att synas men vad skulle passa dig bäst?
Robin Zackrisson på Bengtsson & Sundström Media hjälper dig oavsett!
Tel: 08-442 00 13 / E-post: socionomen@bs-media.se