Maria Grönte

Doktorand, Forskarskolan för yrkesverksamma inom socialtjänsten, Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet

7 feb 2023

Gettyimages

Illustration

7 feb 2023

7 feb 2023

Dilemmat: Hur får man våldsutövande föräldrar att delta i utredningar?

Att utöva våld mot de personer som står en närmast är ofta förenat med skam och skuldkänslor hos dem som utövar våldet. Hur ska man jobba inom socialtjänsten för att få våldsutövande föräldrar att förstå att de behöver hjälp?

Maria Grönte

Doktorand, Forskarskolan för yrkesverksamma inom socialtjänsten, Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet

7 feb 2023

Gettyimages

Illustration

7 feb 2023

7 feb 2023

FRÅGA: Att få våldsutövande föräldrar att delta i utredningen är ofta svårt. Hur kan man som socialsekreterare jobba för att motivera dem?

SVAR: Ska du få den våldsutövande föräldern att delta i utredningen, och i nästa steg behandling för att få våldet att upphöra, krävs ett motivationsarbete. Våld i nära relation ses som väldigt skamfyllt och det är sällan berättelsen kommer av sig själv.

I en studie intervjuade jag femton socialsekreterare om deras strategier för att få pappor att delta i utredningen och alla använde sig av olika trygghetsskapande och trygghetsutmanande strategier. De ville skapa relation och förtroende för socialsekreteraren och på så vis få pappan att öppna sig. I studien berättar socialsekreterarna om nedanstående strategier som för att motivera pappan att delta:

Ett första steg kan vara att informera om vad socialtjänsten gör och berätta att du ju inte varit på plats och vet vad som hänt. Därför behöver våldsutövaren berätta utifrån sitt perspektiv. Då är det viktigt att han inte känner sig ifrågasatt eller dömd på förhand. Lyssna på vad han tänker och känner, bekräfta att du förstår och beröm för att han vågat tala öppet om våldet.

Socialsekreterarna i min studie berättar att de försöker förstå upprinnelsen till våldet och våldsutövarens förklaringar till det. Det är viktigt både initialt, och genom hela utredningen.

LÄS OCKSÅ >>> När föräldrar misstänks slå sina barn men inte vill erkänna – hur hjälper man barnet?

Så småningom skiftar de perspektiv och förmedlar vad den våldsutsatta berättat om våldet, och tar upp konsekvenserna av våldet på kort och lång sikt. I intervjuer jag gjort med pappor om deras erfarenhet av kontakten med socialtjänsten framgår att alla vill vara bra och trygga föräldrar till sina barn. Därför kan föräldraskapet vara kraftfullt som motivator, till exempel genom att ta upp vad våldet mot den andra föräldern får för konsekvenser för barnet och hur det påverkar relationen till barnet.

Särskilt motiverande kan det vara om socialsekreteraren kan återge ett samtal med barnet, och vad som kommit fram där. Om våldsutövaren kommer med bortförklararingar, som att barnet inte var där när bråket ägde rum, kan socialsekreterarna ställa lite utmanade frågor för att få pappan att reflektera kring situationen: ”Jaha, så om ni skrek i rummet intill så hörde inte barnet det?”

En annan strategi är att börja använda våldsutövarens ord för att prata om våldet, för att göra det talbart. Kanske pratar han om konflikter, diskussioner eller bråk i stället för våld. Eller så kan du fokusera på en mindre fysisk händelse för att ni ska kunna närma er det som är problematiskt med våldet. Problemet är att den strategin också riskerar att förminska och normalisera våldet. Men är du medveten om riskerna kan det vara ett bra sätt att nå fram – ett första steg i en förändringsprocess som kan bidra till att våldsutövaren senare tar emot insatser kring våldet.

Sen är det är viktigt att betona att säkerheten och skyddet för de våldsutsatta alltid behöver beaktas och få företräde när man arbetar med våldsärenden.

LÄS OCKSÅ >>> Fler dilemman och expertsvar finner du här

Läs mer

Så gick det sen
17 jul 2024

Sebastian Stakset: ”Hjälparbete är fett jobbigt”

Sedan kriget i Ukraina startade har Sebastian Stakset varit i lande...

C-uppsatser
15 jul 2024

Personer med schizofreni särskilt utsatta för social exkludering

"Allmänheten behöver få mer information om sjukdomen för att m...

Ny forskning
11 jul 2024

De flesta kriminella karriärer är korta men ibland livslånga – varför?

Kriminologen Christoffer Carlsson förklarar vilka faktorer som påve...

Läs även

Mäns våld mot kvinnor
13 sep 2021

Så vill regeringen bekämpa mäns våld mot kvinnor

Omfattande satsningar presenterades under måndagen för att förebygg...

Våld i nära relationer
29 jul 2021

Lagändring för att stoppa våldet – ”Bra första steg”

Socialnämnderna får större ansvar för att förebygga mäns våld mot k...

Våld i nära relationer
2 jul 2021

Så ställde kvinnojourer och kommuner om i skuggan av pandemin

När covid-19-pandemin nådde Sverige mobiliserade kvinnojourerna sna...

Våld i nära relationer
23 jun 2021

Så arbetar kommunerna för att förhindra relationsvåld

Fler akuta fall under pandemin, ökat våld mot barn och svårigheter ...

Mäns våld mot kvinnor
21 jun 2021

Kvinnojourens bästa råd till socialtjänsten

Kvinnojouren fungerar som ett bollplank för socialtjänsten. Dels i ...

Mäns våld mot kvinnor
20 jun 2021

Angelica bröts ned av ex-mannen: ”Man blir hjärntvättad”

Det började som vilken relation som helst. En romans blev ett sambo...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.