Socionomen

13 sep 2021

13 sep 2021

Så vill regeringen bekämpa mäns våld mot kvinnor

Omfattande satsningar presenterades under måndagen för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Socionomen

13 sep 2021

13 sep 2021

LÄS MER>> Experten: Så fungerar männen som slår

Under måndagen presenterade regeringen en rad åtgärder för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Det handlar om permanenta medel och statsbidrag, samt en reform för skyddat boende för våldsutsatta vuxna och barn.

I juni i år presenterade regeringen ett åtgärdspaket med 40 åtgärder för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen dels omfattande resurser för att kunna realisera åtgärdspaketet, dels ytterligare åtgärder som tillsammans med åtgärdspaketet kommer att utgöra det åtgärdsprogram som presenteras senare i höst.

För att åtgärderna ska bli långsiktiga och för att aktörerna inom området bättre ska kunna planera sin verksamhet föreslår regeringen att det 2022 tillförs 215 miljoner kronor till arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor, vilket innebär att det finns totalt 350 miljoner kronor under året. Regeringen föreslår också att medlen från och med 2024 permanentas på en nivå av 300 miljoner kronor per år.

Prioriterade områden i budgetförslaget

  • Permanenta statsbidrag till kvinno- och tjejjourer.
  • Permanenta medel för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Satsning på stadigvarande boende för våldsutsatta kvinnor och barn
  • Reform för skyddade boenden för våldsutsatta vuxna och barn.
  • Ökade resurser till Kriminalvården, SiS och hälso- och sjukvården.
  • Medel till Kvinnofridslinjen och Preventell permanentas.

 

 

Läs mer

Aktuellt
17 maj 2024

”Skickar du polisen på mig kommer det säga poff”

Socialsekreteraren Anna Nordin blev dödshotad mitt under pågående s...

C-uppsatser
15 maj 2024

Kuratorer om komplexiteten att bemöta våldsutsatthet

Studenterna Moa Boström och Amanda Löfstrand har undersökt hur kura...

Tema
15 maj 2024

"Det kan vara livsfarligt om socialtjänstens data läcker"

It-experten Jan Olsson berättar om framgångsfaktorer och utmaningar...

Läs även

Våld i nära relationer
7 feb 2023

Dilemmat: Hur får man våldsutövande föräldrar att delta i utredningar?

Att utöva våld mot de personer som står en närmast är ofta förenat ...

Våld i nära relationer
29 jul 2021

Lagändring för att stoppa våldet – ”Bra första steg”

Socialnämnderna får större ansvar för att förebygga mäns våld mot k...

Våld i nära relationer
2 jul 2021

Så ställde kvinnojourer och kommuner om i skuggan av pandemin

När covid-19-pandemin nådde Sverige mobiliserade kvinnojourerna sna...

Våld i nära relationer
23 jun 2021

Så arbetar kommunerna för att förhindra relationsvåld

Fler akuta fall under pandemin, ökat våld mot barn och svårigheter ...

Mäns våld mot kvinnor
21 jun 2021

Kvinnojourens bästa råd till socialtjänsten

Kvinnojouren fungerar som ett bollplank för socialtjänsten. Dels i ...

Mäns våld mot kvinnor
20 jun 2021

Angelica bröts ned av ex-mannen: ”Man blir hjärntvättad”

Det började som vilken relation som helst. En romans blev ett sambo...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.