Annika Sjöberg

Reporter

5 jul 2023

Gettyimages

Foto

5 jul 2023

5 jul 2023

TEMA: UNGAS NARKOTIKABROTT

Nya siffror slår fast: Cannabis vanligare än man tidigare trott

Ny forskning visar att betydligt fler använder cannabis än vad tidigare studier visat. Forskarna bakom studien menar att den är ett viktigt komplement för att få en bättre förståelse för narkotikaanvändningen i Sverige.

Annika Sjöberg

Reporter

5 jul 2023

Gettyimages

Foto

5 jul 2023

5 jul 2023

Av dem som använder droger är det bara ett fåtal som också döms. Hur stor andelen det rör sig om är omöjligt att veta, eftersom vi inte vet hur många som faktiskt använder narkotika. Nu visar dessutom ny forskning som visar att de undersökningar vi ofta utgår ifrån kanske inte ger helt rätt bild av läget. Genom att använda en annan frågemetod, en indirekt enkätmetod, har forskarna fått helt andra svar.

LÄS OCKSÅ >>> Vård för yngre, böter för äldre – vad är bäst för unga som döms för narkotikabrott?

– Vi hade en stark misstanke om att det kunde finnas en underrepresentation i de traditionella undersökningarna. Användning av droger är en känslig fråga, i och med att det är olagligt, och det är troligt att den som tror att det finns en risk att åka fast om man svarar på ett visst sätt väljer att dölja sitt bruk, säger Filip Andersson, forskare vid Karolinska institutet.

I studien har de samarbetat med CAN och deras undersökning Vanor och konsekvenser för att få så jämförbara svar som möjligt. Båda undersökningarna bygger på enkäter men med den indirekta metoden går svaren inte att koppla till en enskild individ.

LÄS OCKSÅ >>> Panelen: Så hjälper vi unga som dömts för narkotikabrott

Fakta: Undersökningen

Respondenterna var unga vuxna, 18–29 år som bor i Sverige.

I CAN:s undersökning deltog 1200 svarande, varav 56,0 procent var kvinnor.

Den indirekta undersökningen hade 2 951 svarande, varav 53,6 kvinnor.

Frågor om droganvändning varvas också med andra helt okänsliga ämnen, till exempel: ”Har du någonsin brukat cannabis?”, följt av: ”Är du längre än 167 cm?”. För att kunna jämföra med CAN:s undersökning har de riktat frågorna till samma målgrupp, under samma tidsperiod. Och svaren är slående olika, två till tre gånger fler uppgav att de använt cannabis de senaste trettio dagarna i den indirekta undersökningen.

– Cannabis är den drog som används mest i hela världen, och det är en stundtals rätt het debatt, därför vill vi att politikerna ska ha så bra beslutsunderlag som möjligt.

LÄS OCKSÅ >>> Ris eller ros till svensk narkotikapolitik – nytt forskningsprojekt ska ge svaren

Men, poängterar Filip Andersson, den metod som CAN använder har andra fördelar:

– I deras underlag kan vi följa individer över tid, vilket är väldigt värdefullt. Det är omöjligt med vår metod. Den data som vi fått fram kan snarare kan fungera som referens för att bedöma den potentiella felmarginalen, säger Filip Andersson.

Fakta: Resultat

CAN:s enkätundersökning:

27,3 procent anger att de någon gång använt cannabis

10,4 procent anger att de använt cannabis det senaste året

3,7 procent anger att de använt cannabis den senaste månaden

Indirekt enkätmetod:

43,2 procent anger att de någon gång använt cannabis.

19,2 procent anger att de använt cannabis det senaste året.

13,2 procent anger att de använt cannabis den senaste månaden.

VILL DU PRENUMERERA? >>> Här finner du all information

Läs mer

Krönika
12 jun 2024

"Tänk om jag fått vård på ett hvb-hem där jag fick vara mig själv"

Författaren Lo Torneborg vill se fler behandlingshem som inte är up...

Nyheter
11 jun 2024

Kriminalvården behöver bli bättre på att minska risken för återfall

Riksrevisorn: "De resurser som Kriminalvården lägger på behand...

Tema
10 jun 2024

Är det rätt prioriterat att satsa miljarder på fler fängelseplatser?

Forskaren Hans Grönqvist svarar: "Programmen utvärderas inte p...

Läs även

Tema
10 jun 2024

Är det rätt prioriterat att satsa miljarder på fler fängelseplatser?

Forskaren Hans Grönqvist svarar: "Programmen utvärderas inte p...

Tema
10 jun 2024

"Vi har aldrig varit i närheten av en sådan ökning tidigare"

Sverige kan komma att få Europas mest fängslade befolkning. Hur rim...

Tema
22 maj 2024

Panelen: Det har vi lärt oss efter hackerattacken

Påverkan, konsekvenser och lärdomar. Fyra personer med särskild erf...

Tema
20 maj 2024

Hackerattacken ett dråpslag för socialtjänsten i Vellinge

Verksamhetschefen: "Det skulle visa sig vara en situation vi a...

Tema
15 maj 2024

"Det kan vara livsfarligt om socialtjänstens data läcker"

It-experten Jan Olsson berättar om framgångsfaktorer och utmaningar...

Tema
13 maj 2024

Många kommuner brister i it-säkerhet: "Vi har varit naiva"

Frågan: Kan medborgarna lita på att känsliga uppgifter är skyddade?

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.