Tommy Johansson

Reporter

1 maj 2024

Gettyimages

Foto

1 maj 2024

1 maj 2024

”Utmaningen är att få politisk förankring”

Från 2017 till 2023 har Socialstyrelsen och Skolverket genomfört en satsning på tidiga samordnade insatser, TSI, i Sverige. En av dem som följt arbetet är Kjerstin Bergman, som är hoppfull inför framtiden.

Tommy Johansson

Reporter

1 maj 2024

Gettyimages

Foto

1 maj 2024

1 maj 2024

Under den sexårsperiod som Socialstyrelsen och Skolverket genomfört TSI-satsningen har ett 40-tal utvecklingsarbeten följts och stöttats i landet. Totalt är det 90 kommuner och 16 regioner som har omfattats.

Arbetet har också utmynnat i TSI-boken som Kjerstin Bergman, projektledare på Socialstyrelsen, och Ebba Silfverstolpe Agardh, projektledare på Skolverket, har skrivit.

– Den är ett praktiskt stöd för de som vill starta eller förbättra ett arbete när det gäller tidiga samordnade insatser för barn och unga. Med tidigt så menar vi tidigt i en ogynnsam utveckling. En stor del av boken bygger på erfarenheter från de utvecklingsarbeten vi har följt, säger Kjerstin Bergman.

Vad finns det för framgångsfaktorer i lyckosamma TSI-projekt?

– Man måste börja med att kartlägga och enas om vilka problembilder som finns inom verksamheterna, så att man jobbar åt samma håll. Man behöver också förankra det förebyggande arbetet politiskt och se till att det prioriteras långsiktigt.

LÄS OCKSÅ >>> TSI-modellen som gjort succé i Västerbotten: ”Den är enkel”

Kjerstin Bergman.

Vad är det som vanligtvis gör att TSI-modeller fallerar?

– Det är nog utmaningen att få det förankrat politiskt. Eftersom det är flera verksamheter involverade så måste samtliga prioritera arbetet. Så fort en verksamhet drar sig ur så blir det ju inte TSI.

– När samverkansmodeller bygger på tillfälliga medel så har vi också sett att kommuner tenderar att inte följa upp arbetet på ett ordentligt sätt.

Med alla TSI-modeller som just nu är i gång runt om i landet så känner sig Kjerstin Bergman hoppfull inför framtiden.

– Vi har vind i seglen i det förebyggande arbetet och där har vi ju fått draghjälp genom omställningen till nya socialtjänstlagen. Vi har också det här med god och nära vård, att primärvården ska få mer resurser, vi har det nationella hälsoprogrammet för barn och unga och skolsociala team. Allt det har med TSI att göra.

Läs mer

Tema
20 maj 2024

Hackerattacken ett dråpslag för socialtjänsten i Vellinge

Verksamhetschefen: "Det skulle visa sig vara en situation vi a...

Aktuellt
17 maj 2024

”Skickar du polisen på mig kommer det säga poff”

Socialsekreteraren Anna Nordin blev dödshotad mitt under pågående s...

C-uppsatser
15 maj 2024

Kuratorer om komplexiteten att bemöta våldsutsatthet

Studenterna Moa Boström och Amanda Löfstrand har undersökt hur kura...

Läs även

Verktyg
29 apr 2024

TSI-modellen som gjort succé i Västerbotten: "Den är enkel"

Modellen används inte bara i enstaka kommuner utan av alla i hela r...

Verktyg
27 mar 2024

Forskare följer nytt arbetssätt mellan polis och socialtjänst

"Man kommer behöva gå försiktigt fram", säger forskningsl...

Verktyg
25 mar 2024

Så ska barnen hållas borta från gängen

Polis och socialtjänst samverkar i nytt pilotprojekt för att föreby...

Verktyg
21 feb 2024

"Man tycker ju att det låter självklart att man ska arbeta så här"

Forskaren Christina Nehlin Gordh om nyckelfaktorerna för att få igå...

Verktyg
19 feb 2024

Så får barnen gehör i familjer där vuxna missbrukar

Metoden Jag & min familj låter barn prata om sina föräldrars mi...

Verktyg
11 jan 2024

Experten: "Förstår man logiken bakom frånvaron är det lättare för alla"

Specialisten Ia Sundberg om vad som är viktigt när ett nytt skolsoc...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.