Fanny Eklund (längst till vänster), Elisabeth Sundström, Jacqueline Treschow från Riksförbundet Attention.

Fanny Eklund

Socionom, Riksförbundet Attentions projekt Ung dialog

26 okt 2022

Jacqueline Treschow

Socialantropolog, Riksförbundet Attentions projekt Ung dialog

26 okt 2022

Elisabeth Sundström Graversen

Socionom, Riksförbundet Attention kanslichef och projektledare Familjelyftet

26 okt 2022

26 okt 2022

Debatt: Värdera relation istället för administration inom socialt arbete

Fanny Eklund (längst till vänster), Elisabeth Sundström, Jacqueline Treschow från Riksförbundet Attention.

Socialarbetare och behandlare drunknar i administration vilket riskerar underminera relationsskapandet med de barn och unga man möter. Barn med adhd och autism inom samhällsvården blir de mest lidande för välfärdens brister. Det här kommer skapa generationer av utanförskap, skriver tre representanter för Riksförbundet Attention i en debattartikel.

Fanny Eklund

Socionom, Riksförbundet Attentions projekt Ung dialog

26 okt 2022

Jacqueline Treschow

Socialantropolog, Riksförbundet Attentions projekt Ung dialog

26 okt 2022

Elisabeth Sundström Graversen

Socionom, Riksförbundet Attention kanslichef och projektledare Familjelyftet

26 okt 2022

26 okt 2022

Många som väljer att studera till socionom och arbeta som socialarbetare eller behandlare har valt yrket just för ambitionen att hjälpa och stödja. Idag hamnar man i stället i en organisation som mäter resultat i antalet klienter och antal utredningar före kvalitativa resultat som mående. Arbetet sväljs av administration och kravet på evidensbaserade arbetsmetoder gör att endimensionella metoder premieras.

Svenska välfärden har i decennium genomgått en förändring i organisation och styrning då relationsskapandet undermineras av krav på administration och budget. Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är kraftigt överrepresenterade inom samhällsvården och blir de störst lidande för denna utveckling. Det är barn som redan bär på tunga bagage av tidigare erfarenheter, sociala svårigheter, avsaknad av relationer och som redan har en bristande tilltro till vuxenvärlden.

I Riksförbundet Attentions rapport ”Var ska jag hamna?” är barnen unisona om att relationsskapandet är den enskilt viktigaste faktorn för ens mående och har en avgörande betydelse för om man kommer ta till sig hjälp, stöd, vård och behandling.

Det kan låt simpelt för gemene man, men att socialsekreteraren skickar ett sms och frågar hur man mår eller att behandlingspersonal brer mackor åt barnet och är nyfiken på ens intressen kan vara barnets vändpunkt. Dessvärre beskriver barnen ofta en avsaknad av just detta och hur de istället möts med bristande omtanke och okunskap.

Var är socialt arbete på väg? Nuvarande system riskerar att avhumanisera i stället för att premiera relationsskapande som många gånger är avgörande för ett framgångsrikt socialt arbete. Detta har resulterat i otaliga rapporteringar från forskare som visar hur socialarbetare flyr från omöjliga arbetsförhållanden. Konsekvensen blir att alltför många barn inte ens vet namnet på sin socialsekreterare eftersom de byter socialsekreterare lika ofta som de byter strumpor.

Ett barn ska aldrig få det sämre när det omhändertas av samhället. Det är barn som har rätt till kärlek, trygghet och att få stöd och hjälp med deras problem. Men i stället har samhället brustit i sin omsorg.Välfärdsystemet har omvandlats från att vara samhällets skyddsnät till att bli en administrativ apparat vars främsta uppgift är att ha kontroll över budget. Vilket är kontraproduktivt för om man bortser från det mänskliga lidande misslyckandet av att möta dessa barn förorsakar, blir det dessutom en oerhörd samhällsekonomisk kostnad.

Vi välkomnar den nytillträdda socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall som nu har möjligheten att lyfta vikten av relationsskapande som en betydande del i det socialt arbete. Allt för många barn har fallit i utanförskap för ett felande system. Nu måste det ske en förändring om inte fler barn ska lida och Sverige ska leva upp till svensk lag och Barnkonventionen.  Om utvecklingen ska vändas behöver vi ge välfärdens professionella och barnen de möter en röst. Vi behöver höja kunskap om NPF inom hela samhällsvården och införa kunskap om NPF som en obligatorisk del av socionomutbildningen. Vi behöver höja status och börja värdera relationsskapandet som den finaste och viktigaste delen av socialt arbete och behandlingsarbete.

PS. Vi vill också uppmana och påminna dig som är socialarbetare att du kan ha en avgörande betydelse för det barnet du möter. Vi vet att du har mycket på ditt bord men ta dig tid och skicka ett sms och fråga hur barnet mår.

LÄS OCKSÅ >>> Här kan du ta del av Attentions rapport i sin helhet

Läs mer

Så gick det sen
17 jul 2024

Sebastian Stakset: ”Hjälparbete är fett jobbigt”

Sedan kriget i Ukraina startade har Sebastian Stakset varit i lande...

C-uppsatser
15 jul 2024

Personer med schizofreni särskilt utsatta för social exkludering

"Allmänheten behöver få mer information om sjukdomen för att m...

Ny forskning
11 jul 2024

De flesta kriminella karriärer är korta men ibland livslånga – varför?

Kriminologen Christoffer Carlsson förklarar vilka faktorer som påve...

Läs även

Debatt
19 jun 2024

”Trots nya lagar, faller många barn och unga mellan stolarna”

Företrädare från nio barnrättsorganisationer om vikten av att forts...

Debatt
13 maj 2024

"Psykodynamisk psykoterapi bör få utökad plats i offentlig vård"

Regionerna bör redan idag börja revidera sina vårdprogram, skriver ...

Debatt
3 maj 2024

"Är det alltid dåligt att låsa in barn?"

Peter Andersson, forskare vid Stockholms universitet, vill fördjupa...

Debatt
2 apr 2024

”Använd civilsamhället som en brobyggare för att nå unga”

För att socialtjänsten ska nå utsatta unga med tidiga insatser behö...

Debatt
8 mar 2024

"Psykoterapeuter måste bli bättre på att bemöta existensiella frågor"

Även psykoterapeuter behöver förstå hur andlighet påverkar den psyk...

Debatt
28 feb 2024

”Att skära ner på friskfaktorer är sjukligt”

"Utanförskapet har inget räkenskapsår", skriver två debat...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.