Fanny Eklund (längst till vänster), Elisabeth Sundström, Jacqueline Treschow från Riksförbundet Attention.

Fanny Eklund

Socionom, Riksförbundet Attentions projekt Ung dialog

26 okt 2022

Jacqueline Treschow

Socialantropolog, Riksförbundet Attentions projekt Ung dialog

26 okt 2022

Elisabeth Sundström Graversen

Socionom, Riksförbundet Attention kanslichef och projektledare Familjelyftet

26 okt 2022

26 okt 2022

Debatt: Värdera relation istället för administration inom socialt arbete

Fanny Eklund (längst till vänster), Elisabeth Sundström, Jacqueline Treschow från Riksförbundet Attention.

Socialarbetare och behandlare drunknar i administration vilket riskerar underminera relationsskapandet med de barn och unga man möter. Barn med adhd och autism inom samhällsvården blir de mest lidande för välfärdens brister. Det här kommer skapa generationer av utanförskap, skriver tre representanter för Riksförbundet Attention i en debattartikel.

Fanny Eklund

Socionom, Riksförbundet Attentions projekt Ung dialog

26 okt 2022

Jacqueline Treschow

Socialantropolog, Riksförbundet Attentions projekt Ung dialog

26 okt 2022

Elisabeth Sundström Graversen

Socionom, Riksförbundet Attention kanslichef och projektledare Familjelyftet

26 okt 2022

26 okt 2022

Många som väljer att studera till socionom och arbeta som socialarbetare eller behandlare har valt yrket just för ambitionen att hjälpa och stödja. Idag hamnar man i stället i en organisation som mäter resultat i antalet klienter och antal utredningar före kvalitativa resultat som mående. Arbetet sväljs av administration och kravet på evidensbaserade arbetsmetoder gör att endimensionella metoder premieras.

Svenska välfärden har i decennium genomgått en förändring i organisation och styrning då relationsskapandet undermineras av krav på administration och budget. Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är kraftigt överrepresenterade inom samhällsvården och blir de störst lidande för denna utveckling. Det är barn som redan bär på tunga bagage av tidigare erfarenheter, sociala svårigheter, avsaknad av relationer och som redan har en bristande tilltro till vuxenvärlden.

I Riksförbundet Attentions rapport ”Var ska jag hamna?” är barnen unisona om att relationsskapandet är den enskilt viktigaste faktorn för ens mående och har en avgörande betydelse för om man kommer ta till sig hjälp, stöd, vård och behandling.

Det kan låt simpelt för gemene man, men att socialsekreteraren skickar ett sms och frågar hur man mår eller att behandlingspersonal brer mackor åt barnet och är nyfiken på ens intressen kan vara barnets vändpunkt. Dessvärre beskriver barnen ofta en avsaknad av just detta och hur de istället möts med bristande omtanke och okunskap.

Var är socialt arbete på väg? Nuvarande system riskerar att avhumanisera i stället för att premiera relationsskapande som många gånger är avgörande för ett framgångsrikt socialt arbete. Detta har resulterat i otaliga rapporteringar från forskare som visar hur socialarbetare flyr från omöjliga arbetsförhållanden. Konsekvensen blir att alltför många barn inte ens vet namnet på sin socialsekreterare eftersom de byter socialsekreterare lika ofta som de byter strumpor.

Ett barn ska aldrig få det sämre när det omhändertas av samhället. Det är barn som har rätt till kärlek, trygghet och att få stöd och hjälp med deras problem. Men i stället har samhället brustit i sin omsorg.Välfärdsystemet har omvandlats från att vara samhällets skyddsnät till att bli en administrativ apparat vars främsta uppgift är att ha kontroll över budget. Vilket är kontraproduktivt för om man bortser från det mänskliga lidande misslyckandet av att möta dessa barn förorsakar, blir det dessutom en oerhörd samhällsekonomisk kostnad.

Vi välkomnar den nytillträdda socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall som nu har möjligheten att lyfta vikten av relationsskapande som en betydande del i det socialt arbete. Allt för många barn har fallit i utanförskap för ett felande system. Nu måste det ske en förändring om inte fler barn ska lida och Sverige ska leva upp till svensk lag och Barnkonventionen.  Om utvecklingen ska vändas behöver vi ge välfärdens professionella och barnen de möter en röst. Vi behöver höja kunskap om NPF inom hela samhällsvården och införa kunskap om NPF som en obligatorisk del av socionomutbildningen. Vi behöver höja status och börja värdera relationsskapandet som den finaste och viktigaste delen av socialt arbete och behandlingsarbete.

PS. Vi vill också uppmana och påminna dig som är socialarbetare att du kan ha en avgörande betydelse för det barnet du möter. Vi vet att du har mycket på ditt bord men ta dig tid och skicka ett sms och fråga hur barnet mår.

LÄS OCKSÅ >>> Här kan du ta del av Attentions rapport i sin helhet

Läs mer

Kriminalitet
14 okt 2020

Så får kriminella hjälp till ett nytt liv

Sprängladdningar i bostadsområden och dödsskjutningar på öppen gata...

Tema
28 nov 2022

Bostads först – men bara för några få: ”Vi är sämst i klassen”

Trots att programmet funnits i Sverige i 12 år och forskning pekar ...

C-uppsatser
25 nov 2022

Hurra för Tova och Maya – vinnare av Socionomens C-uppsatstävling 2022

Tova Gustafsson och Maya Skogsrund från Uppsala universitet har vun...

Läs även

Debatt
17 nov 2022

Debatt: Vi måste fortsätta bevaka barnets rättigheter

Efter tre år med Barnkonventionen som lag ser Bris en oroande utvec...

Debatt
11 nov 2022

Debatt: Mer kunskap krävs för att skydda barn mot våldsutövande föräldrar

Bristande kunskap leder till att våldsutövande föräldrar får fortsa...

Debatt
8 nov 2022

Debatt: Rätten till fri tolk – en fråga om rättsäkerhet

"Ett rättssäkert språkstöd är en nödvändighet för att lyckas m...

Debatt
3 okt 2022

Debatt: Det är dags att i högre grad börja belöna resultat inom omsorgen

Den regering som tillträder borde föra samman privata och offentlig...

Debatt
22 aug 2022

Replik: ”Vi behöver se över de system som ligger till grund för placeringar”

"Jag instämmer helt med Riksförbundet för förstärkt familjehem...

Migration och integration
28 mar 2022

Debatt: Politisk ovilja försvårar social inkludering för EU-migranter

När politiken visar en ovilja till inkludering kan vardagsrasismen ...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.