En del barn hamnar i fantastiska familjehem medan andra inte har samma tur. Just den faktorn, "tur", vill Riksförbundet för förstärkt familjehemsvård (RFF) få bort från ekvationen. Foto: Gettyimages

RFF – Riksförbundet för förstärkt familjehemsvård

22 jun 2022

22 jun 2022

Debatt: De mest utsatta barnen förtjänar det bästa omhändertagandet

En del barn hamnar i fantastiska familjehem medan andra inte har samma tur. Just den faktorn, "tur", vill Riksförbundet för förstärkt familjehemsvård (RFF) få bort från ekvationen. Foto: Gettyimages

Tur ska inte vara en faktor för de mest utsatta barnen. Ändå finns det inslag av slump kvar inom familjehemsvården. Det skriver Riksförbundet för förstärkt familjehemsvård, som vill se att fem åtgärder genomförs.

RFF – Riksförbundet för förstärkt familjehemsvård

22 jun 2022

22 jun 2022

Under 2020 hade 27 295 barn och ungdomar någon form av insats från socialtjänsten.  Av dem var 19 386 placerade i familjehem. Det mest kända ”fosterbarnet” i Sverige är vår nyligen avgångne statsminister Stefan Löfven. I en intervju i SvD 2019 sa han:  ”Jag hade en sagolik tur som fick växa upp med två föräldrar på landsbygden (…) Det hade kunnat gå hur som helst.”

Tur ska inte vara en faktor då det handlar om de mest utsatta barnen men tyvärr ser vi att inslaget av slump i allra högsta grad finns kvar. I många fall är det bostadsort som avgör kommunernas stöd och tillsyn av familjehemsvården trots att alla arbetar inom samma lagstiftning.

Vi har också sett kommuner som har försökt ”ta över” familjehem som våra medlemsföretag har rekryterat, genom att hota med att annars omplacera barnen. De är alltså beredda att tvinga barn att bryta upp från en trygg tillvaro för att kommunen vill spara lite pengar. Vi kallar det utpressning och det medför stora risker för att det havererar i relationen mellan barnet och familjehemmet.

RFF utarbetade tidigt en egen certifiering, med 16 kvalitetskriterier. När tillståndsplikten infördes 2017 var, och är fortfarande, kraven betydligt lägre men vi har kvar kraven på våra medlemmar, så att de håller en hög kvalitét. Vi menar att det stöd och den tillsyn socialtjänsten enligt lag är skyldig att tillhandahålla oftast inte är tillräcklig för att säkerställa god familjehemsvård. I kommunernas upphandlingar av privata aktörer ställs alltid betydligt högre krav på täta hembesök, minst en gång i månaden, och det tycker vi är bra. Särskilt vid nyplaceringar är det viktigt att även kommunerna tar sitt ansvar och gör täta hembesök. Familjehemmen ska få det stöd och den handledning de behöver för att klara kravet på god omsorg.

Förutsättningen för att socialtjänsten ska klara hanteringen av familjehemmen är att det finns resurser för det. Så här skrev Arbetsmiljöverket i en rapport från 2018 om arbetsvillkoren i socialtjänsten:

”Socialtjänsten har på senare år haft särskilt stora problem med både hög arbetsbelastning och stor personalomsättning. (…) När resurserna inte matchar de krav som ställs, tvingas medarbetarna till strategier som antingen äventyrar deras egen hälsa eller kvaliteten i arbetet.”

Det finns ingenting i utvecklingen efter 2018 som talar för att socialtjänstens arbete har blivit lättare, tvärtom. Bristen på jour- och familjehem, barn med stora behov av omsorg och god vård, barn som används som skyttar i gänguppgörelser, hedersvåld… Listan är lång på nya eller ökande samhällsproblem där barn far illa. Socialtjänsten har fullt upp med att hantera denna nya verklighet, samtidigt som alla andra socialt utsatta grupper finns kvar. Det skapar farliga prioriteringar, som glesar ut det sociala skyddsnätet. Vi ser flera exempel på bristande kontroll av familjehem och alltför långa placeringar i jourhem, som enligt lagen ska vara max sex månader.

Vi vet att familjehemsplacerade barn i genomsnitt har sämre studieresultat, trots normalbegåvning, och oftare hamnar i missbruk, kriminalitet eller psykisk ohälsa. Samtidigt vet vi att barn som har vuxit upp i familjehem kan bli statsministrar. Med rätt familjehem, rätt stöd till familjehemmet, samt noggrann kontroll och uppföljning, kan riskerna minimeras.

Våra förslag:

Samma krav på tillsyn, handledning, och kvalitet måste gälla, vare sig det handlar om kommunal verksamhet eller upphandlad konsulentstödd verksamhet.

Inför begränsning av hur många placeringar en familjehems- och barnsekreterare inom socialtjänsten kan ha.

Inför kvalitetskrav i IVO-tillståndet för konsulentverksamhet som är i enighet med RFF:s certifieringskrav. I dag finns inga krav förutom på föreståndarens, verksamhetschefens erfarenhet.

Upphandlad jour och familjehemsvård får inte per automatik övergå till kommunerna av besparingsskäl genom utpressning eller hot.

Socialtjänsten skall se oss konsulentstödda verksamheter som en god resurs där vi alla samarbetar gemensamt för barnets/ungdomens bästa.

 

RFF – Riksförbundet för förstärkt familjehemsvård 

Styrelsen

Katarina Martin Ordförande (extern)

Afram Chamoun – Familjehem i fokus

Daisy Lindström – Team Familjehem Småland AB

Ermina Abbes Kahrovic – Nytida Nåjden Familjehem

Jimmy Ramlöv – Familjehemscenter

Johan Ording – Familjehem Norr

Jon Pettersson- Svenska Familjehem AB

Maria Almér – ABC Jourhem

Therese Salazar Fors – Attendo IOF AB

Läs mer

Så gick det sen
17 jul 2024

Sebastian Stakset: ”Hjälparbete är fett jobbigt”

Sedan kriget i Ukraina startade har Sebastian Stakset varit i lande...

C-uppsatser
15 jul 2024

Personer med schizofreni särskilt utsatta för social exkludering

"Allmänheten behöver få mer information om sjukdomen för att m...

Ny forskning
11 jul 2024

De flesta kriminella karriärer är korta men ibland livslånga – varför?

Kriminologen Christoffer Carlsson förklarar vilka faktorer som påve...

Läs även

Röster
10 aug 2022

Debatt: ”Stärk tilliten till skolkuratorers förmåga att samtala om svåra livssituationer”

Information som samlats in under timslånga samtal med elever anses ...

Röster
17 jun 2022

Slutord: Att handlägga utan aktuell dokumentation är inte rättssäkert

Oprofessionellt och rättsosäkert att inte ge socialjourer tillgång ...

Röster
16 jun 2022

Replik: ”Kompetensen sitter inte i verksamhetssystemet”

Det finns ingen garanti för att ett ärende handläggs mer skyndsamt ...

Röster
8 jun 2022

Debatt: Rättsäkerheten brister vid många socialjourer

Akuta ­bedömningar riskerar att bli fel då socialjourerna inte har ...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.