Tommy Johansson

Reporter

10 nov 2022

Foto

Gettyimages

10 nov 2022

10 nov 2022

Försörjningsstödet fastställt för 2023 – regeringen höjer med flera procent

Regeringen har fattat beslut om vilken nivå försörjningsstödet för 2023 ska hamna på. Det blev en ökning med flera procentenheter jämfört med 2022 års höjning på 1,6 procent. Här kan du se hur utfallet blir på beloppen som betalas ut.

Tommy Johansson

Reporter

10 nov 2022

Foto

Gettyimages

10 nov 2022

10 nov 2022

I början av november fattade regeringen beslut om nivån för försörjningsstödet för 2023. Det blev en höjning på 8,6 procent vilket kan jämföras med 2022 års höjning, som då landade på 1,6 procent.

Stödet ska täcka kostnader för sex utgiftsposter. Det rör sig om livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning och telefon – poster som på flera håll blivit dyrare för konsumenter till följd av den höga inflationen.

Försörjningsstödet fastställs i enlighet med den så kallade riksnormen. Den grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsökningar, och på regeringens prognos för konsumentprisindex (KPI), det vill säga det som mäter konsumentprisernas utveckling.

LÄS OCKSÅ >>> Maktskifte i Sverige – vad händer nu på det sociala området?

Beloppen som betalas ut skiftar beroende på flera faktorer, bland annat om man är ensamstående eller lever tillsammans med någon, om man har barn, barnets ålder, med mera.

Här nedanför kan du jämföra delar av de belopp som redovisats av Socialstyrelsen för 2022 respektive 2023:

2023

2022

LÄS OCKSÅ >>> Stadsmissionen larmar om utsatt och osynlig grupp i ny rapport

Enligt nuvarande socialtjänstlag så måste man stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till försörjningsstöd. Om man är sjuk eller på att annat sätt inte kan arbeta behöver man kunna styrka att arbetsförmågan är nedsatt.

Lagen stipulerar också att man inte har rätt till försörjningsstöd om man har pengar på banken eller har andra tillgångar som kan möjliggöra försörjning. Man ska också i första hand ha undersökt andra bidragsvägar – till exempel sjukpenning, föräldrapenning, bostadsbidrag, underhållsstöd – innan man söker försörjningsstöd.

VILL DU KANSKE PRENUMERERA? Här finner du all information

Läs mer

Nyheter
13 feb 2023

Stadsmissionen kräver åtgärder från regeringen för att motverka hemlöshet

Rapporten ”Hemlös 2023”, som nyligen presenterades av Sveriges Stad...

Tendens
20 mar 2023

Livet i skuggsamhället – ett utanförskap som riskerar att växa: ”Det är svårare nu”

Regeringar och myndigheter har under flera år försökt bekämpa det s...

Ledare
15 mar 2023

Färskt nummer ute av Socionomen – tema trauma och hur det kan gå i arv

Hur kan en generations trauma påverka nästkommande? Det har vi unde...

Nyheter
15 mar 2023

Nationellt centrum för kvinnofrid tar uppmärksammad LSS-fråga vidare

Att FREDA-kortfrågor och AKK används i låg utsträckning i möte med ...

Läs även

Nyheter
15 mar 2023

Nationellt centrum för kvinnofrid tar uppmärksammad LSS-fråga vidare

Att FREDA-kortfrågor och AKK används i låg utsträckning i möte med ...

Nyheter
10 mar 2023

Nytt lagförslag från regeringen – så vill man stärka skyddet för socialsekreterare

Regeringen har lagt fram ett nytt lagförslag om att stärka det stra...

Nyheter
24 feb 2023

Duon bakom Ångestpodden till riksdagen efter uppmärksammat initiativ

Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg som driver Ångestpodden tillsam...

Nyheter
23 feb 2023

Ny podd från SOS Barnbyar belyser brister i stöd till utsatt grupp

För att uppmärksamma svårigheterna som många unga möter när de lämn...

Nyheter
13 feb 2023

Stadsmissionen kräver åtgärder från regeringen för att motverka hemlöshet

Rapporten ”Hemlös 2023”, som nyligen presenterades av Sveriges Stad...

Nyheter
3 feb 2023

Regeringen vill skydda socialsekreterare som hotas av LVU-kampanjen

Det ska bli möjligt att ta in ordningsvakter på socialkontor för at...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.