Tommy Johansson

Reporter

3 maj 2023

Gettyimages

Bildmontage

3 maj 2023

3 maj 2023

Så vill regeringen motverka att barn och unga rekryteras till gängen

Som en del i arbetet med att förhindra att barn och unga dras in i gängkriminalitet har regeringen fattat beslut om att se över möjligheterna för flera myndigheter att samverka. Uppdraget ska redovisas redan i höst.

Tommy Johansson

Reporter

3 maj 2023

Gettyimages

Bildmontage

3 maj 2023

3 maj 2023

Uppdraget består i att Polismyndigheten, Socialstyrelsen och Statens institutionsstyrelse ska lämna förslag på hur myndigheter och andra aktörer, på nationell, regional och lokal nivå, kan samarbeta tillsammans.

Det hela sker mot bakgrund av att polisen vittnat om att allt fler unga påträffats både som offer och gärningspersoner i samband med grövre våldsbrott och uppgörelser mellan olika grupperingar.

– Uppdraget ska leda till konkreta åtgärder inom myndigheterna. Men det ska även ge ökad kunskap och en bild av hur många barn och unga som är aktiva i kriminella miljöer samt var de befinner sig, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M).

LÄS OCKSÅ >>> Kommunen som tog ett nytt grepp för att stoppa utanförskapet bland unga

Fakta: Myndigheterna ska inom ramen för uppdraget…

  • …föreslå hur en systematisk och effektiv samverkans­struktur kan organi­seras, inriktas och ledas.
  • …föreslå vilka myndig­heter och andra aktörer på nationell, regional och lokal nivå som ska ingå i en sam­verkans­struktur och i vilken utsträck­ning dessa aktörer ska delta.
  • …lämna en bedöm­ning av hur många barn och unga i ålders­kategorierna barn under 15 år, barn från 15 och upp till 18 år samt unga myndiga från 18 år och upp till 21 år, som är aktiva i krimi­nella miljöer och hur fördel­ningen ser ut över landet.
  • …redogöra för insatser och åtgärder som vidtas när barn och unga är inblandade i grov krimi­nalitet och hur de kan förbättras och effektivi­seras.
  • …redogöra för eventuella hinder för effektiv samverkan.

– Detta är relevant för att kunna vidta åtgärder som verkligen skyddar barn och unga från våld och kriminalitet, socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Den 29 september ska uppdraget redovisas till Justitiedepartement.

LÄS OCKSÅ >>> Vem blir kriminell? – Att välja rätt väg i det förebyggande arbetet

Läs mer

Krönika
12 jun 2024

"Tänk om jag fått vård på ett hvb-hem där jag fick vara mig själv"

Författaren Lo Torneborg vill se fler behandlingshem som inte är up...

Nyheter
11 jun 2024

Kriminalvården behöver bli bättre på att minska risken för återfall

Riksrevisorn: "De resurser som Kriminalvården lägger på behand...

Tema
10 jun 2024

Är det rätt prioriterat att satsa miljarder på fler fängelseplatser?

Forskaren Hans Grönqvist svarar: "Programmen utvärderas inte p...

Läs även

Nyheter
11 jun 2024

Kriminalvården behöver bli bättre på att minska risken för återfall

Riksrevisorn: "De resurser som Kriminalvården lägger på behand...

Nyheter
3 jun 2024

1 av 4 ändrade beslut efter otillåten påverkan

"Det är skrämmande att se", säger Johanna Morgensterns på...

Nyheter
8 maj 2024

Regeringens utredare föreslår ny myndighet mot ungdomskriminalitet

Har redan mött kritik från flera håll. "Minskar det kommunala ...

Nyheter
24 apr 2024

Flera stora satsningar i gång för att stärka familjehemsvården

Bristen på familjehem är fortsatt stor i landet, med många barn som...

Nyheter
12 apr 2024

Nu ska samhällets förmåga att förebygga suicid stärkas

Socialminister: "Det suicidpreventiva arbetet har varit efters...

Nyheter
3 apr 2024

Fler verktyg till IVO i arbetet med att granska socialtjänsten

Sanktionsavgifter, förbud mot olovliga verksamheter och nya bestämm...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.