Tommy Johansson

Reporter

3 maj 2023

Gettyimages

Bildmontage

3 maj 2023

3 maj 2023

Så vill regeringen motverka att barn och unga rekryteras till gängen

Som en del i arbetet med att förhindra att barn och unga dras in i gängkriminalitet har regeringen fattat beslut om att se över möjligheterna för flera myndigheter att samverka. Uppdraget ska redovisas redan i höst.

Tommy Johansson

Reporter

3 maj 2023

Gettyimages

Bildmontage

3 maj 2023

3 maj 2023

Uppdraget består i att Polismyndigheten, Socialstyrelsen och Statens institutionsstyrelse ska lämna förslag på hur myndigheter och andra aktörer, på nationell, regional och lokal nivå, kan samarbeta tillsammans.

Det hela sker mot bakgrund av att polisen vittnat om att allt fler unga påträffats både som offer och gärningspersoner i samband med grövre våldsbrott och uppgörelser mellan olika grupperingar.

– Uppdraget ska leda till konkreta åtgärder inom myndigheterna. Men det ska även ge ökad kunskap och en bild av hur många barn och unga som är aktiva i kriminella miljöer samt var de befinner sig, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M).

LÄS OCKSÅ >>> Kommunen som tog ett nytt grepp för att stoppa utanförskapet bland unga

Fakta: Myndigheterna ska inom ramen för uppdraget…

  • …föreslå hur en systematisk och effektiv samverkans­struktur kan organi­seras, inriktas och ledas.
  • …föreslå vilka myndig­heter och andra aktörer på nationell, regional och lokal nivå som ska ingå i en sam­verkans­struktur och i vilken utsträck­ning dessa aktörer ska delta.
  • …lämna en bedöm­ning av hur många barn och unga i ålders­kategorierna barn under 15 år, barn från 15 och upp till 18 år samt unga myndiga från 18 år och upp till 21 år, som är aktiva i krimi­nella miljöer och hur fördel­ningen ser ut över landet.
  • …redogöra för insatser och åtgärder som vidtas när barn och unga är inblandade i grov krimi­nalitet och hur de kan förbättras och effektivi­seras.
  • …redogöra för eventuella hinder för effektiv samverkan.

– Detta är relevant för att kunna vidta åtgärder som verkligen skyddar barn och unga från våld och kriminalitet, socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Den 29 september ska uppdraget redovisas till Justitiedepartement.

LÄS OCKSÅ >>> Vem blir kriminell? – Att välja rätt väg i det förebyggande arbetet

Läs mer

Tema
31 maj 2023

Experterna ger svar: Hur kan fler förmås sluta att utsätta närstående för våld?

"De stora kuggarna: skola, polis, socialtjänst, hälso- och sju...

Tema
29 maj 2023

Nya behandlingsprogrammet som ska få förövare i nära relation att förändras

Predov är Kriminalvårdens nyaste program mot relationsvåld. Tanken ...

Nyheter
24 maj 2023

På gång: Stor satsning för att förbättra ungas psykiska hälsa

Organisationen Mind planerar för ett större projekt i syfte att för...

Läs även

Nyheter
24 maj 2023

På gång: Stor satsning för att förbättra ungas psykiska hälsa

Organisationen Mind planerar för ett större projekt i syfte att för...

Nyheter
18 maj 2023

Dataspel efter litterär förlaga ska synliggöra flickor med adhd och autism

Alma, en flicka med autism och adhd som utnyttjar sina speciella fö...

Nyheter
15 maj 2023

Nya verktyg ska ge unga möjlighet att bli mer delaktiga i viktiga beslut

Ny forskning från Stockholms universitet visar hur unga, via kort o...

Nyheter
4 maj 2023

Kartläggning visar: Sexuella övergrepp mot barn ökar

I en nyligen presenterad rapport, Våld mot barn 2022, från stiftels...

Nyheter
19 apr 2023

Forskare vill motverka ensamhet som dödar: ”Så ska det inte behöva vara”

För att öka kunskapen om vilken betydelse social gemenskap har för ...

Nyheter
6 apr 2023

Provins i Kanada tillåter bruk av tunga droger

I den kanadensiska provinsen British Columbia har man fått tillstån...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.