Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen. Foto: Socialstyrelsen/Gettyimages

Tommy Johansson

Reporter

24 apr 2024

24 apr 2024

Flera stora satsningar i gång för att stärka familjehemsvården

Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen. Foto: Socialstyrelsen/Gettyimages

Bristen på familjehem är fortsatt stor i landet, med många barn som står i kö för en placering. Samtidigt pågår flera satsningar och projekt hos Socialstyrelsen för att vända utvecklingen.

Tommy Johansson

Reporter

24 apr 2024

24 apr 2024

Att rekrytera familjehem har under flera år varit en stor utmaning för landets kommuner, och fortsätter att vara det. Orsakerna är flera, allt från bristande familjestöd från kommunerna till en större upplevd svårighet från familjehemsföräldrar att klara av uppdraget.

I hopp om att få fler att överväga att bli familjehem har Socialstyrelsen sjösatt flera projekt som löper parallellt med varandra.

– Vi har jättemånga satsningar i gång nu för att få fler och bra familjehem. Dels har vi precis tagit fram ett stöd som vi kallar för Pro-fam som man kan använda under processen vid utredning av familjehem, berättar generaldirektör Olivia Wigzell.

Pro-fam riktar sig i första hand till handläggare som utreder familjehem. Förutom att stödmaterialet beskriver själva utredningsprocessen så finns det också hjälptexter som handläggaren kan luta sig emot under processens olika moment.

– Vi kommer också att uppdatera den standardiserade bedömningsmetoden BRA-fam, vilket inte har gjorts på ett tag. Den används för att hämta in information om de familjer som vill bli familjehem.

LÄS OCKSÅ >>> Komplext pussel att matcha barn med rätt familjehem

Hon nämner också Yrkesresan, som Socionomen tidigare har skrivit om. Det är ett stöd där medarbetare och chefer inom socialtjänsten erbjuds introduktioner på nya arbetsplatser samt regelbunden kompetensutveckling.

– Där kommer man rikta in sig särskilt på familjehemssekreterare under året. Eftersom nästan alla kommuner är kopplade till Yrkesresan så kommer det bli viktigt i arbetet med att stärka kompetensen och främja professionaliseringen på det här området.

Socionomen skrev 2022 en reportageserie som handlade om bristen på familjehem och svårigheten att matcha barn med rätt familjehem. Hur har utvecklingen sett ut sedan dess?

– Vi har ingen ny kvantitativ data utan det som vi har att gå på är de dialoger som vi haft med kommuner. Det man kan konstatera är att det finns en fortsatt brist på familjehem, och ett fortsatt behov av att öka kunskapen och viljan att bli familjehem.

I samband med Familjehemmens dag den 27 april sjösätter Socialstyrelsen en bred nationell kampanj för att öka kunskapen om familjehem.

– Den består av flera olika delar. Vi kommer att annonsera i sociala medier och vi kommer sätta upp stora affischer i kollektivtrafiken i storstadsområdena. Kampanjen kommer också visas på biografer. Sedan kommer det också finnas material som kommunerna kommer kunna använda i olika sammanhang. Budskapet är ”Du behövs, gör en insats”, berättar Olivia Wigzell.

LÄS OCKSÅ >>>  Vårdnadsöverflyttning – en väg till trygghet för utsatta barn

Vid sidan av detta pågår det också flera kartläggningar och studier som syftar till att förbättra kunskapen kring rekrytering av familjehem.

– Vi har en förstudie på gång som handlar om varför socialtjänsten väljer bort vissa familjer. Den sker genom olika fokusgruppsmöten. Vi tittar samtidigt på vilka typer av stöd socialtjänsten kan tänkas behöva för att man ska kunna se familjers potential i ett bredare perspektiv.

Frågan är kopplad till resultat i tidigare analyser där man sett att många har bestämda uppfattningar om vad som utgör ett bra familjehem.

– För det första så känner man sig osäker på vad som krävs av ett familjehem. Många tror också att man till exempel måste vara en kärnfamilj eller att man måste bo i villa.

LÄS OCKSÅ >>>  Familjen Johansson matchades rätt – till sist

Ambitionen, förklarar Olivia Wigzell, är att visa att kraven inte är så snäva som många tror. Det man tittar på är bland annat livssituation, miljön där man bor och hur ens personliga förutsättningar och omsorgsförmåga ser ut. Sedan ska det också matchas med det aktuella barnets behov.

Hur länge kommer informationskampanjen att pågå?

– Det här är en långsiktig satsning. Den kommer pågå både under det här året och under 2025.

Läs mer

Tema
20 maj 2024

Hackerattacken ett dråpslag för socialtjänsten i Vellinge

Verksamhetschefen: "Det skulle visa sig vara en situation vi a...

Aktuellt
17 maj 2024

”Skickar du polisen på mig kommer det säga poff”

Socialsekreteraren Anna Nordin blev dödshotad mitt under pågående s...

C-uppsatser
15 maj 2024

Kuratorer om komplexiteten att bemöta våldsutsatthet

Studenterna Moa Boström och Amanda Löfstrand har undersökt hur kura...

Läs även

Nyheter
8 maj 2024

Regeringens utredare föreslår ny myndighet mot ungdomskriminalitet

Har redan mött kritik från flera håll. "Minskar det kommunala ...

Nyheter
12 apr 2024

Nu ska samhällets förmåga att förebygga suicid stärkas

Socialminister: "Det suicidpreventiva arbetet har varit efters...

Nyheter
3 apr 2024

Fler verktyg till IVO i arbetet med att granska socialtjänsten

Sanktionsavgifter, förbud mot olovliga verksamheter och nya bestämm...

Nyheter
25 mar 2024

Hela socionomutbildningen ska ses över

Examensmål och möjligheterna till att specialisera sig ska ses över.

Nyheter
5 feb 2024

Tidöpartierna lägger ner Sis: "Det är dags att stänga ett kapitel"

”Den myndighet vi i dag känner som Sis ska reformeras i grunden”, s...

Nyheter
8 dec 2023

Ny satsning hjälper hemlösa barnfamiljer till förstahandskontrakt

Under året har Skåne Stadsmission startat upp initiativet Barns bos...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.