Riksrevisor Helena Lindberg. Foto: Frida Ström

Annika Sjöberg

Reporter

11 jun 2024

11 jun 2024

Kriminalvården behöver bli bättre på att minska risken för återfall

Riksrevisor Helena Lindberg. Foto: Frida Ström

Allt för få av dem som avtjänar fängelsestraff erbjuds behandling för att minska risken för återfall i brott. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning av Kriminalvårdens behandlingsverksamhet.

Annika Sjöberg

Reporter

11 jun 2024

11 jun 2024

Ett av Kriminalvårdens uppdrag är att förebygga återfall i brott, till exempel genom att erbjuda olika former av behandlingsprogram till de klienter som behöver detta.

Ambitionen är att så många som möjligt av de med medelhög eller hög risk för återfall i brott ska genomgå minst ett behandlingsprogram. Det gäller ungefär 75 procent av alla klienter. Under 2023 var det dock 22 procent på anstalt och 13 procent inom frivården som fullföljde behandlingsprogram.

LÄS OCKSÅ >>> Visionen ”Bättre ut” ifrågasätts när Sverige får flest fångar i hela Europa

Riksrevisionens rapport konstateras att bristerna framför allt beror på att verksamheten är underdimensionerad. Det finns varken tillräckligt med ändamålsenliga lokaler eller personal som kan arbeta med behandlingen. Så har det varit under lång tid och den senaste tidens ökning av domar och strafflängd förvärrat situationen ytterligare.

– De resurser som Kriminalvården lägger på behandlingsverksamhet är otillräckliga och behöver utökas. Det gäller även möjligheterna att delta i behandlingsprogrammen på distans, säger riksrevisor Helena Lindberg.

LÄS OCKSÅ >>> Är det rätt prioriterat att satsa miljarder på fler fängelseplatser?

Kriminalvården är just nu inne i en enorm expansionsfas och redan nu är det på många håll svårt att rekrytera kvalificerad personal till programverksamheten. Behandlingsprogrammen bygger också på att det finns en stödjande miljö utanför själva behandlingen, vilket Kriminalvården haft svårt att upprätthålla.

– Säkerhetsfrågorna är mycket viktiga men de får inte tränga ut det återfallsförebyggande arbetet. Kriminalvården behöver hantera båda delar, säger Jenny Lee, projektledare för granskningen.

Fakta: Rekommendationer

Riksrevisionen rekommenderar Kriminalvården att:

 

  • Se till att det finns tillräckligt med personal som kan bedriva behandlingsprogram och lokaler för att nå målen för behandlingsverksamheten.
  • Se till att stödjande miljö och kompetent klientnära arbetssätt genomsyrar hela Kriminalvården.
  • Utveckla möjligheterna att genomföra program på distans.
  • Genomföra klientkartläggningar och se till behandlingsprogrammen matchar klienternas behov.
  • Genomföra effektutvärderingar av behandlingsprogram för att säkerställa att de behandlingsprogram som erbjuds ger effekt.

Läs mer

Krönika
12 jun 2024

"Tänk om jag fått vård på ett hvb-hem där jag fick vara mig själv"

Författaren Lo Torneborg vill se fler behandlingshem som inte är up...

Tema
10 jun 2024

Är det rätt prioriterat att satsa miljarder på fler fängelseplatser?

Forskaren Hans Grönqvist svarar: "Programmen utvärderas inte p...

Tema
10 jun 2024

"Vi har aldrig varit i närheten av en sådan ökning tidigare"

Sverige kan komma att få Europas mest fängslade befolkning. Hur rim...

Läs även

Nyheter
3 jun 2024

1 av 4 ändrade beslut efter otillåten påverkan

"Det är skrämmande att se", säger Johanna Morgensterns på...

Nyheter
8 maj 2024

Regeringens utredare föreslår ny myndighet mot ungdomskriminalitet

Har redan mött kritik från flera håll. "Minskar det kommunala ...

Nyheter
24 apr 2024

Flera stora satsningar i gång för att stärka familjehemsvården

Bristen på familjehem är fortsatt stor i landet, med många barn som...

Nyheter
12 apr 2024

Nu ska samhällets förmåga att förebygga suicid stärkas

Socialminister: "Det suicidpreventiva arbetet har varit efters...

Nyheter
3 apr 2024

Fler verktyg till IVO i arbetet med att granska socialtjänsten

Sanktionsavgifter, förbud mot olovliga verksamheter och nya bestämm...

Nyheter
25 mar 2024

Hela socionomutbildningen ska ses över

Examensmål och möjligheterna till att specialisera sig ska ses över.

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.