Tommy Johansson

Reporter

3 jun 2024

Annika Sjöberg

Reporter

3 jun 2024

3 jun 2024

1 av 4 ändrade beslut efter otillåten påverkan

Allt fler anställda i Göteborgs stad har utsatts för otillåten påverkan. Dessutom har en stor andel av dem som utsatts också ändrat sina beslut. Det visar stadens senaste medarbetarundersökning.

Tommy Johansson

Reporter

3 jun 2024

Annika Sjöberg

Reporter

3 jun 2024

3 jun 2024

Drygt 2 300 anställda inom Göteborg stad uppger att de blivit utsatta för otillåten påverkan i samband med sin yrkesutövning. Det visar siffror från kommunens senaste medarbetarundersökning, avseende 2023. Siffrorna kan jämföras med motsvarande resultat från 2022 där man landade på 1 995, och 2021 där utfallet var 1 227.

Av de drygt 2 300 anställda som utsatts för otillåten påverkan under 2023 uppger ungefär 1 av 4 att de har förändrat ett beslut av rädsla för repressalier.

– Det här är ett problem som förekommer och som vi har uppmärksammat. Frågorna om otillåten påverkan har vi haft med i enkäten de senaste åren eftersom vi sett att våra medarbetare blir utsatta för det, säger Roger Edsand, arbetsmiljöstrateg inom Göteborg stad.

På socialförvaltningarna ser läget något bättre ut än i staden som helhet. Samtidigt finns det stora skillnader mellan förvaltningarna. På socialförvaltningen Sydväst uppger nära 18 procent av medarbetarna att de ändrat något beslut, jämfört med socialförvaltningen Centrum där motsvarande siffra ligger på cirka 9 procent. Majoriteten av dem som ändrat sina beslut uppger att det är en kollega eller chef som påverkat dem.

Roger Edsand menar att det inte går att peka på hur den otillåtna påverkan har tagit sig i uttryck. Det framgår inte i medarbetarenkäten.

LÄS OCKSÅ >>> När hot och våld drabbar socionomer i hemmet

Johanna Morgensterns är facklig sekreterare för Akademikerförbundet SSR i Göteborgs stad. Hon reagerar starkt på hur många som utsatts för så omfattande otillåten påverkan att de faktiskt känt sig tvingade att ändra ett beslut. De höga siffrorna är inget som avspeglar sig i kommunens system för avvikelserapporter, där alla fall av otillåten påverkan egentligen ska registreras.

Johanna Morgensterns. Foto: Berglind Brynjarsdottir

– Det är skrämmande att se. Jag antar att man i en medarbetarundersökning, som är helt anonym, vågar lyfta det som annars är svårt att prata om. Många gör ingen avvikelserapport, särskilt inte om det är en chef eller kollega som ligger bakom påverkan. Det är lättare att prata öppet om otillåten påverkan som kommer utanför organisationen, säger hon.

Att Göteborgs stad haft problem med arbetsmiljön är ingen hemlighet. Det framgick redan 2020 när dåvarande utvecklingsledaren Maria Wallin larmade om en tystnadskultur inom kommunen. Vittnesmålen fick stor medial bevakning och har senare styrks genom interna undersökningar och forskningsrapporter.

Även Johanna Morgensterns lyfter upp tystnadskulturen som en viktig förklaring till den bild som framträder i medarbetarundersökningen.

– I dag pratar vi mycket om tystnadskultur i staden, vilket blivit möjligt efter de rapporter som kom för några år sedan. Det pågår också ett förändringsarbete men Göteborgs stad är en stor organisation och förändring tar tid, säger hon.

Även om fler utsätts för otillåten påverkan har antalet medarbetare som ändrat beslut minskat, från nästan varannan år 2021 till 1 av 4 år 2023. Men för de enskilda medarbetare som utsätts för otillåten påverkan är situationen obehaglig. Kommer påverkan från kollegor eller chefer kan det dessutom vara svårt att prata om på arbetsplatsen.

– Oavsett om man ändrar beslut eller ej så mår man dåligt av situationen, säger Johanna Morgensterns.

Fakta: Otillåten påverkan i socialförvaltningarna

Förvaltning:                                    Centrum    Hisingen    Nordost     Sydväst

Kollega                                                   0                   0,9               5,9               2,2

Chef                                                        3,2                0,9               3,6               5,6

Brukare/elev                                         1,6                2,7               3                   6,7

Besökare/kund/anhörig                     3,2               1,8               4,1                3,3

Annan utomstående                            0                   4,5               0,6               1,1

Siffrorna är hämtade från Göteborg stads medarbetarenkät för 2023, och visar i procent varifrån den otillåtna påverkan har kommit. 

Läs mer

Krönika
12 jun 2024

"Tänk om jag fått vård på ett hvb-hem där jag fick vara mig själv"

Författaren Lo Torneborg vill se fler behandlingshem som inte är up...

Nyheter
11 jun 2024

Kriminalvården behöver bli bättre på att minska risken för återfall

Riksrevisorn: "De resurser som Kriminalvården lägger på behand...

Tema
10 jun 2024

Är det rätt prioriterat att satsa miljarder på fler fängelseplatser?

Forskaren Hans Grönqvist svarar: "Programmen utvärderas inte p...

Läs även

Nyheter
11 jun 2024

Kriminalvården behöver bli bättre på att minska risken för återfall

Riksrevisorn: "De resurser som Kriminalvården lägger på behand...

Nyheter
8 maj 2024

Regeringens utredare föreslår ny myndighet mot ungdomskriminalitet

Har redan mött kritik från flera håll. "Minskar det kommunala ...

Nyheter
24 apr 2024

Flera stora satsningar i gång för att stärka familjehemsvården

Bristen på familjehem är fortsatt stor i landet, med många barn som...

Nyheter
12 apr 2024

Nu ska samhällets förmåga att förebygga suicid stärkas

Socialminister: "Det suicidpreventiva arbetet har varit efters...

Nyheter
3 apr 2024

Fler verktyg till IVO i arbetet med att granska socialtjänsten

Sanktionsavgifter, förbud mot olovliga verksamheter och nya bestämm...

Nyheter
25 mar 2024

Hela socionomutbildningen ska ses över

Examensmål och möjligheterna till att specialisera sig ska ses över.

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.