Foto: Gettyimages.

Tommy Johansson

Reporter

19 jun 2024

19 jun 2024

Skuggutredning tillsätts om socionomutbildningen

Foto: Gettyimages.

Flera lärosäten och organisationer tillsätter nu en gemensam skuggutredning om socionomutbildningen. Den kommer genomföras samtidigt som regeringens pågående utredning, med slutredovisning i år.

Tommy Johansson

Reporter

19 jun 2024

19 jun 2024

Socionomutbildningen är en generalistutbildning som ska tillgodose praktikens långsiktiga behov på flera olika områden. Det är budskapet när flera lärosäten och organisationer nu meddelar att man tillsätter en skuggutredning om socionomutbildningen.

Beskedet kom i slutet av förra veckan i en debattartikel i Dagens samhälle, signerad av företrädare från  Malmö universitet, Marie Cederschiölds högskola, Föreningen Sveriges Socialchefer, Akademikerförbundet SSR, Vision, Förbundet för forskning i socialt arbete samt Förbundet för Sveriges socionomutbildningar.

Skuggutredningen tillsätts mot bakgrund av regeringens pågående utredning av socionomutbildningen, som fått kritik för att fokusera för mycket på enskilda områden, i synnerhet ungdomskriminalitet.

Utredningen har senare reviderats av regeringen som utökat utredare Michael Tärnfalks uppdrag till att även omfatta en översyn examensbeskrivningen och möjligheterna till specialisering. Detta välkomnas av skuggutredningens företrädare men samtidigt ställer man sig frågande på flera punkter.

”Vi är tveksamma till att man lagt ett sådant viktigt uppdrag på en pågående utredning med ett begränsat uppdrag och en alldeles för kort utredningstid”, skriver man i debattartikeln.

Fakta: Skuggutredningens mål

Ambitionen är att ta fram genomförbara förslag som bidrar till att stärka socialtjänsten och professionen, så att de på ett bättre sätt kan möta de utmaningar vi i dag står inför.

Detta vill man göra genom att:

  • Bygga vidare på den generalistutbildning som under senare år utvecklats väl, och som i dag är en av de mest eftersökta programutbildningarna vid inte mindre än 19 lärosäten.
  • Komplettera med en struktur för kvalificerad vidareutbildning inom centrala områden, exempelvis barn/ungdom, förebyggande arbete, äldre, missbruk, ekonomiskt bistånd respektive funktionshinder.
  • Stärka utbildningen genom en fördjupad samverkan mellan praktiken och utbildningen.

LÄS OCKSÅ >>> Utbildning satt under lupp – håller socionomprogrammet måttet?

Målsättningen med skuggutredningens förslag är att åtminstone hälften av alla socionomer ska ha genomgått en yrkesspecialisering på magister- eller masternivå senast 2040.

Både regeringens utredning och skuggutredningen ska redovisas i slutet av 2024.

Läs mer

Så gick det sen
17 jul 2024

Sebastian Stakset: ”Hjälparbete är fett jobbigt”

Sedan kriget i Ukraina startade har Sebastian Stakset varit i lande...

C-uppsatser
15 jul 2024

Personer med schizofreni särskilt utsatta för social exkludering

"Allmänheten behöver få mer information om sjukdomen för att m...

Ny forskning
11 jul 2024

De flesta kriminella karriärer är korta men ibland livslånga – varför?

Kriminologen Christoffer Carlsson förklarar vilka faktorer som påve...

Läs även

Nyheter
24 jun 2024

Ingen ersättning i uppmärksammat vanvårds-ärende

Inget skadestånd för den kvinna från Stenungsund som utsattes för s...

Nyheter
11 jun 2024

Kriminalvården behöver bli bättre på att minska risken för återfall

Riksrevisorn: "De resurser som Kriminalvården lägger på behand...

Nyheter
3 jun 2024

1 av 4 ändrade beslut efter otillåten påverkan

"Det är skrämmande att se", säger Johanna Morgensterns på...

Nyheter
8 maj 2024

Regeringens utredare föreslår ny myndighet mot ungdomskriminalitet

Har redan mött kritik från flera håll. "Minskar det kommunala ...

Nyheter
24 apr 2024

Flera stora satsningar i gång för att stärka familjehemsvården

Bristen på familjehem är fortsatt stor i landet, med många barn som...

Nyheter
12 apr 2024

Nu ska samhällets förmåga att förebygga suicid stärkas

Socialminister: "Det suicidpreventiva arbetet har varit efters...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.