Högsta domstolen. Foto: Carl-Johan Eriksson

Tim Andersson

Reporter

24 jun 2024

24 jun 2024

Ingen ersättning i uppmärksammat vanvårds-ärende

Högsta domstolen. Foto: Carl-Johan Eriksson

Det blir inget skadestånd för den kvinna från Stenungsund, som utsattes för sexuella övergrepp i ett fosterhem på 70-talet. Fallet är preskriberat, enligt Högsta domstolen.

Tim Andersson

Reporter

24 jun 2024

24 jun 2024

Kvinnan stämde Nässjö kommun för att ha försummat sitt tillsynsansvar och därigenom kränkt hennes rättigheter enligt Europakonventionen.

– Vi är förvånade och lite ledsna över att Högsta domstolen väljer vad som ser ut som en lätt utväg, säger kvinnans advokat Monica Crusner.

Högsta domstolen hävdar att det enligt Europadomstolen sedan 2009 funnits en princip i svensk rätt om att skadestånd kan dömas ut för konventionsöverträdelse, och att den tioåriga preskriptionstiden därför ska räknas från just 2009. Tina Robertsson väckte sin talan först 2021, och var alltså ett par år för sent ute.

Monica Crusner delar dock inte Högsta domstolens uppfattning att det under den aktuella tidsperioden fanns en realistisk möjlighet att framställa krav mot kommunerna.

– Det är till och med så att staten under samma tidsperiod sade till de tidigare fosterhemsplacerade barnen att deras anspråk hade preskriberats tio år efter att kränkningarna ägt rum, det vill säga för väldigt länge sedan.

Monica Crusner. Foto: Privat

Monica Crusner menar att detta inte hade behövts, om de aktuella anspråken under denna period hade kunnat drivas i vanlig domstol på det sätt Högsta domstolen nu menar att de ska göra.

– I klartext lurade alltså staten mina klienter att deras anspråk redan var preskriberande under precis den period som Högsta domstolen nu säger att anspråken inte var preskriberade. Detta är inte okej.

Enligt Monica Crusner kan domen möjligen förklaras av statsfinansiella överväganden. Domen kommer att bli vägledande för hundratals liknande ärenden runt om i Sverige.

– Det är väldigt många som berörs, och det hade kunnat bli väldigt stora anspråk på kommunerna.

Fakta: Vanvårdsutredningen

  • 2006 inrättades Vanvårdsutredningen med uppdrag att utreda de missförhållanden inom den sociala barnavården under andra halvan av 1900-talet som uppdagats.
  • Utredningen resulterade i att riksdagens talman formellt bad om ursäkt under ceremoniella former.
  • Som ett erkännande till de som farit illa i samhällets vård skulle de få en ekonomisk kompensation på 250 000 kronor.
  • Många blev dock besvikna då endast 46 procent av de sökande beviljades ersättning.

Monica Crusner berättar att hennes klient är besviken men tapper.

– Hon säger så här: ”Det här var inget konstigt – det är ingen från någon domstol eller myndighet som någonsin har gjort några ansträngningar för oss.” Om det bara hade varit hennes case, och hon var den enda som var drabbad, tror hon att hon att hon hade haft bättre förutsättningar.

Bakslag i Högsta domstolen, alltså. Det betyder dock inte att Tina Robertssons och de andra före detta fosterbarnens kamp är över.

– Vi har just nu tio mål i de svenska domstolarna. Vi är beredda att ta alla våra klienter till Europadomstolen, som får avgöra om det funnits något effektivt rättsmedel i Sverige för att få skadestånd för sådana här brott mot mänskliga rättigheter.

Läs mer

Så gick det sen
17 jul 2024

Sebastian Stakset: ”Hjälparbete är fett jobbigt”

Sedan kriget i Ukraina startade har Sebastian Stakset varit i lande...

C-uppsatser
15 jul 2024

Personer med schizofreni särskilt utsatta för social exkludering

"Allmänheten behöver få mer information om sjukdomen för att m...

Ny forskning
11 jul 2024

De flesta kriminella karriärer är korta men ibland livslånga – varför?

Kriminologen Christoffer Carlsson förklarar vilka faktorer som påve...

Läs även

Nyheter
19 jun 2024

Skuggutredning tillsätts om socionomutbildningen

Företrädare från flera lärosäten och organisationer går samman – li...

Nyheter
11 jun 2024

Kriminalvården behöver bli bättre på att minska risken för återfall

Riksrevisorn: "De resurser som Kriminalvården lägger på behand...

Nyheter
3 jun 2024

1 av 4 ändrade beslut efter otillåten påverkan

"Det är skrämmande att se", säger Johanna Morgensterns på...

Nyheter
8 maj 2024

Regeringens utredare föreslår ny myndighet mot ungdomskriminalitet

Har redan mött kritik från flera håll. "Minskar det kommunala ...

Nyheter
24 apr 2024

Flera stora satsningar i gång för att stärka familjehemsvården

Bristen på familjehem är fortsatt stor i landet, med många barn som...

Nyheter
12 apr 2024

Nu ska samhällets förmåga att förebygga suicid stärkas

Socialminister: "Det suicidpreventiva arbetet har varit efters...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.