Martin Bergström, docent vid Lunds universitet. Foto: Gettyimages/Privat

Karin Persson

Reporter

28 sep 2022

28 sep 2022

FORSKNING

Majoriteten insatser för barn inom socialt arbete saknar vetenskapligt stöd

Martin Bergström, docent vid Lunds universitet. Foto: Gettyimages/Privat

I Sverige används över hundra olika sorters insatser inom socialt arbete som rör barn. Men långt ifrån alla av dem har vetenskapligt stöd, visar en färsk inventering.

Karin Persson

Reporter

28 sep 2022

28 sep 2022

Vad handlar studien om?

– Om vilka insatser vi tillhandahåller våra klienter i socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin i Sverige. Vi har alltså gjort en inventering: Vad gör vi? Vi har också undersökt vilka insatser som var importerade. Fokus var på fyra områden: Insatser för barn som bor i familjehem, öppenvårdsinsatser när ett barn varit utsatt för våld och försummelse, gruppbehandlingar för unga kriminella och insatser i öppenvård om ett barn visar kriminalitet.

Vilka är era viktigaste resultat?

– Vi fann 102 olika interventioner. Av dessa verkade 22 stycken vara utvecklade i Sverige medan över hälften var importerade. Av alla interventioner verkade ungefär en tredjedel ha någon typ av vetenskapligt stöd för att de faktiskt ger den effekt man önskar. Det stora antalet interventioner säger något om hur mycket man måste anpassa det sociala arbetet i stunden. Det behöver inte vara ett problem att det finns så många olika insatser, men det verkar inte som om man väljer interventioner utifrån att de har vetenskapligt stöd.

Vilka kan ha nytta av era resultat?

– Både socialarbetare och de som upphandlar och köper in interventioner kan ha nytta av artikeln, eftersom man där kan se vilka insatser som finns och vilket vetenskapligt stöd de har. Och när man lokalt utvecklar egna interventioner, vilket man kanske måste ibland, kan man ju låta sig inspireras av de insatser som faktiskt har fått det utfall man önskar.

– I artikeln visar vi också, i vår metodik, hur man kan värdera ett vetenskapligt stöd. De som läser får ingen vägledning i vilka insatser man ska välja, men de kanske får idéer om hur man kan tänka. Att arbeta med en evidensbaserad insats betyder förvisso att man vet vad man gör, men inte nödvändigtvis att man arbetar i en evidensbaserad praktik. Det gäller att man verkligen använder insatsen på den problematik som den är utvecklad för att förändra.

FAKTA: Martin Bergström

Gör: Docent och universitetslektor på Socialhögskolan vid Lunds universitet.

Aktuell: Med studien ”Interventions in child welfare: A Swedish inventory”.

Läs mer

Porträtt
2 okt 2023

Hon lärde sig hålla tyst – men nu har Faysa börjat berätta: ”Jag har gråtit blod”

Faysa Idle är inte längre tyst, som annars är regeln i den gängkrim...

Nyheter
27 sep 2023

Filmtips: Tom Holland i stark skildring om psykisk ohälsa – med oväntad twist

Långt ifrån tidigare superhjältefilmer gestaltar Tom Holland New Yo...

Socialt arbete
27 sep 2023

Stora brister i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck

Både kommuner och regioner behöver göra mer för att motverka heders...

Läs även

Forskning
25 sep 2023

Många föräldrar tackar nej till stöd – både för sig själva och sina barn

Nära hälften av alla föräldrar som erbjuds insatser från socialtjän...

Forskning
22 mar 2023

Särskild terapiform framgångsrik för att förhindra personlighetsstörningar

Mentaliseringsbaserad terapi kan förhindra unga från att utveckla p...

Forskning
13 mar 2023

Beroendevård via nätet lyfts fram av forskare: ”Kommer bli mer och mer aktuellt”

Internetbehandling mot alkoholproblem ger inte sämre resultat än be...

Forskning
1 mar 2023

Nytt nationellt forskningsprojekt ska främja barns rätt i Sverige

Vad funkar och vad funkar inte när svenska kommuner anammar sina eg...

Forskning
1 feb 2023

Studenter blottlägger allvarliga brister på strukturell nivå inom LSS-omsorgen

Irelis Martinez Valdes och Sofia Röhr har i sitt examensarbete unde...

Forskning
25 jan 2023

Könsstereotypa normer bidragande när socialtjänsten går vidare med utredningar

Socialtjänsten går oftare vidare med utredningar efter en orosanmäl...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.