Martin Bergström, docent vid Lunds universitet. Foto: Gettyimages/Privat

Karin Persson

Reporter

28 sep 2022

28 sep 2022

FORSKNING

Majoriteten insatser för barn inom socialt arbete saknar vetenskapligt stöd

Martin Bergström, docent vid Lunds universitet. Foto: Gettyimages/Privat

I Sverige används över hundra olika sorters insatser inom socialt arbete som rör barn. Men långt ifrån alla av dem har vetenskapligt stöd, visar en färsk inventering.

Karin Persson

Reporter

28 sep 2022

28 sep 2022

Vad handlar studien om?

– Om vilka insatser vi tillhandahåller våra klienter i socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin i Sverige. Vi har alltså gjort en inventering: Vad gör vi? Vi har också undersökt vilka insatser som var importerade. Fokus var på fyra områden: Insatser för barn som bor i familjehem, öppenvårdsinsatser när ett barn varit utsatt för våld och försummelse, gruppbehandlingar för unga kriminella och insatser i öppenvård om ett barn visar kriminalitet.

Vilka är era viktigaste resultat?

– Vi fann 102 olika interventioner. Av dessa verkade 22 stycken vara utvecklade i Sverige medan över hälften var importerade. Av alla interventioner verkade ungefär en tredjedel ha någon typ av vetenskapligt stöd för att de faktiskt ger den effekt man önskar. Det stora antalet interventioner säger något om hur mycket man måste anpassa det sociala arbetet i stunden. Det behöver inte vara ett problem att det finns så många olika insatser, men det verkar inte som om man väljer interventioner utifrån att de har vetenskapligt stöd.

Vilka kan ha nytta av era resultat?

– Både socialarbetare och de som upphandlar och köper in interventioner kan ha nytta av artikeln, eftersom man där kan se vilka insatser som finns och vilket vetenskapligt stöd de har. Och när man lokalt utvecklar egna interventioner, vilket man kanske måste ibland, kan man ju låta sig inspireras av de insatser som faktiskt har fått det utfall man önskar.

– I artikeln visar vi också, i vår metodik, hur man kan värdera ett vetenskapligt stöd. De som läser får ingen vägledning i vilka insatser man ska välja, men de kanske får idéer om hur man kan tänka. Att arbeta med en evidensbaserad insats betyder förvisso att man vet vad man gör, men inte nödvändigtvis att man arbetar i en evidensbaserad praktik. Det gäller att man verkligen använder insatsen på den problematik som den är utvecklad för att förändra.

FAKTA: Martin Bergström

Gör: Docent och universitetslektor på Socialhögskolan vid Lunds universitet.

Aktuell: Med studien ”Interventions in child welfare: A Swedish inventory”.

Läs mer

Ledare
19 apr 2024

"Är maxinkomst lösningen på klimatfrågan?"

Socionomers kunskap behövs i debatten om samhällets utveckling, skr...

Aktuellt
17 apr 2024

Boktips: Motberättelse om den stereotypa bilden av förortens unga

Kriminalitet och våld ställs mot social gemenskap och kreativitet i...

Krönika
17 apr 2024

"Sverige har blivit ett fängelseland i stil med USA"

"Vi måste slå vakt om människovärdet", skriver idéhistori...

Läs även

Forskning
13 mar 2024

Forskare ger nya perspektiv på kunskap i ny rapport

"Resultatet har förvånat", säger Kerstin Svensson, som ti...

Forskning
12 feb 2024

”Alla är förlorare när föräldrar inte stöttas”

Föräldrar till placerade barn får inte tillräckligt stöd. Det får i...

Forskning
9 jan 2024

Ensamt att arbeta med anhörigstöd

Anhörigkonsulenternas roll är underskattad, visar ny forskning från...

Forskning
3 jan 2024

Vad har Barnkonventionen haft för betydelse för tvångsvården?

"Det finns en överdriven tilltro till att Barnkonventionen ska...

Forskning
15 dec 2023

När hot och våld drabbar socionomer i hemmet

Hot och våld kopplat till jobbet stannar inte på jobbet. Och när de...

Forskning
30 okt 2023

Så ser sambanden ut mellan skolresultat och psykisk hälsa

Är hög skolprestation alltid kopplad till bättre psykisk hälsa? Ell...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.