Regeringens särskilda utredare Fredrik Malmberg lämnar över slutbetänkande till socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall. Foto: Regeringen/Socialdepartementet

Annika Sjöberg

Reporter

18 jan 2023

18 jan 2023

Nationell strategi ska ge barn en uppväxt fri från våld

Regeringens särskilda utredare Fredrik Malmberg lämnar över slutbetänkande till socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall. Foto: Regeringen/Socialdepartementet

Varje år dör i genomsnitt tio barn till följd av våld. I dag presenterade utredningen En uppväxt fri från våld sitt slutbetänkande och förslagen innebär bland annat att Folkhälsomyndigheten får en central roll, och att kraven på kommunerna ska tydliggöras.

Annika Sjöberg

Reporter

18 jan 2023

18 jan 2023

Trots att kunskapen om barns utsatthet för våld, och vilka konsekvenser det kan få, har ökat är det fortfarande många barn i Sverige som utsätts. I syfte att få fram en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn tillsatte regeringen 2021 en utredning – En uppväxt fri från våld, med Fredrik Malmberg som särskild utredare.

Utredningen handlar om alla former av våld mot barn, även våld mellan barn, och alla situationer där våld förekommer. Den handlar också om hela kedjan, från de förebyggande insatserna till rätten till skydd, stöd och rehabilitering för de barn som utsatts.

I slutbetänkandet, som presenterades i dag, finns sammanlagt 59 förslag på åtgärder. Men det viktigaste är, enligt Fredrik Malmberg, snarare att man tagit ett strukturellt och systematiskt grepp kring frågan. Man föreslår att våld mot barn ska erkännas som en viktig folkhälsofråga och vill bland annat att Folkhälsomyndigheten ska få i uppdrag att ge stöd i det nationella arbetet mot våld och stödja utvecklingsarbetet på lokal och regional nivå.

FAKTA: Barns utsatthet för våld

I genomsnitt dör 10 barn varje år till följd av våld.

24% har någon gång utsatts för fysiskt våld av en vuxen.

11% allvarliga former av fysisk barnmisshandel.

14% upplevt våld mellan vuxna i familjen.

Dessutom föreslås att länsstyrelserna ska stödja regionalt och lokalt arbete och främja samarbete och kommunernas roll skärps genom en ny lag: Lagen med vissa bestämmelser om kommuners ansvar att förebygga och bekämpa våld mot barn.

– Det finns en poäng med att tydliggöra ansvaret för förebyggande insatser, sade Fredrik Malmberg under regeringens pressträff.

Vidare föreslår utredningen att regeringen återkommande ska ta fram handlingsplaner för att nå strategins mål.

För att öka kunskapen föreslås även en satsning på en miljard kronor under strategiperioden till stöd för forskning om barn och unga, samt statsbidrag till stöd för praktiknära forskning, metodutveckling eller implementering.

FAKTA: 5 långsiktiga mål, enligt utredningens förslag

1. Våld mot barn ska förebyggas.

2. Barns våldsutsatthet ska upptäckas.

3. Barns ka få det skydd och stöd, samt den behandling de har rätt till.

4. Barns rättigheter i brottmålsprocessen ska tillgodoses.

 

5. Kunskaps och metodutvecklingen ska stärkas.

Läs mer

Debatt
29 nov 2023

”Hur ska nya lagen om skyddat boende för barn fungera i praktiken?”

Det har skrivits spaltmeter om den ökade hotbilden mot landets barn...

Tema
28 nov 2023

Djurens rättigheter i våldsamma relationer – vad säger lagstiftningen?

När det är våldsutövaren som står som ägare av husdjuret behövs oft...

Tema
26 nov 2023

Husdjuren viktiga i våldsamma relationer – kan spela livsavgörande roll

Ens enda vän. Ett vittne. Ett påtryckningsmedel. Husdjur spelar en ...

Läs även

Nyheter
8 nov 2023

Filmtips: Vem är egentligen ett ”monster”?

Tre personers olika uppfattningar utgör grunden i den japanska film...

Nyheter
1 nov 2023

Ny riktning i narkotikapolitiken – ska bli mer kunskapsbaserad och förebyggande

När regeringens särskilde utredare Thomas Lindén nu lämnat över slu...

Nyheter
1 nov 2023

IVO-granskning visade på omfattande brister på flera LSS-boenden

8 av 9 gruppbostäder för vuxna med funktionsnedsättningar visade br...

Nyheter
25 okt 2023

Ökad risk för suicid när ekonomin inte går ihop

Det finns tydliga kopplingar mellan ekonomisk utsatthet, psykisk oh...

Nyheter
23 okt 2023

Stadsmissionens insatser har ökat för nästan alla utsatta grupper

"Jag blir bekymrad när jag ser köerna", säger Jonas Wihls...

Nyheter
9 okt 2023

Boktips: Utökad verktygslåda för skolkuratorer – inhämtat från KBT

Konkreta tips på verktyg och strategier till skolkuratorer för att ...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.