Regeringens särskilda utredare Fredrik Malmberg lämnar över slutbetänkande till socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall. Foto: Regeringen/Socialdepartementet

Annika Sjöberg

Reporter

18 jan 2023

18 jan 2023

Nationell strategi ska ge barn en uppväxt fri från våld

Regeringens särskilda utredare Fredrik Malmberg lämnar över slutbetänkande till socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall. Foto: Regeringen/Socialdepartementet

Varje år dör i genomsnitt tio barn till följd av våld. I dag presenterade utredningen En uppväxt fri från våld sitt slutbetänkande och förslagen innebär bland annat att Folkhälsomyndigheten får en central roll, och att kraven på kommunerna ska tydliggöras.

Annika Sjöberg

Reporter

18 jan 2023

18 jan 2023

Trots att kunskapen om barns utsatthet för våld, och vilka konsekvenser det kan få, har ökat är det fortfarande många barn i Sverige som utsätts. I syfte att få fram en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn tillsatte regeringen 2021 en utredning – En uppväxt fri från våld, med Fredrik Malmberg som särskild utredare.

Utredningen handlar om alla former av våld mot barn, även våld mellan barn, och alla situationer där våld förekommer. Den handlar också om hela kedjan, från de förebyggande insatserna till rätten till skydd, stöd och rehabilitering för de barn som utsatts.

I slutbetänkandet, som presenterades i dag, finns sammanlagt 59 förslag på åtgärder. Men det viktigaste är, enligt Fredrik Malmberg, snarare att man tagit ett strukturellt och systematiskt grepp kring frågan. Man föreslår att våld mot barn ska erkännas som en viktig folkhälsofråga och vill bland annat att Folkhälsomyndigheten ska få i uppdrag att ge stöd i det nationella arbetet mot våld och stödja utvecklingsarbetet på lokal och regional nivå.

FAKTA: Barns utsatthet för våld

I genomsnitt dör 10 barn varje år till följd av våld.

24% har någon gång utsatts för fysiskt våld av en vuxen.

11% allvarliga former av fysisk barnmisshandel.

14% upplevt våld mellan vuxna i familjen.

Dessutom föreslås att länsstyrelserna ska stödja regionalt och lokalt arbete och främja samarbete och kommunernas roll skärps genom en ny lag: Lagen med vissa bestämmelser om kommuners ansvar att förebygga och bekämpa våld mot barn.

– Det finns en poäng med att tydliggöra ansvaret för förebyggande insatser, sade Fredrik Malmberg under regeringens pressträff.

Vidare föreslår utredningen att regeringen återkommande ska ta fram handlingsplaner för att nå strategins mål.

För att öka kunskapen föreslås även en satsning på en miljard kronor under strategiperioden till stöd för forskning om barn och unga, samt statsbidrag till stöd för praktiknära forskning, metodutveckling eller implementering.

FAKTA: 5 långsiktiga mål, enligt utredningens förslag

1. Våld mot barn ska förebyggas.

2. Barns våldsutsatthet ska upptäckas.

3. Barns ka få det skydd och stöd, samt den behandling de har rätt till.

4. Barns rättigheter i brottmålsprocessen ska tillgodoses.

 

5. Kunskaps och metodutvecklingen ska stärkas.

Läs mer

Aktuellt
7 jun 2023

Alexandra Pascalidou om nya boken: ”Det här har varit hundra resor svårare”

Alexandra Pascalidou är just nu aktuell med ”Var är papporna?”, en ...

Socialt arbete
7 jun 2023

Vad gäller när en socialsekreterare blir polisanmäld? Experten reder ut

Socionomens artikel om socialsekreteraren Gunilla som misstänktes f...

Ny forskning
7 jun 2023

Ny studie visar: Konsultledda utredningar gav färre insatser

Det skiljer en hel del mellan de barnutredningar som utförs av kons...

Läs även

Nyheter
24 maj 2023

På gång: Stor satsning för att förbättra ungas psykiska hälsa

Organisationen Mind planerar för ett större projekt i syfte att för...

Nyheter
18 maj 2023

Dataspel efter litterär förlaga ska synliggöra flickor med adhd och autism

Alma, en flicka med autism och adhd som utnyttjar sina speciella fö...

Nyheter
15 maj 2023

Nya verktyg ska ge unga möjlighet att bli mer delaktiga i viktiga beslut

Ny forskning från Stockholms universitet visar hur unga, via kort o...

Nyheter
4 maj 2023

Kartläggning visar: Sexuella övergrepp mot barn ökar

I en nyligen presenterad rapport, Våld mot barn 2022, från stiftels...

Nyheter
3 maj 2023

Så vill regeringen motverka att barn och unga rekryteras till gängen

Som en del i arbetet med att förhindra att barn och unga dras in i ...

Nyheter
19 apr 2023

Forskare vill motverka ensamhet som dödar: ”Så ska det inte behöva vara”

För att öka kunskapen om vilken betydelse social gemenskap har för ...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.