Regeringens särskilda utredare Fredrik Malmberg lämnar över slutbetänkande till socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall. Foto: Regeringen/Socialdepartementet

Annika Sjöberg

Reporter

18 jan 2023

18 jan 2023

Nationell strategi ska ge barn en uppväxt fri från våld

Regeringens särskilda utredare Fredrik Malmberg lämnar över slutbetänkande till socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall. Foto: Regeringen/Socialdepartementet

Varje år dör i genomsnitt tio barn till följd av våld. I dag presenterade utredningen En uppväxt fri från våld sitt slutbetänkande och förslagen innebär bland annat att Folkhälsomyndigheten får en central roll, och att kraven på kommunerna ska tydliggöras.

Annika Sjöberg

Reporter

18 jan 2023

18 jan 2023

Trots att kunskapen om barns utsatthet för våld, och vilka konsekvenser det kan få, har ökat är det fortfarande många barn i Sverige som utsätts. I syfte att få fram en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn tillsatte regeringen 2021 en utredning – En uppväxt fri från våld, med Fredrik Malmberg som särskild utredare.

Utredningen handlar om alla former av våld mot barn, även våld mellan barn, och alla situationer där våld förekommer. Den handlar också om hela kedjan, från de förebyggande insatserna till rätten till skydd, stöd och rehabilitering för de barn som utsatts.

I slutbetänkandet, som presenterades i dag, finns sammanlagt 59 förslag på åtgärder. Men det viktigaste är, enligt Fredrik Malmberg, snarare att man tagit ett strukturellt och systematiskt grepp kring frågan. Man föreslår att våld mot barn ska erkännas som en viktig folkhälsofråga och vill bland annat att Folkhälsomyndigheten ska få i uppdrag att ge stöd i det nationella arbetet mot våld och stödja utvecklingsarbetet på lokal och regional nivå.

FAKTA: Barns utsatthet för våld

I genomsnitt dör 10 barn varje år till följd av våld.

24% har någon gång utsatts för fysiskt våld av en vuxen.

11% allvarliga former av fysisk barnmisshandel.

14% upplevt våld mellan vuxna i familjen.

Dessutom föreslås att länsstyrelserna ska stödja regionalt och lokalt arbete och främja samarbete och kommunernas roll skärps genom en ny lag: Lagen med vissa bestämmelser om kommuners ansvar att förebygga och bekämpa våld mot barn.

– Det finns en poäng med att tydliggöra ansvaret för förebyggande insatser, sade Fredrik Malmberg under regeringens pressträff.

Vidare föreslår utredningen att regeringen återkommande ska ta fram handlingsplaner för att nå strategins mål.

För att öka kunskapen föreslås även en satsning på en miljard kronor under strategiperioden till stöd för forskning om barn och unga, samt statsbidrag till stöd för praktiknära forskning, metodutveckling eller implementering.

FAKTA: 5 långsiktiga mål, enligt utredningens förslag

1. Våld mot barn ska förebyggas.

2. Barns våldsutsatthet ska upptäckas.

3. Barns ka få det skydd och stöd, samt den behandling de har rätt till.

4. Barns rättigheter i brottmålsprocessen ska tillgodoses.

 

5. Kunskaps och metodutvecklingen ska stärkas.

Läs mer

Aktuellt
17 maj 2024

”Skickar du polisen på mig kommer det säga poff”

Socialsekreteraren Anna Nordin blev dödshotad mitt under pågående s...

C-uppsatser
15 maj 2024

Kuratorer om komplexiteten att bemöta våldsutsatthet

Studenterna Moa Boström och Amanda Löfstrand har undersökt hur kura...

Tema
15 maj 2024

"Det kan vara livsfarligt om socialtjänstens data läcker"

It-experten Jan Olsson berättar om framgångsfaktorer och utmaningar...

Läs även

Nyheter
8 maj 2024

Regeringens utredare föreslår ny myndighet mot ungdomskriminalitet

Har redan mött kritik från flera håll. "Minskar det kommunala ...

Nyheter
24 apr 2024

Flera stora satsningar i gång för att stärka familjehemsvården

Bristen på familjehem är fortsatt stor i landet, med många barn som...

Nyheter
12 apr 2024

Nu ska samhällets förmåga att förebygga suicid stärkas

Socialminister: "Det suicidpreventiva arbetet har varit efters...

Nyheter
3 apr 2024

Fler verktyg till IVO i arbetet med att granska socialtjänsten

Sanktionsavgifter, förbud mot olovliga verksamheter och nya bestämm...

Nyheter
25 mar 2024

Hela socionomutbildningen ska ses över

Examensmål och möjligheterna till att specialisera sig ska ses över.

Nyheter
5 feb 2024

Tidöpartierna lägger ner Sis: "Det är dags att stänga ett kapitel"

”Den myndighet vi i dag känner som Sis ska reformeras i grunden”, s...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.