Regeringens särskilda utredare Fredrik Malmberg lämnar över slutbetänkande till socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall. Foto: Regeringen/Socialdepartementet

Annika Sjöberg

Reporter

18 jan 2023

18 jan 2023

Nationell strategi ska ge barn en uppväxt fri från våld

Regeringens särskilda utredare Fredrik Malmberg lämnar över slutbetänkande till socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall. Foto: Regeringen/Socialdepartementet

Varje år dör i genomsnitt tio barn till följd av våld. I dag presenterade utredningen En uppväxt fri från våld sitt slutbetänkande och förslagen innebär bland annat att Folkhälsomyndigheten får en central roll, och att kraven på kommunerna ska tydliggöras.

Annika Sjöberg

Reporter

18 jan 2023

18 jan 2023

Trots att kunskapen om barns utsatthet för våld, och vilka konsekvenser det kan få, har ökat är det fortfarande många barn i Sverige som utsätts. I syfte att få fram en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn tillsatte regeringen 2021 en utredning – En uppväxt fri från våld, med Fredrik Malmberg som särskild utredare.

Utredningen handlar om alla former av våld mot barn, även våld mellan barn, och alla situationer där våld förekommer. Den handlar också om hela kedjan, från de förebyggande insatserna till rätten till skydd, stöd och rehabilitering för de barn som utsatts.

I slutbetänkandet, som presenterades i dag, finns sammanlagt 59 förslag på åtgärder. Men det viktigaste är, enligt Fredrik Malmberg, snarare att man tagit ett strukturellt och systematiskt grepp kring frågan. Man föreslår att våld mot barn ska erkännas som en viktig folkhälsofråga och vill bland annat att Folkhälsomyndigheten ska få i uppdrag att ge stöd i det nationella arbetet mot våld och stödja utvecklingsarbetet på lokal och regional nivå.

FAKTA: Barns utsatthet för våld

I genomsnitt dör 10 barn varje år till följd av våld.

24% har någon gång utsatts för fysiskt våld av en vuxen.

11% allvarliga former av fysisk barnmisshandel.

14% upplevt våld mellan vuxna i familjen.

Dessutom föreslås att länsstyrelserna ska stödja regionalt och lokalt arbete och främja samarbete och kommunernas roll skärps genom en ny lag: Lagen med vissa bestämmelser om kommuners ansvar att förebygga och bekämpa våld mot barn.

– Det finns en poäng med att tydliggöra ansvaret för förebyggande insatser, sade Fredrik Malmberg under regeringens pressträff.

Vidare föreslår utredningen att regeringen återkommande ska ta fram handlingsplaner för att nå strategins mål.

För att öka kunskapen föreslås även en satsning på en miljard kronor under strategiperioden till stöd för forskning om barn och unga, samt statsbidrag till stöd för praktiknära forskning, metodutveckling eller implementering.

FAKTA: 5 långsiktiga mål, enligt utredningens förslag

1. Våld mot barn ska förebyggas.

2. Barns våldsutsatthet ska upptäckas.

3. Barns ka få det skydd och stöd, samt den behandling de har rätt till.

4. Barns rättigheter i brottmålsprocessen ska tillgodoses.

 

5. Kunskaps och metodutvecklingen ska stärkas.

Läs mer

Kriminalitet
14 okt 2020

Så får kriminella hjälp till ett nytt liv

Sprängladdningar i bostadsområden och dödsskjutningar på öppen gata...

Debatt
31 jan 2023

Debatt: Stoppa barns tvångsumgänge nu och rädda liv

Barn är de enda brottsoffer i Sverige som av domstol tvingas att fo...

Verktyg
30 jan 2023

Socialstyrelsen: Medling vid brott skulle behöva ses över

Medlare runt om i landet är kritiska till att medling vid brott anv...

Läs även

Nyheter
12 jan 2023

Regeringen ser över Sis uppdrag efter larm om allvarliga brister på ungdomshem

En rapport från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, visar på all...

Nyheter
10 jan 2023

Ny mottagning ska avdiagnostisera personer med adhd och autism

I början av 2023 öppnar en mottagning i Sverige som ska ta emot per...

Nyheter
6 jan 2023

Forskning slår fast – nätbehandling mot ilska fungerar

Kan en fyra veckor lång internetbehandling mot ilska ge positiv eff...

Nyheter
4 jan 2023

Har du koll på de nya lagarna för 2023 – detta träder i kraft under året

Snabbare lagföring av brott, satsning på boende för våldsutsatta oc...

Nyheter
3 jan 2023

Tiotusentals barn i Sverige är inte inskrivna på förskolan

Ny statistik från Sveriges kommuner och regioner (SKR) visar att et...

Nyheter
15 dec 2022

Fem nya Matmissionen-butiker ser dagens ljus runt om i landet

I dag finns det åtta Matmissionen-butiker i Sverige. Nu adderas ant...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.