Annika Sjöberg

Reporter

7 jun 2023

Foto

Gettyimages

7 jun 2023

7 jun 2023

Ny studie visar: Konsultledda utredningar gav färre insatser

Det skiljer en hel del mellan de barnutredningar som utförs av konsulter och de som utförs av kommunanställda. Det visar en ny studie från Stockholms universitet som bygger på 120 ärenden, och intervjuer med socialchefer.

Annika Sjöberg

Reporter

7 jun 2023

Foto

Gettyimages

7 jun 2023

7 jun 2023

Den nya studien, som gjorts av Ann-Sofie Bergman, Ulrika Järkestig Berggren och Kerstin Arnesson på institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet, visar att konsulterna arbetade i högre utsträckning med utredningar som initierats på grund av oro för våld. De innehöll mindre information, särskilt vad gäller barnets perspektiv.

De här barnen fick också färre insatser jämfört med barn där utredningen gjorts av kommunanställda socialarbetare.  Studien tyder på att det, utifrån barnets perspektiv, har betydelse vad socialarbetaren har för anställningsform.

Dessutom tenderar konsulter att jobba kortare tid på en arbetsplats, vilket också gör det svårare att etablera förtroendefulla relationer med barnen. Det kan i sin tur vara ett hinder för barns delaktighet och hur barnets perspektiv tillgodoses i utredningen.

Läs mer

Ledare
19 apr 2024

"Är maxinkomst lösningen på klimatfrågan?"

Socionomers kunskap behövs i debatten om samhällets utveckling, skr...

Aktuellt
17 apr 2024

Boktips: Motberättelse om den stereotypa bilden av förortens unga

Kriminalitet och våld ställs mot social gemenskap och kreativitet i...

Krönika
17 apr 2024

"Sverige har blivit ett fängelseland i stil med USA"

"Vi måste slå vakt om människovärdet", skriver idéhistori...

Läs även

Ny forskning
1 dec 2023

Granskning av 43 studier skänker hopp i arbetet mot gängkriminalitet

Psykosociala insatser kan minska skjutvapenvåld och motverka att ba...

Ny forskning
30 aug 2023

Nu ska det bli lättare för socialtjänsten att bedöma insatser

Det finns mängder av metoder och insatser att välja på inom socialt...

Ny forskning
10 aug 2023

Forskning kopplar samman trauman från barndomen med beroenden senare i livet

Barndomstrauman är en riskfaktor för att utveckla beroende senare i...

Ny forskning
9 aug 2023

Fler nackdelar än fördelar med valfrihet i äldreomsorgen

Valet av utförare borde underlättas för personer som behöver äldreo...

Ny forskning
26 jul 2023

Ny forskning visar: Äldre institutionaliseras i sina egna hem

Hur påverkas äldres vardag, fritid och liv av hemtjänsten? Det är e...

Ny forskning
5 jun 2023

Socialtjänsten bjuds sällan in när boenden för personer med psykisk ohälsa planeras

Kvalitén på boenden för personer med psykisk ohälsa varierar, berät...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.