Socialtjänst – äldrevård
10 dec, 2020

Kritik mot äldresatsning

Statens så kallade äldresatsning på totalt 4,3 miljarder kronor kritiseras i en granskning av Riksrevisionen.

Socialtjänst – äldrevård
10 dec, 2020

Färre efterfrågar hemtjänst

I våras minskade andelen personer över 70 år som får hemtjänst med 45 procent.

Debatt
22 sep, 2020

Dags att ta itu med äldreomsorgens ständiga kris

Två systemfel skapar lidande hos boende och anhöriga. Det ena handl...