Annika Sjöberg

Reporter

6 maj 2024

Gettyimages

Foto

6 maj 2024

6 maj 2024

Lokala politiker har stor makt över äldreomsorgen

Biståndshandläggares utrymme att använda sin kompetens varierar stort. Det visar doktoranden Sara Wittberg som studerat den strukturella politiska kontexten inom äldreomsorgen och dess konsekvenser.

Annika Sjöberg

Reporter

6 maj 2024

Gettyimages

Foto

6 maj 2024

6 maj 2024

Vad handlar studien om? 

– Den synliggör hur lokala politiker påverkar det sociala arbetet. Genom den delegation politikerna ger biståndshandläggare kan de styra professionens handlingsutrymme och utöva kontroll över det mandat handläggarna har. Allmänhetens generella antagande är att handläggarna fattar beslut men det är ju i praktiken politikerna som beslutar vilket mandat biståndshandläggarna har.

Hur gick du till väga? 

– Jag har begärt in delegationsordningar för beslut om äldreomsorg i alla Sveriges 290 kommuner, kodat dem och analyserat dem deskriptivt.

Vilka är de viktigaste resultaten? 

– Biståndshandläggarnas delegation visade sig variera stort mellan olika kommuner. Sättet politikerna utövar kontroll på varierar beroende på vilken typ av service det handlar om. Det kan till exempel vara en begränsning i antalet timmar hemtjänst handläggaren får besluta om, eller att handläggaren måste följa kommunala riktlinjer vid beslutsfattande eller samråda med en chef innan hen får fatta vissa beslut.

Sara Wittberg. Fotograf: Niclas Fasth

– Det fanns också exempel där handläggaren helt saknar delegation. I över 60 procent av de policydokument jag gått igenom finns det någon typ av begränsning i delegationen och i en av fem kommuner får handläggare inte fatta beslut om plats på särskilt boende.

LÄS OCKSÅ >>> Fler nackdelar än fördelar med valfrihet i äldreomsorgen

Vad tänker du om resultaten? 

– Jag tycker att det väcker frågor om biståndshandläggarens professionella roll. Ges biståndshandläggare en möjlighet att vara professionella bedömare som fattar beslut om den äldres behov eller är de någon som förmedlar information till en tredje part?

– En annan aspekt av detta är hur lokala riktlinjer utformats och hur de uppdateras, vilket jag studerat tidigare. En del kommuner uppger bland annat att de inte utför saker som de enligt rättspraxis ska göra, så det är särskilt viktigt att man investerar i sina styrdokument om handläggarna måste följa dem vid beslutsfattande.

Vem bör ta del av studien? 

– Jag tycker att det är relevant för professionen att fundera kring hur man vill utöva sitt yrke och använda sin kunskap och erfarenhet. Då kan man göra ett medvetet val redan när man söker jobb: Kommer jag att kunna använda min kompetens på den här arbetsplatsen?

– Sen är det en demokratisk fråga. Många tror att omfattningen av stödet till äldre styrs på nationell nivå så allmänheten behöver få upp ögonen för hur styrningen av äldreomsorgen fungerar och vilket inflytande deras lokala politiker har.

LÄS OCKSÅ >>> Här kan du ta del av studien i sin helhet

Fakta: Sara Wittberg

Gör: Doktorand vid Avdelningen för socialt arbete, Linköpings universitet.

Aktuell med: Studien Handlingsfrihet – till vem? Lokala styrdokument och agentproblemet mellan politiker och biståndshandläggare i Sveriges socialtjänst, European journal of social work.

Läs mer

Tema
20 maj 2024

Hackerattacken ett dråpslag för socialtjänsten i Vellinge

Verksamhetschefen: "Det skulle visa sig vara en situation vi a...

Aktuellt
17 maj 2024

”Skickar du polisen på mig kommer det säga poff”

Socialsekreteraren Anna Nordin blev dödshotad mitt under pågående s...

C-uppsatser
15 maj 2024

Kuratorer om komplexiteten att bemöta våldsutsatthet

Studenterna Moa Boström och Amanda Löfstrand har undersökt hur kura...

Läs även

Ny forskning
22 apr 2024

30 män berättar i ny studie om hur de förhåller sig till sina sexköp

"Vissa av männen tyckte att illusionen av intimitet var god no...

Ny forskning
1 dec 2023

Granskning av 43 studier skänker hopp i arbetet mot gängkriminalitet

Psykosociala insatser kan minska skjutvapenvåld och motverka att ba...

Ny forskning
30 aug 2023

Nu ska det bli lättare för socialtjänsten att bedöma insatser

Det finns mängder av metoder och insatser att välja på inom socialt...

Ny forskning
10 aug 2023

Forskning kopplar samman trauman från barndomen med beroenden senare i livet

Barndomstrauman är en riskfaktor för att utveckla beroende senare i...

Ny forskning
9 aug 2023

Fler nackdelar än fördelar med valfrihet i äldreomsorgen

Valet av utförare borde underlättas för personer som behöver äldreo...

Ny forskning
26 jul 2023

Ny forskning visar: Äldre institutionaliseras i sina egna hem

Hur påverkas äldres vardag, fritid och liv av hemtjänsten? Det är e...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.