Jonas Wihlstrand, generalsekreterare för Sveriges Stadsmissioner. Foto: Sveriges Stadsmissioner

Tommy Johansson

Reporter

23 okt 2023

23 okt 2023

Stadsmissionens insatser har ökat för nästan alla utsatta grupper

Jonas Wihlstrand, generalsekreterare för Sveriges Stadsmissioner. Foto: Sveriges Stadsmissioner

Människor som lever i ekonomiskt utsatthet har fått det allt svårare i Sverige och särskilt tydligt blir när man ser till matfattigdomen. Sedan Sveriges Stadsmissioner började släppa Fattigdomsrapporten 2015 har man aldrig sett ett så stort behov som nu.

Tommy Johansson

Reporter

23 okt 2023

23 okt 2023

Det var i mitten av oktober som Sveriges Stadsmissioner släppte Fattigdomsrapporten för 2023. Där slår man fast att organisationens insatser, som till exempel materiellt stöd och hjälp i kontakten med myndigheter, har ökat för i princip alla grupper som Stadsmissionen arbetar med. Störst är behovet av mat.

– Det främsta vi ser i våra verksamheter är att det vi kallar matfattigdom ökar. Det är väldigt många som kommer till oss och äter, ber om matkassar eller vill bli medlemmar i våra sociala livsmedelsbutiker, säger Jonas Wihlstrand, generalsekreterare för Sveriges Stadsmissioner.

Enligt Sveriges matcentralers årsrapport från förra året delade man ut och sålde 3200 ton mat i de sociala matbutikerna under 2022. Den siffran nådde man 2023 upp till redan i september.

– Jag tror att vi till och med kommer nå upp till drygt 4000 ton mat i år. Det är bra att vi kan hjälpa till att ta hand om matsvinnet som ligger på 100 000-300 000 ton i Sverige per år. Men det bekymmersamma här är ju att människor egentligen inte ska behöva vända sig till civilsamhället för att få matkompensation, säger Jonas Wihlstrand.

Fakta: Stadsmissionens insatser

  • Matstöd (utdelning av mat, matkuponger, subventionerade måltider, etc)
  • Ekonomiskt stöd.
  • Materiellt stöd (kläder, hygienartiklar, julklappar, etc).
  • Hjälp och stöd i kontakten med myndigheter.
  • Inkluderande verksamhet (olika kulturarrangemang, kunskapsutbyten, etc).

Källa: Sveriges Stadsmissioner

Som Socionomen tidigare har rapporterat om är det i dag rekordfå hushåll som får försörjningsstöd, trots att landet befinner sig i ekonomisk kris. I årets Fattigdomsrapport lyfter dock Stadsmissionen att det inte ska likställas med att den ekonomiska utsattheten minskar i Sverige. Man pekar dels på att alla människor inte inkluderas i den officiella statistiken, till exempel asylsökande och papperslösa, som inte kan söka försörjningsstöd, och dels på att avslagen på ansökningar till försörjningsstöd kan ha ökat.

LÄS OCKSÅ >>> Kris råder i ekonomin men allt färre lever på försörjningsstöd – hur går det ihop?

Upplever ni att det har blivit svårare att kvalificera sig för försörjningsstöd i dag?

– Forskare pekar på att fler får avslag på att få stöd. Vi hör också otaliga berättelser om att man bara får nej, fram till att man verkligen har bevisat att allt annat är uttömt, säger Jonas Wihlstrand.

Är det något i övrigt som har förvånat dig av det som presenteras i årets Fattigdomsrapport?

– Jag blir bekymrad när jag ser köerna och mängden människor som ber om akut stöd när det kommer till basala, livsnödvändiga behov. Det trodde jag faktiskt inte att vi skulle se i Sverige 2023.

Läs mer

Aktuellt
17 maj 2024

”Skickar du polisen på mig kommer det säga poff”

Socialsekreteraren Anna Nordin blev dödshotad mitt under pågående s...

C-uppsatser
15 maj 2024

Kuratorer om komplexiteten att bemöta våldsutsatthet

Studenterna Moa Boström och Amanda Löfstrand har undersökt hur kura...

Tema
15 maj 2024

"Det kan vara livsfarligt om socialtjänstens data läcker"

It-experten Jan Olsson berättar om framgångsfaktorer och utmaningar...

Läs även

Nyheter
8 maj 2024

Regeringens utredare föreslår ny myndighet mot ungdomskriminalitet

Har redan mött kritik från flera håll. "Minskar det kommunala ...

Nyheter
24 apr 2024

Flera stora satsningar i gång för att stärka familjehemsvården

Bristen på familjehem är fortsatt stor i landet, med många barn som...

Nyheter
12 apr 2024

Nu ska samhällets förmåga att förebygga suicid stärkas

Socialminister: "Det suicidpreventiva arbetet har varit efters...

Nyheter
3 apr 2024

Fler verktyg till IVO i arbetet med att granska socialtjänsten

Sanktionsavgifter, förbud mot olovliga verksamheter och nya bestämm...

Nyheter
25 mar 2024

Hela socionomutbildningen ska ses över

Examensmål och möjligheterna till att specialisera sig ska ses över.

Nyheter
5 feb 2024

Tidöpartierna lägger ner Sis: "Det är dags att stänga ett kapitel"

”Den myndighet vi i dag känner som Sis ska reformeras i grunden”, s...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.