Anna Häger. Foto: Nationellt centrum för kvinnofrid

Tommy Johansson

Reporter

15 mar 2023

15 mar 2023

Nationellt centrum för kvinnofrid tar uppmärksammad LSS-fråga vidare

Anna Häger. Foto: Nationellt centrum för kvinnofrid

Att FREDA-kortfrågor och AKK används i låg utsträckning i möte med personer med funktionsvariation är diskriminerande, menar Nationellt centrum för kvinnofrid. Nu tas frågan vidare, säger Anna Häger på NCK.

Tommy Johansson

Reporter

15 mar 2023

15 mar 2023

Det var efter vårterminen 2022 som socionomstudenterna Irelis Martinez Valdes och Sofia Röhr bjöds in till Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) för att presenterade sin uppsats ”Hur kan vi veta om vi inte kan fråga?” – en kvantitativ studie om socialtjänstens användning av FREDA- kortfrågor och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) inom LSS-omsorgen och socialpsykiatrin.

Studien visade att ett stort antal biståndshandläggare aldrig hade ställt FREDA-kortfrågor i möten med brukare som har behov av kommunikationsstöd, och att användandet av AKK var låg.

En av dem som tagit del av studenternas i sin helhet är Anna Häger, avdelningschef på NCK.

Vad tänker du om resultatet som Irelis och Sofia har fått fram i sin uppsats?

– Jag tycker det är jättebra. De har satt fingret på en del i socialtjänsten som är lite bortglömd, nämligen de personer som inte kan kommunicera verbalt och som också är en sårbar grupp när det gäller våld i nära relation.

LÄS OCKSÅ >>> Studenter blottlägger allvarliga brister på strukturell nivå inom LSS-omsorgen

Vad behöver komma till för att åtgärda det här problemet?

– Jag tror framför allt att man behöver lyfta kommunikationsverktyget AKK mer och göra det känt. Man kanske till och med ska göra så att man tar in personer i samtalen som behärskar detta, som en översättare, så att det blir rätt uppfattat från båda håll. Att den som ska svara på FREDA-kortfrågor förstår frågorna och att den som sedan ska göra en bedömning får rätt information tillbaka. Så att man vet säkert om personen är i en situation som är farlig.

– Det här gäller ju också dem som kan behöva stöd på grund av andra orsaker, sjukdom till exempel eller att man råkat ut för en olycka.

När studenterna presenterade sitt arbete för NCK så menade ni att den här gruppen blir diskriminerad. Hur allvarligt ser ni på detta?

– Det är allvarligt utifrån det perspektivet att den här gruppen inte får komma till tals på sina villkor. Deras behov av kommunikation har inte tillmötesgått på det sätt som de hade behövt.

Kommer ni på NCK följa upp den här frågan på något sätt?

– Ja, det kommer vi göra. Jag kommer att lyfta detta med utbildningsenheten hos oss. De ska få titta närmare på hur man ska tänka vidare och framåt kring det här.

INTRESSERAD AV ATT PRENUMERERA >>> Här finner du all information

Läs mer

Verktyg
21 feb 2024

"Man tycker ju att det låter självklart att man ska arbeta så här"

Forskaren Christina Nehlin Gordh om nyckelfaktorerna för att få igå...

Krönika
20 feb 2024

”Det är hoppfullt att vi har makt att hjälpa och läka”

Psykologen Frida Johansson Metso lyfter vikten av att fokusera på p...

Aktuellt
19 feb 2024

Filmtips: Stanley Kubrick-inspirerat drama om jakten på en framtid

Tre nya aktuella filmtips för alla som jobbar inom socialt arbete.

Läs även

Nyheter
5 feb 2024

Tidöpartierna lägger ner Sis: "Det är dags att stänga ett kapitel"

”Den myndighet vi i dag känner som Sis ska reformeras i grunden”, s...

Nyheter
8 dec 2023

Ny satsning hjälper hemlösa barnfamiljer till förstahandskontrakt

Under året har Skåne Stadsmission startat upp initiativet Barns bos...

Nyheter
8 nov 2023

Filmtips: Vem är egentligen ett ”monster”?

Tre personers olika uppfattningar utgör grunden i den japanska film...

Nyheter
1 nov 2023

Ny riktning i narkotikapolitiken – ska bli mer kunskapsbaserad och förebyggande

När regeringens särskilde utredare Thomas Lindén nu lämnat över slu...

Nyheter
1 nov 2023

IVO-granskning visade på omfattande brister på flera LSS-boenden

8 av 9 gruppbostäder för vuxna med funktionsnedsättningar visade br...

Nyheter
25 okt 2023

Ökad risk för suicid när ekonomin inte går ihop

Det finns tydliga kopplingar mellan ekonomisk utsatthet, psykisk oh...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.