Anna Häger. Foto: Nationellt centrum för kvinnofrid

Tommy Johansson

Reporter

15 mar 2023

15 mar 2023

Nationellt centrum för kvinnofrid tar uppmärksammad LSS-fråga vidare

Anna Häger. Foto: Nationellt centrum för kvinnofrid

Att FREDA-kortfrågor och AKK används i låg utsträckning i möte med personer med funktionsvariation är diskriminerande, menar Nationellt centrum för kvinnofrid. Nu tas frågan vidare, säger Anna Häger på NCK.

Tommy Johansson

Reporter

15 mar 2023

15 mar 2023

Det var efter vårterminen 2022 som socionomstudenterna Irelis Martinez Valdes och Sofia Röhr bjöds in till Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) för att presenterade sin uppsats ”Hur kan vi veta om vi inte kan fråga?” – en kvantitativ studie om socialtjänstens användning av FREDA- kortfrågor och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) inom LSS-omsorgen och socialpsykiatrin.

Studien visade att ett stort antal biståndshandläggare aldrig hade ställt FREDA-kortfrågor i möten med brukare som har behov av kommunikationsstöd, och att användandet av AKK var låg.

En av dem som tagit del av studenternas i sin helhet är Anna Häger, avdelningschef på NCK.

Vad tänker du om resultatet som Irelis och Sofia har fått fram i sin uppsats?

– Jag tycker det är jättebra. De har satt fingret på en del i socialtjänsten som är lite bortglömd, nämligen de personer som inte kan kommunicera verbalt och som också är en sårbar grupp när det gäller våld i nära relation.

LÄS OCKSÅ >>> Studenter blottlägger allvarliga brister på strukturell nivå inom LSS-omsorgen

Vad behöver komma till för att åtgärda det här problemet?

– Jag tror framför allt att man behöver lyfta kommunikationsverktyget AKK mer och göra det känt. Man kanske till och med ska göra så att man tar in personer i samtalen som behärskar detta, som en översättare, så att det blir rätt uppfattat från båda håll. Att den som ska svara på FREDA-kortfrågor förstår frågorna och att den som sedan ska göra en bedömning får rätt information tillbaka. Så att man vet säkert om personen är i en situation som är farlig.

– Det här gäller ju också dem som kan behöva stöd på grund av andra orsaker, sjukdom till exempel eller att man råkat ut för en olycka.

När studenterna presenterade sitt arbete för NCK så menade ni att den här gruppen blir diskriminerad. Hur allvarligt ser ni på detta?

– Det är allvarligt utifrån det perspektivet att den här gruppen inte får komma till tals på sina villkor. Deras behov av kommunikation har inte tillmötesgått på det sätt som de hade behövt.

Kommer ni på NCK följa upp den här frågan på något sätt?

– Ja, det kommer vi göra. Jag kommer att lyfta detta med utbildningsenheten hos oss. De ska få titta närmare på hur man ska tänka vidare och framåt kring det här.

INTRESSERAD AV ATT PRENUMERERA >>> Här finner du all information

Läs mer

Nyheter
13 feb 2023

Stadsmissionen kräver åtgärder från regeringen för att motverka hemlöshet

Rapporten ”Hemlös 2023”, som nyligen presenterades av Sveriges Stad...

Tendens
20 mar 2023

Livet i skuggsamhället – ett utanförskap som riskerar att växa: ”Det är svårare nu”

Regeringar och myndigheter har under flera år försökt bekämpa det s...

Ledare
15 mar 2023

Färskt nummer ute av Socionomen – tema trauma och hur det kan gå i arv

Hur kan en generations trauma påverka nästkommande? Det har vi unde...

C-uppsatser
14 mar 2023

C-uppsats om husdjurens roll och utsatthet i våldsamma relationer

Vad har husdjur för påverkan på människor som bryter sig loss från ...

Läs även

Nyheter
10 mar 2023

Nytt lagförslag från regeringen – så vill man stärka skyddet för socialsekreterare

Regeringen har lagt fram ett nytt lagförslag om att stärka det stra...

Nyheter
24 feb 2023

Duon bakom Ångestpodden till riksdagen efter uppmärksammat initiativ

Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg som driver Ångestpodden tillsam...

Nyheter
23 feb 2023

Ny podd från SOS Barnbyar belyser brister i stöd till utsatt grupp

För att uppmärksamma svårigheterna som många unga möter när de lämn...

Nyheter
13 feb 2023

Stadsmissionen kräver åtgärder från regeringen för att motverka hemlöshet

Rapporten ”Hemlös 2023”, som nyligen presenterades av Sveriges Stad...

Nyheter
3 feb 2023

Regeringen vill skydda socialsekreterare som hotas av LVU-kampanjen

Det ska bli möjligt att ta in ordningsvakter på socialkontor för at...

Nyheter
1 feb 2023

Samsjuklighetsutredningen överlämnad till regeringen – här är några av förslagen

Slutbetänkandet av Samsjuklighetsutredningen har lämnats över till ...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.