Tommy Lundström

Professor i socialt arbete

14 dec 2020

David Pålsson

Fil dr i socialt arbete

14 dec 2020

Marie Sallnäs

Professor i socialt arbete

14 dec 2020

14 dec 2020

Slutreplik: Svårt att förstå hur IVO har resonerat

Är det inte viktigt i ett sådant här exceptionellt fall att framför allt se till att göra en tillräckligt djupgående granskning? skriver författarna i ett svar på IVOs replik.

Tommy Lundström

Professor i socialt arbete

14 dec 2020

David Pålsson

Fil dr i socialt arbete

14 dec 2020

Marie Sallnäs

Professor i socialt arbete

14 dec 2020

14 dec 2020

Detta är ett svar på IVO:s replik ”Vi bedömde att vi hade bra beslutsunderlag. Läs repliken här

Läs det första inlägget i debatten här: Vad kan man lära av IVOs granskning

 

Vi är glada över att IVO svarat på vårt inlägg och håller naturligtvis med om att fallet Lilla Hjärtat har något att lära oss alla. Vårt inlägg handlar just om vad man kan lära och hur man kan göra det, med andra ord hur professionen och andra beslutsfattare kan tillföras kunskap utifrån det som hände.

IVO skriver att man kan välja de metoder som är mest ändamålsenliga vid varje tillsyn. Det är därför svårt att förstå varför IVO inte talat med socialtjänstens handläggare för att på det sättet skaffa sig en bild av hur de som hanterat ärendet resonerat och inte minst varför man gjorde som man gjorde. Detta är inte en ”rättvisefråga” utan skulle vara ett sätt att få fram den fördjupade kunskap som kan leda till förbättringar på både kort och lång sikt. IVO motiverar det man kallar ”skrivbordsgranskning” med effektivitet (betyder det snabbhet eller kostnadseffektivitet?), men är det inte viktigt i ett sådant här exceptionellt fall att framför allt se till att göra en tillräckligt djupgående granskning? Det skall tilläggas att handläggarna i ett brev till socialministern skrivit att de är mycket kritiska till att IVO valt att inte tala med dem eller någon annan på deras socialkontor (SVT.se, 27 oktober 2020).

Vi finner det för övrigt märkligt att IVO i sitt svar skriver att ärendet är väl dokumenterat, samtidigt som man i granskningen kritiserar just dokumentationen (man ”saknar resonemang”, man ”kan inte utläsa av dokumentationen” osv).

Avslutningsvis: IVO har ett stort ansvar och granskningsmyndighetens beslut påverkar rimligen hur landets socialtjänster utför sitt arbete. Vi hade gärna sett ett svar på vår fråga om inte en granskning av IVOs slag riskerar att leda till mer byråkrati och mer dokumentation i stället för att ”aldrig ducka för att agera när vi har skäl att tro att barn far illa”. En genomgående och välkänd kritik mot socialtjänsten är att socialsekreterare använder för mycket tid till möten och byråkrati och för lite till att träffa barn och föräldrar.

Läs mer

Så gick det sen
17 jul 2024

Sebastian Stakset: ”Hjälparbete är fett jobbigt”

Sedan kriget i Ukraina startade har Sebastian Stakset varit i lande...

C-uppsatser
15 jul 2024

Personer med schizofreni särskilt utsatta för social exkludering

"Allmänheten behöver få mer information om sjukdomen för att m...

Ny forskning
11 jul 2024

De flesta kriminella karriärer är korta men ibland livslånga – varför?

Kriminologen Christoffer Carlsson förklarar vilka faktorer som påve...

Läs även

Debatt
20 maj 2022

Slutord: ”Maria Kjellgren och jag har mycket gemensamt”

Sophie Ekman Wretlind svarar på repliken av Maria Kjellgren.

Replik
19 maj 2022

Replik: ”Dr Wretlind ger ett ensidigt perspektiv av elevhälsa”

Jobbet med att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga görs inte...

Debatt
9 maj 2022

Debatt: ”Barn är mer än potentiella brottsutövare”

Det räcker inte att diskutera hur rekrytering till kriminella gäng ...

Krönika
9 maj 2022

”Tystnadskultur tvingar duktiga medarbetare att bli passiva vittnen”

Gängexperten Maria Wallin menar att tystnadsnormer får omfattande k...

Debatt
26 apr 2022

Ett familjehems vardag – om att uppleva ett sammanbrott

Är det någon som undrar varför vi har brist på familjehem? Inte jag...

Debatt
8 apr 2022

Sophie Ekman Wretlind: ”Vi måste återinföra skolhälsovården”

Avskaffandet av skolhälsovården har fått ödesdigra ­konsekvenser fö...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.