Lena Engelmark

16 jun 2021

16 jun 2021

Tomas Bryttning berättar om den lyckade äldreomsorgen

I boken Kvalitet i äldreomsorgen – berättelser om omsorgskonst, beskriver redaktören Tomas Brytting vardagen på äldreboenden i reportage­form.

Lena Engelmark

16 jun 2021

16 jun 2021

Larm om äldreomsorgen med vanvård och försumlighet är inte ovanlig i media. Med boken Kvalitet i äldreomsorgen – berättelser om omsorgskonst får vi istället ta del av den lyckade äldreomsorgen där personalen haft förmågan att skapa den omsorgskonst vi alla vill ta del av när vi blir gamla.

Redaktören Tomas Brytting beskriver vardagen på äldreboenden i reportage­form. Genom inblick i personalens strategier för att göra tillvaron så lustfylld som möjligt för omsorgstagarna får vi inblick i de äldres vardag. Det framgångsrika arbetet är beroende av ett gott chefskap. Vi får veta innebörden av detta ur personalens, chefens och författarens eget perspektiv då den sistnämnda följer arbetsplatsens relationer ur olika vinklar.

I början av boken problematiserar Tomas Brytting begreppet kvalitet med dess olika betydelser. Det blir tydligt att kvalitetens innebörd är beroende av sitt sammanhang.

Boken riktar sig till journalister samt yrkesverksamma och studenter i socialt arbete.

Läs mer

Nyheter
24 apr 2024

Flera stora satsningar i gång för att stärka familjehemsvården

Bristen på familjehem är fortsatt stor i landet, med många barn som...

Tendens
22 apr 2024

Färre vägar till att bli psykoterapeut: "Det här är ett jättebekymmer"

Socionomen går igenom antalet program och inriktningar som lagts ne...

Ny forskning
22 apr 2024

30 män berättar i ny studie om hur de förhåller sig till sina sexköp

"Vissa av männen tyckte att illusionen av intimitet var god no...

Läs även

Facklitteratur
14 feb 2024

Boktips: Expertråd om hur man framgångsrikt behandlar spelmissbruk

Spelmissbruk kan sällan behandlas som ett isolerat problem – man be...

Facklitteratur
13 dec 2023

Boktips: Hur skyddar man sig mot stalkning i yrkeslivet?

Vem är den typiske stalkaren och vad ligger till grund för beteende...

Facklitteratur
1 nov 2023

Boktips: Duo vägleder i hur man hjälper elever som inte vill gå till skolan

Hur skapar man som socialsekreterare och familjebehandlare förutsät...

Facklitteratur
23 aug 2023

Boktips: Do’s and don’ts som terapeut – två nya böcker ger svar

Hur tar man på bästa sätt hand om sig själv som terapeut och hur pa...

Facklitteratur
13 jun 2023

Boktips: Få full koll på trans genom fakta, forskning och erfarenhet

Vad är trans och vad är inte trans? Det vill Edward Summanen och Ma...

Facklitteratur
12 maj 2023

Boktips: Vad gör sexlöshet med männen och med samhället i stort?

Förr såg man snett på promiskuitet, i dag är det sexlöshet som får ...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.