Månadens boktips från Socionomen. Foto: Natur & Kultur/Gothia kompetens/Gettyimages

Tim Andersson

Reporter

13 jun 2023

13 jun 2023

Boktips: Få full koll på trans genom fakta, forskning och erfarenhet

Månadens boktips från Socionomen. Foto: Natur & Kultur/Gothia kompetens/Gettyimages

Vad är trans och vad är inte trans? Det vill Edward Summanen och Matilda Wurm, tillsammans med en rad andra författare, reda ut i en ny bok. Den här månaden tipsar vi också om en handbok med fokus på barn med npf-diagnoser, riktad till socialtjänst, familjehemskonsulenter och familjehem.

Tim Andersson

Reporter

13 jun 2023

13 jun 2023

Trans. Fakta, forskning och erfarenheter

Edward Summanen, Matilda Wurm, med flera

Natur och kultur

Transpersoner är den senaste gruppen människor att attackeras i det ständigt svallande kulturkriget. Extremhögern är förstås mest aktiva, men runt om i världen ser vi hur också högerkristna, konspirationsteoretiker och en viss sorts radikalfeminister sluter upp på dess sida. Åsikterna är många och känslorna heta – men kunskapen ofta knapp. Det vill den här boken råda bot på, bland annat genom att helt enkelt reda ut vad trans är och vad det inte är.

Anslaget är dock bredare än så. I 13 kapitel behandlar en rad skribenter olika ämnen kopplade till temat. Det kan handla om i samtidsdebatten laddade frågor som könsbekräftande vård och trans och feminism, men också om hur man stöttar barn som bryter mot könsrelaterade normer och vad yrkesverksamma ska tänka på i bemötandet av transpersoner.

Socialsekreterare och andra relevanta yrkeskategorier uppmanas att skaffa sig kunskap och medvetenhet om sina egna fördomar, och hur dessa påverkar mötet med klienten. Många transpersoner har dåliga erfarenheter av vårdinstitutioner och myndigheter. Boken redogör för en rapport från Folkhälsomyndigheten från 2015, där 28 procent av de tillfrågade uppgav att de hade blivit dåligt bemötta av hälso- och sjukvården, och 5 procent att de vägrats vård.

 

Familjehem för barn med NPF. Handbok för socialtjänsten, familjehem och konsulter

Carolina Lindberg Wiman

Gothia kompetens

Trots att barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ställer särskilda krav på ett familjehem, saknas det ofta kunskap om utmaningarna. Den här boken vänder sig till socialtjänst, familjehemskonsulenter och familjehem, som placerar och tar emot barn med NPF, och syftet är att utbilda. Den är uppdelad i tre delar – med fokus på situationen före, under och efter en placering – och tar upp sådant som vad man ska tänka på vid möten och oplanerade avbrott.

Carolina Lindberg Wiman är socionom, handledare och pedagog inom NPF och psykosocialt arbete. Hon är medförfattare till flera böcker i samma tema, som Ung och vuxen med asperger och AST och Föräldraboken om autismspektrumtillstånd, och hon handleder, utbildar och föreläser för personal och familjehem om placerade barns behov.

Läs mer

Nyheter
24 apr 2024

Flera stora satsningar i gång för att stärka familjehemsvården

Bristen på familjehem är fortsatt stor i landet, med många barn som...

Tendens
22 apr 2024

Färre vägar till att bli psykoterapeut: "Det här är ett jättebekymmer"

Socionomen går igenom antalet program och inriktningar som lagts ne...

Ny forskning
22 apr 2024

30 män berättar i ny studie om hur de förhåller sig till sina sexköp

"Vissa av männen tyckte att illusionen av intimitet var god no...

Läs även

Facklitteratur
14 feb 2024

Boktips: Expertråd om hur man framgångsrikt behandlar spelmissbruk

Spelmissbruk kan sällan behandlas som ett isolerat problem – man be...

Facklitteratur
13 dec 2023

Boktips: Hur skyddar man sig mot stalkning i yrkeslivet?

Vem är den typiske stalkaren och vad ligger till grund för beteende...

Facklitteratur
1 nov 2023

Boktips: Duo vägleder i hur man hjälper elever som inte vill gå till skolan

Hur skapar man som socialsekreterare och familjebehandlare förutsät...

Facklitteratur
23 aug 2023

Boktips: Do’s and don’ts som terapeut – två nya böcker ger svar

Hur tar man på bästa sätt hand om sig själv som terapeut och hur pa...

Facklitteratur
12 maj 2023

Boktips: Vad gör sexlöshet med männen och med samhället i stort?

Förr såg man snett på promiskuitet, i dag är det sexlöshet som får ...

Facklitteratur
19 apr 2023

Boktips: Stöd och hjälp i känsliga samtal med barn

Att kunna mötas som barn och vuxen i samtal om känslor, kroppen, ta...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.