Tim Andersson

Reporter

13 dec 2023

13 dec 2023

Boktips: Hur skyddar man sig mot stalkning i yrkeslivet?

Vem är den typiske stalkaren och vad ligger till grund för beteendet? Och hur skyddar man sig om man drabbas i sin yrkesroll? Det svarar Jakob och Benjamin Carlander på i sin nya bok. Vi tipsar även om boken ”Beroende i praktiken” där innehållet baseras på berättelser från tidigare beroende.

Tim Andersson

Reporter

13 dec 2023

13 dec 2023

Beroende i praktiken. Förstå, bemöta och samverka

Carina Bång, Lotta Borg Skoglund, Ingrid Kristoffersson-Rosin, Lotta Bratt Becker

Natur & Kultur

I Sverige lider i dag minst 430 000 personer av beroende av alkohol eller narkotika, och ännu fler uppvisar en problematisk konsumtion. Antagligen är den verkliga siffran ännu högre, eftersom statistiken bygger på självrapporterade data. Problemet är alltså utbrett.

Den här boken riktar sig till läsare som i sina yrken möter dessa individer och deras anhöriga, som socionomer, boendestödjare och psykologer, och som behöver ett kunskapsstöd. Forskning kompletteras av intervjuer med personer som har haft beroendesjukdom men som nu är drogfria och utbildade till behandlingspedagoger och terapeuter. Deras berättelser har varit bestämmande för bokens innehåll, och kapitlen behandlar ämnen som kroppslig och psykiatrisk samsjuklighet, processen från skadligt till kontrollerat bruk, samtalsledarens roll och beroendets biologi och kemi.

Lotta Borg Skoglund är docent vid Uppsala universitet, överläkare i psykiatri och grundare av SMART Psykiatri, och Carina Bång är beteendevetare, anhörigterapeut, och certifierad CRAFT-terapeut. Ingrid Kristoffersson-Rosin och Lotta Bratt Becker är båda socionomer med lång erfarenhet, den första bland annat som case manager vid socialförvaltningen i Stockholms stad och den senare som chef och medarbetare inom socialtjänsten.

 

Stalkning och olaga förföljelse i yrkeslivet. Förebygga, bedöma, hantera

Benjamin Carlander, Jakob Carlander

Gothia Kompetens

Urtypen för en stalkare är en man som övergivits av en kvinna, och som inte accepterar uppbrottet. Det finns dock också en annan sort. Boken Stalkning och olaga förföljelse i yrkeslivet är skriven för dem som ”i sitt arbete plötsligt hamnat i obekanta och obehagliga situationer då en annan person trängt sig innanför den privata sfären och gjort både arbetsliv och privatliv till en skrämmande tillvaro”, som det heter i förordet. Ett av exemplen är socialsekreteraren som för tredje gången upptäcker att någon har skurit sönder hennes bildäck.

Boken tar sig an ämnet med fallbeskrivningar och exempel, och reder ut sådant som orsaker, riskfaktorer och kännetecknande beteenden hos förövaren. Den erbjuder också verktyg och strategier för att överleva mentalt.

Jakob Carlander är legitimerad psykoterapeut och Benjamin Carlander legitimerad psykolog. Båda har stor erfarenhet av stalkerproblematik, särskilt inom offentlig sektor.

LÄS OCKSÅ >>> Fler boktips här för alla som jobbar inom socialt arbete

Läs mer

Debatt
19 jun 2024

”Trots nya lagar, faller många barn och unga mellan stolarna”

Företrädare från nio barnrättsorganisationer om vikten av att forts...

Tendens
19 jun 2024

Psykedelisk svamp – ett magiskt botemedel eller hajp utan grund?

Två svenska forskare om för- och nackdelar med psykedelisk svamp i ...

Nyheter
19 jun 2024

Skuggutredning tillsätts om socionomutbildningen

Företrädare från flera lärosäten och organisationer går samman – li...

Läs även

Facklitteratur
14 feb 2024

Boktips: Expertråd om hur man framgångsrikt behandlar spelmissbruk

Spelmissbruk kan sällan behandlas som ett isolerat problem – man be...

Facklitteratur
1 nov 2023

Boktips: Duo vägleder i hur man hjälper elever som inte vill gå till skolan

Hur skapar man som socialsekreterare och familjebehandlare förutsät...

Facklitteratur
23 aug 2023

Boktips: Do’s and don’ts som terapeut – två nya böcker ger svar

Hur tar man på bästa sätt hand om sig själv som terapeut och hur pa...

Facklitteratur
13 jun 2023

Boktips: Få full koll på trans genom fakta, forskning och erfarenhet

Vad är trans och vad är inte trans? Det vill Edward Summanen och Ma...

Facklitteratur
12 maj 2023

Boktips: Vad gör sexlöshet med männen och med samhället i stort?

Förr såg man snett på promiskuitet, i dag är det sexlöshet som får ...

Facklitteratur
19 apr 2023

Boktips: Stöd och hjälp i känsliga samtal med barn

Att kunna mötas som barn och vuxen i samtal om känslor, kroppen, ta...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.