Tim Andersson

Reporter

14 feb 2024

14 feb 2024

Boktips: Expertråd om hur man framgångsrikt behandlar spelmissbruk

Spelmissbruk kan sällan behandlas som ett isolerat problem – man behöver förstå samsjuklighetens betydelse för att kunna erbjuda rätt behandling. Det är andemeningen i Stefan Sandströms bok Spelmissbruk. Missa inte heller Martin Börjesons ”Modellsnickaren och folkhemsbygget” – om klass och utsatthet i 1920-talets Stockholm.

Tim Andersson

Reporter

14 feb 2024

14 feb 2024

Spelmissbruk. Beroende av spel om pengar

Stefan Sandström

Gothia kompetens

Att ett spelmissbruk kan få svåra ekonomiska och sociala konsekvenser för individen är väl allmänt bekant. Mindre känt är kanske att det för det mesta hänger ihop med alkohol- eller narkotikamissbruk, och ofta också sådant som trauma, adhd, depression, ångest och personlighetssyndrom. Det är med andra ord ett komplext problem, som svårligen låter sig behandlas isolerat – hela människan måste in i bilden.

Den här boken ger en grundlig genomgång av spelmissbrukets olika aspekter, som förutsättningar, omfattning, och skillnader mot, och likheter med, andra beroenden. Den vänder sig i första hand till yrkesverksamma inom socialtjänsten, psykiatrin och HVB. Författaren, Stefan Sandström, är legitimerad psykolog, sociolog och transaktionsanalytiker med lång erfarenhet av arbete med beroendeproblematik. Han har en rad böcker bakom sig, bland annat Missbruk, trauma och samsjuklighet.

LÄS OCKSÅ >>> Ny kunskap om riskgrupper och mörkertal inom spelberoende

Modellsnickaren och folkhemsbygget

Martin Börjeson

Stockholmia förlag

Wictor E Karlsson blev på 1920-talet Stockholms första socialborgarråd, en titel som han skulle behålla i 26 år. Nu kommer den första biografin om honom. Och visst är han en intressant person, hos vilken mycket av det moderna Sveriges utveckling reflekteras. Efter att ha engagerat sig i nykterhets- och frikyrkorörelsen blev han en del av framväxande arbetarrörelsen. Det var när socialdemokratin vunnit makten i Stockholm 1920 som han fick sin position, och utifrån den drev han viktiga reformer för de fattiga och utsatta.

Kanske gör också kontexten kring honom hans liv och gärning relevant just nu: Sverige 2023 är visserligen en annan värld än Sverige 1923, men klassklyftorna växer snabbt och många har det ekonomiskt tufft. Enligt SCB:s siffor för 2021 – innan inflationen slagit till på allvar – hamnade 1,5 miljoner under gränsen för relativ fattigdom, och 4,6 procent var absolut fattiga. Också i dag ropar många på reformer.

Författaren Martin Börjeson är universitetslektor och docent i socialt arbete på Marie Cederschiöld högskola. På senare år har han har ägnat sig en hel del åt det sociala arbetets historia. Ett resultat av det har vi fått med boken Drömmen om den moderna socialtjänsten: En biografi över Bengt Heldén (2021).

LÄS OCKSÅ >>> Fler boktips här för alla som jobbar inom socialt arbete

Läs mer

Så gick det sen
17 jul 2024

Sebastian Stakset: ”Hjälparbete är fett jobbigt”

Sedan kriget i Ukraina startade har Sebastian Stakset varit i lande...

C-uppsatser
15 jul 2024

Personer med schizofreni särskilt utsatta för social exkludering

"Allmänheten behöver få mer information om sjukdomen för att m...

Ny forskning
11 jul 2024

De flesta kriminella karriärer är korta men ibland livslånga – varför?

Kriminologen Christoffer Carlsson förklarar vilka faktorer som påve...

Läs även

Facklitteratur
13 dec 2023

Boktips: Hur skyddar man sig mot stalkning i yrkeslivet?

Vem är den typiske stalkaren och vad ligger till grund för beteende...

Facklitteratur
1 nov 2023

Boktips: Duo vägleder i hur man hjälper elever som inte vill gå till skolan

Hur skapar man som socialsekreterare och familjebehandlare förutsät...

Facklitteratur
23 aug 2023

Boktips: Do’s and don’ts som terapeut – två nya böcker ger svar

Hur tar man på bästa sätt hand om sig själv som terapeut och hur pa...

Facklitteratur
13 jun 2023

Boktips: Få full koll på trans genom fakta, forskning och erfarenhet

Vad är trans och vad är inte trans? Det vill Edward Summanen och Ma...

Facklitteratur
12 maj 2023

Boktips: Vad gör sexlöshet med männen och med samhället i stort?

Förr såg man snett på promiskuitet, i dag är det sexlöshet som får ...

Facklitteratur
19 apr 2023

Boktips: Stöd och hjälp i känsliga samtal med barn

Att kunna mötas som barn och vuxen i samtal om känslor, kroppen, ta...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.