Prata känslor med barn. Känsloboken för viktiga vuxna, och Hela du! Viktiga samtal med barn. Bild: Norstedts/Studentlitteratur/Gettyimages

Tim Andersson

Reporter

19 apr 2023

19 apr 2023

Boktips: Stöd och hjälp i känsliga samtal med barn

Prata känslor med barn. Känsloboken för viktiga vuxna, och Hela du! Viktiga samtal med barn. Bild: Norstedts/Studentlitteratur/Gettyimages

Att kunna mötas som barn och vuxen i samtal om känslor, kroppen, tankar, vilja, relationer och rättigheter är inte alltid så lätt. Men hjälp finns. I dessa två böcker får både vuxna och barn lära sig om just detta.

Tim Andersson

Reporter

19 apr 2023

19 apr 2023

Hela du! Viktiga samtal med barn

Elisabeth Hagborg, Karin Salmson, Tove Hennix

Studentlitteratur

Hela du har en dubbel målgrupp: barn och vuxna. Boken utgår från Hela människan-hjulet, som är en pedagogisk modell för att ge barn möjlighet att utforska och prata om sina liv, och den handlar om känslor, kroppen, tankar, vilja, relationer och rättigheter.

Den första delen är riktad till dig som vuxen och ger teoretisk kunskap om barn och psykosocial hälsa, för att du utifrån den ska kunna ta dig an barnet och tillsammans gå igenom den andra delen. Här får den unge med ”kropps-punka” en del saker att fundera över. Magont eller huvudvärk utan anledning? Då kan det vara bra att prata med skolsköterskan. Är det så att smärtan ofta kommer just inför läxförhör? I så fall kanske man behöver hjälp med att hantera stress?

Den som i stället har ”tanke-punka” får veta att man har rätt till sina tankar, liksom att uttrycka dem och att bli lyssnad till, även om man inte alltid får som man vill. Problem hemma? Det är okej att älska personerna i familjen – samtidigt som man ber någon utanför om hjälp.

De som har skrivit den här samtalsboken, som vill nå personer som jobbar med barn, är Elisabeth Hagborg, författare, handledare och konsult, och Karin Salmson, författare och utbildare inom barnrättsfrågor och normkritik. Boken är rikt illustrerad av Tove Hennix.

 

Prata känslor med barn. Känsloboken för viktiga vuxna

Reyhaneh Ahangaran

Norstedts

Psykologen och författaren Reyhaneh Ahangaran har en rad populära böcker bakom sig, som Känsloboken, Ska det kännas så här? och Allt som händer nu. De handlar om barns känslor och psykiska hälsa, och är alla riktade till barnen själva. Den här gången vänder hon sig i stället till ”viktiga vuxna”, som titeln formulerar det.

Boken fungerar som en guide för att förstå känslorna och reaktionerna hos barn som av olika anledningar har det tufft – författaren beskriver psykosomatiska symptom som ”meningsbärande” – och hur man kan prata om sådant som ångest och ilska, oro och nedstämdhet. Den ger också tips på vart man ska vända sig om man behöver hjälp utifrån.

Allt innehåll bygger på forskning och beprövad, barnpsykologisk erfarenhet, och bokens målgrupp är både föräldrar till, och personer som arbetar med att ta hand om, barn i åldern 5–12 år.

Läs mer

Debatt
19 jun 2024

”Trots nya lagar, faller många barn och unga mellan stolarna”

Företrädare från nio barnrättsorganisationer om vikten av att forts...

Tendens
19 jun 2024

Psykedelisk svamp – ett magiskt botemedel eller hajp utan grund?

Två svenska forskare om för- och nackdelar med psykedelisk svamp i ...

Nyheter
19 jun 2024

Skuggutredning tillsätts om socionomutbildningen

Företrädare från flera lärosäten och organisationer går samman – li...

Läs även

Facklitteratur
14 feb 2024

Boktips: Expertråd om hur man framgångsrikt behandlar spelmissbruk

Spelmissbruk kan sällan behandlas som ett isolerat problem – man be...

Facklitteratur
13 dec 2023

Boktips: Hur skyddar man sig mot stalkning i yrkeslivet?

Vem är den typiske stalkaren och vad ligger till grund för beteende...

Facklitteratur
1 nov 2023

Boktips: Duo vägleder i hur man hjälper elever som inte vill gå till skolan

Hur skapar man som socialsekreterare och familjebehandlare förutsät...

Facklitteratur
23 aug 2023

Boktips: Do’s and don’ts som terapeut – två nya böcker ger svar

Hur tar man på bästa sätt hand om sig själv som terapeut och hur pa...

Facklitteratur
13 jun 2023

Boktips: Få full koll på trans genom fakta, forskning och erfarenhet

Vad är trans och vad är inte trans? Det vill Edward Summanen och Ma...

Facklitteratur
12 maj 2023

Boktips: Vad gör sexlöshet med männen och med samhället i stort?

Förr såg man snett på promiskuitet, i dag är det sexlöshet som får ...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.