Av: Ingrid Burman

15 okt 2020

15 okt 2020

Bokrecension

Konkreta tips för ökad hälsa i skolan

Bra redskap för hälsofrämjande arbete i skolan behövs, och Hilda Johnssons bok är viktig. Men en fördjupad diskussion på vissa områden hade gett boken mer tyngd.

Av: Ingrid Burman

15 okt 2020

15 okt 2020

Hilda Johnsson
Skolkurator 2.0 må bra, prestera bra
Gothia fortbildning

Boken vänder sig till skolkuratorer, men även till andra funktioner inom elevhälsan. Johnson, som är master i socialt beteende, ställer frågan ”Om vi rustar barn för det samhälle vi skapat?” Hon vill i boken berätta om hur hon arbetat hälsofrämjande och förebyggande inom ramen för uppdraget skolkurator. Från att sälja in idén om hälsofrämjande och förebyggande arbete till konkret genomförande.

Bokens första del handlar om att utveckla kurators yrkesroll, om hur Johnson utvecklat sitt arbete och hur man kan gå till väga för att komma igång. Även mycket konkreta tips, till exempel utformningen av mail till vårdnadshavare. Den andra delen, handledningen, beskriver arbetet med de sex temana som Johnsson lyfter fram: Barns olika livsvillkor, identitet, mobbning, allas lika värde. Stress och press, kärleken är fri. Anledningen till att hon valt dessa teman var att de ofta kom upp i kuratorssamtal samt att de passade för arbete i helklass.

Johnson fråga ”Om vi rustar barnen…” är relevant. Och bra redskap för förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan är angeläget. Utifrån det är Johnssons bok också angelägen. Det är också viktigt att detta arbete springer ur aktuell forskning, motsvarar elevernas behov generellt och på den aktuella skolan. Vid läsningen av Johnssons bok saknar jag en fördjupad diskussion om bakgrunden till val av teman, källhänvisningar och tydlighet avseende koppling till elevers ålder. Tips om fördjupad läsning i anknytning till respektive tema hade också gett boken större tyngd.

Läs mer

Nyheter
24 apr 2024

Flera stora satsningar i gång för att stärka familjehemsvården

Bristen på familjehem är fortsatt stor i landet, med många barn som...

Tendens
22 apr 2024

Färre vägar till att bli psykoterapeut: "Det här är ett jättebekymmer"

Socionomen går igenom antalet program och inriktningar som lagts ne...

Ny forskning
22 apr 2024

30 män berättar i ny studie om hur de förhåller sig till sina sexköp

"Vissa av männen tyckte att illusionen av intimitet var god no...

Läs även

Facklitteratur
14 feb 2024

Boktips: Expertråd om hur man framgångsrikt behandlar spelmissbruk

Spelmissbruk kan sällan behandlas som ett isolerat problem – man be...

Facklitteratur
13 dec 2023

Boktips: Hur skyddar man sig mot stalkning i yrkeslivet?

Vem är den typiske stalkaren och vad ligger till grund för beteende...

Facklitteratur
1 nov 2023

Boktips: Duo vägleder i hur man hjälper elever som inte vill gå till skolan

Hur skapar man som socialsekreterare och familjebehandlare förutsät...

Facklitteratur
23 aug 2023

Boktips: Do’s and don’ts som terapeut – två nya böcker ger svar

Hur tar man på bästa sätt hand om sig själv som terapeut och hur pa...

Facklitteratur
13 jun 2023

Boktips: Få full koll på trans genom fakta, forskning och erfarenhet

Vad är trans och vad är inte trans? Det vill Edward Summanen och Ma...

Facklitteratur
12 maj 2023

Boktips: Vad gör sexlöshet med männen och med samhället i stort?

Förr såg man snett på promiskuitet, i dag är det sexlöshet som får ...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.