Av: Ingrid Burman

15 okt 2020

15 okt 2020

Bokrecension

Konkreta tips för ökad hälsa i skolan

Bra redskap för hälsofrämjande arbete i skolan behövs, och Hilda Johnssons bok är viktig. Men en fördjupad diskussion på vissa områden hade gett boken mer tyngd.

Av: Ingrid Burman

15 okt 2020

15 okt 2020

Hilda Johnsson
Skolkurator 2.0 må bra, prestera bra
Gothia fortbildning

Boken vänder sig till skolkuratorer, men även till andra funktioner inom elevhälsan. Johnson, som är master i socialt beteende, ställer frågan ”Om vi rustar barn för det samhälle vi skapat?” Hon vill i boken berätta om hur hon arbetat hälsofrämjande och förebyggande inom ramen för uppdraget skolkurator. Från att sälja in idén om hälsofrämjande och förebyggande arbete till konkret genomförande.

Bokens första del handlar om att utveckla kurators yrkesroll, om hur Johnson utvecklat sitt arbete och hur man kan gå till väga för att komma igång. Även mycket konkreta tips, till exempel utformningen av mail till vårdnadshavare. Den andra delen, handledningen, beskriver arbetet med de sex temana som Johnsson lyfter fram: Barns olika livsvillkor, identitet, mobbning, allas lika värde. Stress och press, kärleken är fri. Anledningen till att hon valt dessa teman var att de ofta kom upp i kuratorssamtal samt att de passade för arbete i helklass.

Johnson fråga ”Om vi rustar barnen…” är relevant. Och bra redskap för förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan är angeläget. Utifrån det är Johnssons bok också angelägen. Det är också viktigt att detta arbete springer ur aktuell forskning, motsvarar elevernas behov generellt och på den aktuella skolan. Vid läsningen av Johnssons bok saknar jag en fördjupad diskussion om bakgrunden till val av teman, källhänvisningar och tydlighet avseende koppling till elevers ålder. Tips om fördjupad läsning i anknytning till respektive tema hade också gett boken större tyngd.

Läs mer

Porträtt
2 okt 2023

Hon lärde sig hålla tyst – men nu har Faysa börjat berätta: ”Jag har gråtit blod”

Faysa Idle är inte längre tyst, som annars är regeln i den gängkrim...

Nyheter
27 sep 2023

Filmtips: Tom Holland i stark skildring om psykisk ohälsa – med oväntad twist

Långt ifrån tidigare superhjältefilmer gestaltar Tom Holland New Yo...

Socialt arbete
27 sep 2023

Stora brister i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck

Både kommuner och regioner behöver göra mer för att motverka heders...

Läs även

Facklitteratur
23 aug 2023

Boktips: Do’s and don’ts som terapeut – två nya böcker ger svar

Hur tar man på bästa sätt hand om sig själv som terapeut och hur pa...

Facklitteratur
13 jun 2023

Boktips: Få full koll på trans genom fakta, forskning och erfarenhet

Vad är trans och vad är inte trans? Det vill Edward Summanen och Ma...

Facklitteratur
12 maj 2023

Boktips: Vad gör sexlöshet med männen och med samhället i stort?

Förr såg man snett på promiskuitet, i dag är det sexlöshet som får ...

Facklitteratur
19 apr 2023

Boktips: Stöd och hjälp i känsliga samtal med barn

Att kunna mötas som barn och vuxen i samtal om känslor, kroppen, ta...

Facklitteratur
4 apr 2023

Boktips: Hjälp och stöttning när världen ter sig hotfull

Vad innebär det att vara neurotisk och hur kan det kopplas till per...

Böcker
22 okt 2021

Facklitteratur: Barnkonventionen i socialtjänsten

Åsa Ekman och Ann Rask Samuelsson har skrivit en behändig bok ger o...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.