Av: Ingrid Burman

15 okt 2020

15 okt 2020

Bokrecension

Konkreta tips för ökad hälsa i skolan

Bra redskap för hälsofrämjande arbete i skolan behövs, och Hilda Johnssons bok är viktig. Men en fördjupad diskussion på vissa områden hade gett boken mer tyngd.

Av: Ingrid Burman

15 okt 2020

15 okt 2020

Hilda Johnsson
Skolkurator 2.0 må bra, prestera bra
Gothia fortbildning

Boken vänder sig till skolkuratorer, men även till andra funktioner inom elevhälsan. Johnson, som är master i socialt beteende, ställer frågan ”Om vi rustar barn för det samhälle vi skapat?” Hon vill i boken berätta om hur hon arbetat hälsofrämjande och förebyggande inom ramen för uppdraget skolkurator. Från att sälja in idén om hälsofrämjande och förebyggande arbete till konkret genomförande.

Bokens första del handlar om att utveckla kurators yrkesroll, om hur Johnson utvecklat sitt arbete och hur man kan gå till väga för att komma igång. Även mycket konkreta tips, till exempel utformningen av mail till vårdnadshavare. Den andra delen, handledningen, beskriver arbetet med de sex temana som Johnsson lyfter fram: Barns olika livsvillkor, identitet, mobbning, allas lika värde. Stress och press, kärleken är fri. Anledningen till att hon valt dessa teman var att de ofta kom upp i kuratorssamtal samt att de passade för arbete i helklass.

Johnson fråga ”Om vi rustar barnen…” är relevant. Och bra redskap för förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan är angeläget. Utifrån det är Johnssons bok också angelägen. Det är också viktigt att detta arbete springer ur aktuell forskning, motsvarar elevernas behov generellt och på den aktuella skolan. Vid läsningen av Johnssons bok saknar jag en fördjupad diskussion om bakgrunden till val av teman, källhänvisningar och tydlighet avseende koppling till elevers ålder. Tips om fördjupad läsning i anknytning till respektive tema hade också gett boken större tyngd.

Läs mer

Krönika
31 mar 2023

Krönika: En anledning god som någon att kliva ur sängen varje morgon

Vad är det som gör livet värt att leva och vem är personen som stir...

Nyheter
29 mar 2023

Nytt dataspel ska lära barn om sina rättigheter – tar avstamp från Barnkonventionen

Ett tryggt sammanhang där barn får träna sig i att bemöta vuxna och...

Debatt
29 mar 2023

Debatt: Det behövs ett nationellt kunskapscentrum för elevhälsa

Tiden för förändring är nu, menar kuratorn Johan Olsson, som med ut...

Läs även

Böcker
22 okt 2021

Facklitteratur: Barnkonventionen i socialtjänsten

Åsa Ekman och Ann Rask Samuelsson har skrivit en behändig bok ger o...

Facklitteratur
6 okt 2021

”Jag vill öka respekten för vår yrkeskår”

Auktoriserade socionomen Anna Welin skildrar den sekretesskyddade a...

Bokrecension
27 aug 2021

Recension: ”Gedigen och inspirerande handbok”

Neuropsykologen Åse Fagerlunds bok Öka välbefinnandet i skolan är e...

Facklitteratur
16 jun 2021

Tomas Bryttning berättar om den lyckade äldreomsorgen

I boken Kvalitet i äldreomsorgen – berättelser om omsorgskonst, bes...

Böcker
5 maj 2021

Sexualitet och migration i välfärdsarbete

Pernilla Ouis nya antologi behandlar bland annat frågor som att lär...

Facklitteratur
21 sep 2020

En biografi som väcker egna yrkesminnen till liv

Carina Håkansson bjuder på en personlig och välskriven berättelse f...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.