Av: Ingrid Burman

15 okt 2020

15 okt 2020

Bokrecension

Konkreta tips för ökad hälsa i skolan

Bra redskap för hälsofrämjande arbete i skolan behövs, och Hilda Johnssons bok är viktig. Men en fördjupad diskussion på vissa områden hade gett boken mer tyngd.

Av: Ingrid Burman

15 okt 2020

15 okt 2020

Hilda Johnsson
Skolkurator 2.0 må bra, prestera bra
Gothia fortbildning

Boken vänder sig till skolkuratorer, men även till andra funktioner inom elevhälsan. Johnson, som är master i socialt beteende, ställer frågan ”Om vi rustar barn för det samhälle vi skapat?” Hon vill i boken berätta om hur hon arbetat hälsofrämjande och förebyggande inom ramen för uppdraget skolkurator. Från att sälja in idén om hälsofrämjande och förebyggande arbete till konkret genomförande.

Bokens första del handlar om att utveckla kurators yrkesroll, om hur Johnson utvecklat sitt arbete och hur man kan gå till väga för att komma igång. Även mycket konkreta tips, till exempel utformningen av mail till vårdnadshavare. Den andra delen, handledningen, beskriver arbetet med de sex temana som Johnsson lyfter fram: Barns olika livsvillkor, identitet, mobbning, allas lika värde. Stress och press, kärleken är fri. Anledningen till att hon valt dessa teman var att de ofta kom upp i kuratorssamtal samt att de passade för arbete i helklass.

Johnson fråga ”Om vi rustar barnen…” är relevant. Och bra redskap för förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan är angeläget. Utifrån det är Johnssons bok också angelägen. Det är också viktigt att detta arbete springer ur aktuell forskning, motsvarar elevernas behov generellt och på den aktuella skolan. Vid läsningen av Johnssons bok saknar jag en fördjupad diskussion om bakgrunden till val av teman, källhänvisningar och tydlighet avseende koppling till elevers ålder. Tips om fördjupad läsning i anknytning till respektive tema hade också gett boken större tyngd.

Läs även

Facklitteratur
21 sep 2020

En biografi som väcker egna yrkesminnen till liv

Carina Håkansson bjuder på en personlig och välskriven berättelse för läsare med intresse för socialt arbete och psykisk ohälsa.

Recension
21 sep 2020

Handfast handbok för samtal med familjer

Magnus Ringborgs bok för familjelotsar är enkel och pedagogisk och ...

Facklitteratur
21 sep 2020

Ett samtal i taget som arbetssätt

När Martin Söderquist arbetade med familjerådgivning i Helsingborg ...