Hans P.A. Karlsson

Text

6 okt 2021

6 okt 2021

”Jag vill öka respekten för vår yrkeskår”

Auktoriserade socionomen Anna Welin skildrar den sekretesskyddade arbetsgången när barn omhändertas med tvång. I skönlitterär form.

  • Namn:: Anna Welin
  • Bor: En kommun i Skåne
  • Aktuell med:: Debutromanen ”För barnets bästa”

Hans P.A. Karlsson

Text

6 okt 2021

6 okt 2021

Allmänhetens insyn i socialtjänstens svåra arbete hindras av stark sekretess. Bilden av vad som sker vid exempelvis ett omhändertagande av barn blir lätt obalanserad och svår att förstå. För att komma runt problemet har Anna Welin belyst processen ur såväl socialsekreterarens som de biologiska föräldrarnas och familjehemmets perspektiv med påhittade personer. Boken är trots det full av fakta och som tidigare vetenskapsjournalist har Anna behållit den journalistiska blicken samtidigt som socionomidentiteten har vuxit sig allt tydligare.

Vad vill du förmedla med berättarformen?

– Jag upplever inte att den verklighet som jag möter inom socialtjänsten överensstämmer med den bild som finns generellt i offentligheten och det ville jag ändra på. Jag vill öka respekten för vår yrkeskår och flera socialsekreterare som har läst säger att de känner igen sig. Människor som inte haft insyn säger att de har fått större förståelse.

Ett tema i berättelsen är socialsekreterarens sårbarhet när hot kommer i samband med ett omhändertagande, något som varit aktuellt efter rapporteringen om tystnadskulturen i Göteborg.

– Jag anser att det är viktigt att se över utsattheten vid myndighetsutövning, både för socialsekreterarnas skull och för dem vi är satta att skydda. Det är inte rimligt att socialsekreterare far illa i tjänsten.

 

Läs mer

Aktuellt
17 maj 2024

”Skickar du polisen på mig kommer det säga poff”

Socialsekreteraren Anna Nordin blev dödshotad mitt under pågående s...

C-uppsatser
15 maj 2024

Kuratorer om komplexiteten att bemöta våldsutsatthet

Studenterna Moa Boström och Amanda Löfstrand har undersökt hur kura...

Tema
15 maj 2024

"Det kan vara livsfarligt om socialtjänstens data läcker"

It-experten Jan Olsson berättar om framgångsfaktorer och utmaningar...

Läs även

Facklitteratur
14 feb 2024

Boktips: Expertråd om hur man framgångsrikt behandlar spelmissbruk

Spelmissbruk kan sällan behandlas som ett isolerat problem – man be...

Facklitteratur
13 dec 2023

Boktips: Hur skyddar man sig mot stalkning i yrkeslivet?

Vem är den typiske stalkaren och vad ligger till grund för beteende...

Facklitteratur
1 nov 2023

Boktips: Duo vägleder i hur man hjälper elever som inte vill gå till skolan

Hur skapar man som socialsekreterare och familjebehandlare förutsät...

Facklitteratur
23 aug 2023

Boktips: Do’s and don’ts som terapeut – två nya böcker ger svar

Hur tar man på bästa sätt hand om sig själv som terapeut och hur pa...

Facklitteratur
13 jun 2023

Boktips: Få full koll på trans genom fakta, forskning och erfarenhet

Vad är trans och vad är inte trans? Det vill Edward Summanen och Ma...

Facklitteratur
12 maj 2023

Boktips: Vad gör sexlöshet med männen och med samhället i stort?

Förr såg man snett på promiskuitet, i dag är det sexlöshet som får ...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.