Hans P.A. Karlsson

Text

6 okt 2021

6 okt 2021

”Jag vill öka respekten för vår yrkeskår”

Auktoriserade socionomen Anna Welin skildrar den sekretesskyddade arbetsgången när barn omhändertas med tvång. I skönlitterär form.

  • Namn:: Anna Welin
  • Bor: En kommun i Skåne
  • Aktuell med:: Debutromanen ”För barnets bästa”

Hans P.A. Karlsson

Text

6 okt 2021

6 okt 2021

Allmänhetens insyn i socialtjänstens svåra arbete hindras av stark sekretess. Bilden av vad som sker vid exempelvis ett omhändertagande av barn blir lätt obalanserad och svår att förstå. För att komma runt problemet har Anna Welin belyst processen ur såväl socialsekreterarens som de biologiska föräldrarnas och familjehemmets perspektiv med påhittade personer. Boken är trots det full av fakta och som tidigare vetenskapsjournalist har Anna behållit den journalistiska blicken samtidigt som socionomidentiteten har vuxit sig allt tydligare.

Vad vill du förmedla med berättarformen?

– Jag upplever inte att den verklighet som jag möter inom socialtjänsten överensstämmer med den bild som finns generellt i offentligheten och det ville jag ändra på. Jag vill öka respekten för vår yrkeskår och flera socialsekreterare som har läst säger att de känner igen sig. Människor som inte haft insyn säger att de har fått större förståelse.

Ett tema i berättelsen är socialsekreterarens sårbarhet när hot kommer i samband med ett omhändertagande, något som varit aktuellt efter rapporteringen om tystnadskulturen i Göteborg.

– Jag anser att det är viktigt att se över utsattheten vid myndighetsutövning, både för socialsekreterarnas skull och för dem vi är satta att skydda. Det är inte rimligt att socialsekreterare far illa i tjänsten.

 

Läs mer

Tema
29 maj 2023

Nya behandlingsprogrammet som ska få förövare i nära relation att förändras

Predov är Kriminalvårdens nyaste program mot relationsvåld. Tanken ...

Nyheter
24 maj 2023

På gång: Stor satsning för att förbättra ungas psykiska hälsa

Organisationen Mind planerar för ett större projekt i syfte att för...

Aktuellt
24 maj 2023

Filmtips: Älskvärd brittisk socialrealism med svart humor som huvudingrediens

Sarkasm, bubblande humor och diskbänksrealism, stöpt i en brittisk ...

Läs även

Facklitteratur
12 maj 2023

Boktips: Vad gör sexlöshet med männen och med samhället i stort?

Förr såg man snett på promiskuitet, i dag är det sexlöshet som får ...

Facklitteratur
19 apr 2023

Boktips: Stöd och hjälp i känsliga samtal med barn

Att kunna mötas som barn och vuxen i samtal om känslor, kroppen, ta...

Facklitteratur
4 apr 2023

Boktips: Hjälp och stöttning när världen ter sig hotfull

Vad innebär det att vara neurotisk och hur kan det kopplas till per...

Böcker
22 okt 2021

Facklitteratur: Barnkonventionen i socialtjänsten

Åsa Ekman och Ann Rask Samuelsson har skrivit en behändig bok ger o...

Bokrecension
27 aug 2021

Recension: ”Gedigen och inspirerande handbok”

Neuropsykologen Åse Fagerlunds bok Öka välbefinnandet i skolan är e...

Facklitteratur
16 jun 2021

Tomas Bryttning berättar om den lyckade äldreomsorgen

I boken Kvalitet i äldreomsorgen – berättelser om omsorgskonst, bes...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.