Lena Engelmark

Redaktör

22 okt 2021

22 okt 2021

Facklitteratur: Barnkonventionen i socialtjänsten

Åsa Ekman och Ann Rask Samuelsson har skrivit en behändig bok ger oss kunskap om barnets rättigheter.

Lena Engelmark

Redaktör

22 okt 2021

22 okt 2021

Åsa Ekman och Ann Rask Samuelsson
Barnkonventionen i socialtjänsten
Förlag: Gothia 2021

Hur utgår vi från ett barnrättsperspektiv i socialtjänsten? Nu finns en behändig bok som ger oss kunskap om barnets rättigheter, vilka krav rättigheterna ställer på offentliga aktörer och hur vi ska gå till väga för att leva upp till Barnkonventionen. 

Boken inleds med ett kapitel om hur ungas livsvillkor ser ut idag. Författarna lyfter bland annat fram att självmord är den vanligaste dödsorsaken bland unga män 15-24 år och den näst vanligaste bland unga kvinnor – en varningssignal vi bör ta på allvar. Genom forskning vet vi att det finns stora chanser att stärka den unges övergång från barn till vuxen genom preventiva insatser i tidiga år.

Systematiska kapitel ger handläggaren vägledning i myndighetsutövningen. Efter varje kapitel finns diskussionsfrågor som gör det möjligt att relatera bokens innehåll specifikt till den enskilda socialsekreterarens aktuella ärende. Frågorna gör oss också uppmärksamma på brister i organisationen som hindrar oss att slå vakt om barnets rättigheter.

LÄS OCKSÅ >> BO Elisabeth Dahlin kämpar för alla barns rätt att vara huvudpersoner i sina liv

Läs mer

Så gick det sen
17 jul 2024

Sebastian Stakset: ”Hjälparbete är fett jobbigt”

Sedan kriget i Ukraina startade har Sebastian Stakset varit i lande...

C-uppsatser
15 jul 2024

Personer med schizofreni särskilt utsatta för social exkludering

"Allmänheten behöver få mer information om sjukdomen för att m...

Ny forskning
11 jul 2024

De flesta kriminella karriärer är korta men ibland livslånga – varför?

Kriminologen Christoffer Carlsson förklarar vilka faktorer som påve...

Läs även

Facklitteratur
14 feb 2024

Boktips: Expertråd om hur man framgångsrikt behandlar spelmissbruk

Spelmissbruk kan sällan behandlas som ett isolerat problem – man be...

Facklitteratur
13 dec 2023

Boktips: Hur skyddar man sig mot stalkning i yrkeslivet?

Vem är den typiske stalkaren och vad ligger till grund för beteende...

Facklitteratur
1 nov 2023

Boktips: Duo vägleder i hur man hjälper elever som inte vill gå till skolan

Hur skapar man som socialsekreterare och familjebehandlare förutsät...

Facklitteratur
23 aug 2023

Boktips: Do’s and don’ts som terapeut – två nya böcker ger svar

Hur tar man på bästa sätt hand om sig själv som terapeut och hur pa...

Facklitteratur
13 jun 2023

Boktips: Få full koll på trans genom fakta, forskning och erfarenhet

Vad är trans och vad är inte trans? Det vill Edward Summanen och Ma...

Facklitteratur
12 maj 2023

Boktips: Vad gör sexlöshet med männen och med samhället i stort?

Förr såg man snett på promiskuitet, i dag är det sexlöshet som får ...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.