Gill Wetterberg

21 sep 2020

21 sep 2020

Bokrecension

Ett samtal i taget som arbetssätt

När Martin Söderquist arbetade med familjerådgivning i Helsingborg kom 25–30 procent av paren bara till ett möte, mer behövdes inte. I sin bok beskriver Söderquist arbetssättet ett samtal i taget, och hur det och liknande metoder har växt fram i både Sverige och övriga världen.

Gill Wetterberg

21 sep 2020

21 sep 2020

Martin Söderquist
Studentlitteratur 2020

Moshe Talmons bok Single sessions therapy kom ut 1990. Talmon hade vid en genomgång av journaler vid kliniken där han arbetade sett att många patienter bara kom till ett enda samtal. Detta oavsett terapeutens inriktning. Vid en uppföljning visade det sig att 78 procent av patienterna tyckte sig ha fått den hjälp de önskat sig och deras situation hade förbättrats efter det enda samtalet.

Martin Söderquist har skrivit en bok om hur man kan tänka om och genomföra ett samtal i taget inom familjerådgivningen. Då han själv arbetade som familjerådgivare i Helsingborg så kom 25-30 procent av paren man träffade endast till ett samtal. Det var inte planerat från början utan paret uteblev till den kommande tiden eller ringde återbud och tackade nej till nya tider.

Under sin tid som familjerådgivare i Malmö utvecklade han arbetssättet om ett samtal i taget. Det gjorde han tillsammans med bland annat Bertil Ekstedt som utvecklade arbetssättet inom missbruksvården.

Boken ger en genomgång av olika familjeterapeutiska inriktningar utifrån typer av frågor, syn på förändring, resurser, syn på problem och terapeutens roll. Den beskriver också hur ett samtal i taget växt fram i Sverige och liknande arbetssätt även i andra länder.

Läs även

Bokrecension
15 okt 2020

Konkreta tips för ökad hälsa i skolan

Bra redskap för hälsofrämjande arbete i skolan behövs, och Hilda Jo...

Facklitteratur
21 sep 2020

En biografi som väcker egna yrkesminnen till liv

Carina Håkansson bjuder på en personlig och välskriven berättelse för läsare med intresse för socialt arbete och psykisk ohälsa.

Recension
21 sep 2020

Handfast handbok för samtal med familjer

Magnus Ringborgs bok för familjelotsar är enkel och pedagogisk och ...