May Nilsson

21 sep 2020

21 sep 2020

Bokrecension

En biografi som väcker egna yrkesminnen till liv

Carina Håkansson bjuder på en personlig och välskriven berättelse för läsare med intresse för socialt arbete och psykisk ohälsa.

May Nilsson

21 sep 2020

21 sep 2020

Carina Håkansson
Terapeuten – om levd erfarenhet och profession
Studentlitteratur 2020
BIOGRAFI

Boken är en personlig berättelse om ett yrkesliv som började som socionom och som sedan kom att utvecklas till legitimerad psykoterapeut och lärare på högskola. Boken beskriver möten med klienter och blandas med egna erfarenheter från uppväxt och familj. Därtill görs kopplingar till relevant litteratur och allmänna iakttagelser utifrån dagsaktuella händelser.

Håkansson lyfter fram mötets betydelse, viktiga komponenter i form av tid, kontinuitet och lyssnande där ett stilla möte kan bli avgörande för en persons läkning. Hon belyser hur skattningsskalor och bokstavskombinationer blivit dagliga inslag i terapeutens rum och ifrågasätter den allt ökande medikaliseringen. Håkanssons intresserar sig framförallt för samtal i en utvidgad kontext där familjehemsvård utgör en del. Intressant är att ta del av hennes erfarenheter från tidigt yrkesliv och hur de kommit att påverka det fortsatta arbetet. Under en period fungerade Barbro Sandin som mentor och ett projekt, under ledning av Susanne Osten, där blivande skådespelare och terapeuter möttes blev betydelsefullt.

För vem är då boken skriven? Som recent med liknande yrkesbakgrund som författaren dyker egna minnesbilder upp från ett långt yrkesliv. Boken är välskriven och lovvärd som ett sätt att samla erfarenhet och kunskap. Den bör kunna locka läsare med intresse för socialt arbete och psykisk ohälsa.

Läs även

Bokrecension
15 okt 2020

Konkreta tips för ökad hälsa i skolan

Bra redskap för hälsofrämjande arbete i skolan behövs, och Hilda Jo...

Recension
21 sep 2020

Handfast handbok för samtal med familjer

Magnus Ringborgs bok för familjelotsar är enkel och pedagogisk och ...

Facklitteratur
21 sep 2020

Ett samtal i taget som arbetssätt

När Martin Söderquist arbetade med familjerådgivning i Helsingborg ...