May Nilsson

21 sep 2020

21 sep 2020

Bokrecension

En biografi som väcker egna yrkesminnen till liv

Carina Håkansson bjuder på en personlig och välskriven berättelse för läsare med intresse för socialt arbete och psykisk ohälsa.

May Nilsson

21 sep 2020

21 sep 2020

Carina Håkansson
Terapeuten – om levd erfarenhet och profession
Studentlitteratur 2020
BIOGRAFI

Boken är en personlig berättelse om ett yrkesliv som började som socionom och som sedan kom att utvecklas till legitimerad psykoterapeut och lärare på högskola. Boken beskriver möten med klienter och blandas med egna erfarenheter från uppväxt och familj. Därtill görs kopplingar till relevant litteratur och allmänna iakttagelser utifrån dagsaktuella händelser.

Håkansson lyfter fram mötets betydelse, viktiga komponenter i form av tid, kontinuitet och lyssnande där ett stilla möte kan bli avgörande för en persons läkning. Hon belyser hur skattningsskalor och bokstavskombinationer blivit dagliga inslag i terapeutens rum och ifrågasätter den allt ökande medikaliseringen. Håkanssons intresserar sig framförallt för samtal i en utvidgad kontext där familjehemsvård utgör en del. Intressant är att ta del av hennes erfarenheter från tidigt yrkesliv och hur de kommit att påverka det fortsatta arbetet. Under en period fungerade Barbro Sandin som mentor och ett projekt, under ledning av Susanne Osten, där blivande skådespelare och terapeuter möttes blev betydelsefullt.

För vem är då boken skriven? Som recent med liknande yrkesbakgrund som författaren dyker egna minnesbilder upp från ett långt yrkesliv. Boken är välskriven och lovvärd som ett sätt att samla erfarenhet och kunskap. Den bör kunna locka läsare med intresse för socialt arbete och psykisk ohälsa.

Läs mer

Ledare
19 apr 2024

"Är maxinkomst lösningen på klimatfrågan?"

Socionomers kunskap behövs i debatten om samhällets utveckling, skr...

Aktuellt
17 apr 2024

Boktips: Motberättelse om den stereotypa bilden av förortens unga

Kriminalitet och våld ställs mot social gemenskap och kreativitet i...

Krönika
17 apr 2024

"Sverige har blivit ett fängelseland i stil med USA"

"Vi måste slå vakt om människovärdet", skriver idéhistori...

Läs även

Facklitteratur
14 feb 2024

Boktips: Expertråd om hur man framgångsrikt behandlar spelmissbruk

Spelmissbruk kan sällan behandlas som ett isolerat problem – man be...

Facklitteratur
13 dec 2023

Boktips: Hur skyddar man sig mot stalkning i yrkeslivet?

Vem är den typiske stalkaren och vad ligger till grund för beteende...

Facklitteratur
1 nov 2023

Boktips: Duo vägleder i hur man hjälper elever som inte vill gå till skolan

Hur skapar man som socialsekreterare och familjebehandlare förutsät...

Facklitteratur
23 aug 2023

Boktips: Do’s and don’ts som terapeut – två nya böcker ger svar

Hur tar man på bästa sätt hand om sig själv som terapeut och hur pa...

Facklitteratur
13 jun 2023

Boktips: Få full koll på trans genom fakta, forskning och erfarenhet

Vad är trans och vad är inte trans? Det vill Edward Summanen och Ma...

Facklitteratur
12 maj 2023

Boktips: Vad gör sexlöshet med männen och med samhället i stort?

Förr såg man snett på promiskuitet, i dag är det sexlöshet som får ...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.