Halima om de sina och Neuroticism. Bild: Natur & Kultur/Volante/Gettyimages

Tim Andersson

Reporter

4 apr 2023

4 apr 2023

Boktips: Hjälp och stöttning när världen ter sig hotfull

Halima om de sina och Neuroticism. Bild: Natur & Kultur/Volante/Gettyimages

Vad innebär det att vara neurotisk och hur kan det kopplas till personlighet och temperament? Och hur är det att lämna sitt hemland i Afrika för helt andra sammanhang och miljöer i norra Sverige? Svaren finns i två böcker som Socionomen gärna tipsar om.

Tim Andersson

Reporter

4 apr 2023

4 apr 2023

Neuroticism

Författare: Shannon Sauer-Zavala, David H. Barlow

Förlag: Natur & Kultur

Vi slänger oss ofta med ”neurotisk” i vardagsspråket, men vad är egentligen neuroticism? Enligt förordet till den här boken kan det ses som en ”reaktivitet på stress, det vill säga en benägenhet att uppleva starka negativa känslor till följd av yttre och inre triggers”. Exempel på sådana känslor är ångest, rädsla, skuld, ilska och nedstämdhet. Neuroticism karaktäriseras också av upplevelsen av att världen är hotfull, och triggerelementen ohanterliga.

Den som vill veta mer om denna sårbarhetsfaktor har mycket att hämta ur den här gedigna sammanställningen. Boken inleder med en historisk genomgång av begreppet med avstamp i antiken, för att sedan diskutera sådant som neuroticismens uppkomst och koppling till personlighet och temperament; hur den relaterar till psykopatologi; och hur den kan bemötas och behandlas. Ny forskning tyder nämligen på att neuroticism är mer påverkbart än vad man tidigare utgått från.

Författaren är professor emeritus i psykologi och psykiatri, och grundare av Center for Anxiety and Related Disorders vid Boston University. Han har publicerat över 650 vetenskapliga artiklar, en stor mängd bokkapitel och flera böcker inom psykologisk behandling och forskningsmetodologi.

 

Halima om de sina 

Författare: Salad Hilowle

Förlag: Volante

Konstnären och filmmakaren Salad Hilowle är känd bland annat från utställningen Vanus Labor på Konstakademin 2021, där han belyste hur människor med afrikanskt ursprung skildras i svensk konsthistoria. I den här boken har han intresserat sig för sin egen familj. Mer exakt har han skapat en fiktiv dagboksförfattare med sin mormor som mönster, en person som föddes i en nomadfamilj och lämnade hemlandet Somalia på 90-talet för att komma till Umeå.

Det handlar om Sverige och Somalia, om det förflutna och om längtan efter ett hem, om främlingsfientlighet och religiös brottning. Vid sidan av dagboksanteckningarna ges gott om utrymme åt familjefotografier och arkivbilder från Somalia, vilket gör den här boken till ett konstverk för ögat lika mycket som för hjärnan.

Läs mer

Aktuellt
17 maj 2024

”Skickar du polisen på mig kommer det säga poff”

Socialsekreteraren Anna Nordin blev dödshotad mitt under pågående s...

C-uppsatser
15 maj 2024

Kuratorer om komplexiteten att bemöta våldsutsatthet

Studenterna Moa Boström och Amanda Löfstrand har undersökt hur kura...

Tema
15 maj 2024

"Det kan vara livsfarligt om socialtjänstens data läcker"

It-experten Jan Olsson berättar om framgångsfaktorer och utmaningar...

Läs även

Facklitteratur
14 feb 2024

Boktips: Expertråd om hur man framgångsrikt behandlar spelmissbruk

Spelmissbruk kan sällan behandlas som ett isolerat problem – man be...

Facklitteratur
13 dec 2023

Boktips: Hur skyddar man sig mot stalkning i yrkeslivet?

Vem är den typiske stalkaren och vad ligger till grund för beteende...

Facklitteratur
1 nov 2023

Boktips: Duo vägleder i hur man hjälper elever som inte vill gå till skolan

Hur skapar man som socialsekreterare och familjebehandlare förutsät...

Facklitteratur
23 aug 2023

Boktips: Do’s and don’ts som terapeut – två nya böcker ger svar

Hur tar man på bästa sätt hand om sig själv som terapeut och hur pa...

Facklitteratur
13 jun 2023

Boktips: Få full koll på trans genom fakta, forskning och erfarenhet

Vad är trans och vad är inte trans? Det vill Edward Summanen och Ma...

Facklitteratur
12 maj 2023

Boktips: Vad gör sexlöshet med männen och med samhället i stort?

Förr såg man snett på promiskuitet, i dag är det sexlöshet som får ...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.