Halima om de sina och Neuroticism. Bild: Natur & Kultur/Volante/Gettyimages

Tim Andersson

Reporter

4 apr 2023

4 apr 2023

Boktips: Hjälp och stöttning när världen ter sig hotfull

Halima om de sina och Neuroticism. Bild: Natur & Kultur/Volante/Gettyimages

Vad innebär det att vara neurotisk och hur kan det kopplas till personlighet och temperament? Och hur är det att lämna sitt hemland i Afrika för helt andra sammanhang och miljöer i norra Sverige? Svaren finns i två böcker som Socionomen gärna tipsar om.

Tim Andersson

Reporter

4 apr 2023

4 apr 2023

Neuroticism

Författare: Shannon Sauer-Zavala, David H. Barlow

Förlag: Natur & Kultur

Vi slänger oss ofta med ”neurotisk” i vardagsspråket, men vad är egentligen neuroticism? Enligt förordet till den här boken kan det ses som en ”reaktivitet på stress, det vill säga en benägenhet att uppleva starka negativa känslor till följd av yttre och inre triggers”. Exempel på sådana känslor är ångest, rädsla, skuld, ilska och nedstämdhet. Neuroticism karaktäriseras också av upplevelsen av att världen är hotfull, och triggerelementen ohanterliga.

Den som vill veta mer om denna sårbarhetsfaktor har mycket att hämta ur den här gedigna sammanställningen. Boken inleder med en historisk genomgång av begreppet med avstamp i antiken, för att sedan diskutera sådant som neuroticismens uppkomst och koppling till personlighet och temperament; hur den relaterar till psykopatologi; och hur den kan bemötas och behandlas. Ny forskning tyder nämligen på att neuroticism är mer påverkbart än vad man tidigare utgått från.

Författaren är professor emeritus i psykologi och psykiatri, och grundare av Center for Anxiety and Related Disorders vid Boston University. Han har publicerat över 650 vetenskapliga artiklar, en stor mängd bokkapitel och flera böcker inom psykologisk behandling och forskningsmetodologi.

 

Halima om de sina 

Författare: Salad Hilowle

Förlag: Volante

Konstnären och filmmakaren Salad Hilowle är känd bland annat från utställningen Vanus Labor på Konstakademin 2021, där han belyste hur människor med afrikanskt ursprung skildras i svensk konsthistoria. I den här boken har han intresserat sig för sin egen familj. Mer exakt har han skapat en fiktiv dagboksförfattare med sin mormor som mönster, en person som föddes i en nomadfamilj och lämnade hemlandet Somalia på 90-talet för att komma till Umeå.

Det handlar om Sverige och Somalia, om det förflutna och om längtan efter ett hem, om främlingsfientlighet och religiös brottning. Vid sidan av dagboksanteckningarna ges gott om utrymme åt familjefotografier och arkivbilder från Somalia, vilket gör den här boken till ett konstverk för ögat lika mycket som för hjärnan.

Läs mer

Tema
31 maj 2023

Experterna ger svar: Hur kan fler förmås sluta att utsätta närstående för våld?

"De stora kuggarna: skola, polis, socialtjänst, hälso- och sju...

Tema
29 maj 2023

Nya behandlingsprogrammet som ska få förövare i nära relation att förändras

Predov är Kriminalvårdens nyaste program mot relationsvåld. Tanken ...

Nyheter
24 maj 2023

På gång: Stor satsning för att förbättra ungas psykiska hälsa

Organisationen Mind planerar för ett större projekt i syfte att för...

Läs även

Facklitteratur
12 maj 2023

Boktips: Vad gör sexlöshet med männen och med samhället i stort?

Förr såg man snett på promiskuitet, i dag är det sexlöshet som får ...

Facklitteratur
19 apr 2023

Boktips: Stöd och hjälp i känsliga samtal med barn

Att kunna mötas som barn och vuxen i samtal om känslor, kroppen, ta...

Böcker
22 okt 2021

Facklitteratur: Barnkonventionen i socialtjänsten

Åsa Ekman och Ann Rask Samuelsson har skrivit en behändig bok ger o...

Facklitteratur
6 okt 2021

”Jag vill öka respekten för vår yrkeskår”

Auktoriserade socionomen Anna Welin skildrar den sekretesskyddade a...

Bokrecension
27 aug 2021

Recension: ”Gedigen och inspirerande handbok”

Neuropsykologen Åse Fagerlunds bok Öka välbefinnandet i skolan är e...

Facklitteratur
16 jun 2021

Tomas Bryttning berättar om den lyckade äldreomsorgen

I boken Kvalitet i äldreomsorgen – berättelser om omsorgskonst, bes...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.