Av: Anna Falk

10 mar 2021

10 mar 2021

Lex Lilla hjärtat ska stärka skyddet för barn

De nya förslagen presenterades av regeringens utredare Charlotte Lönnheim och socialminister Lena Hallengren, som var med på länk.

Bland annat föreslås att socialnämnden får möjlighet att besluta om drogtest.

Av: Anna Falk

10 mar 2021

10 mar 2021

På onsdagen tog socialminister Lena Hallengren emot utredningen om Lex Lilla hjärtat, under en pressträff där regeringens bokstavsutredare Charlotte Lönnheim presenterade fem förslag som ska stärka skyddet och rättssäkerheten för barn som tvångsvårdas enligt LVU, lagen om vård av unga:

  • En förändring i LVU föreslås, som innebär att tvångsvården inte ska få upphöra förrän de omständigheter som föranledde vården har förbättrats på ett genomgripande och varaktigt sätt.
  • Socialnämnden blir skyldig att överväga om det finns skäl att ansöka om flyttningsförbud vid överväganden om vård ska upphöra.
  • Skyldigheten att överväga vårdnadsöverflyttning tidigareläggs. Enligt förslaget ska socialnämnden särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om vårdnadsöverflyttning när barnet har varit placerat i samma familjehem i två år – i stället för som idag efter tre år.
  • Socialnämnden blir skyldig att följa upp alla barn upp till 6 månader efter att tvångsvården har upphört. Vid uppföljningen får socialnämnden ta de kontakter som behövs, konsultera sakkunniga och även samtala med barnet utan vårdnadshavare närvarande.
  • Socialnämnden får möjlighet att, i vissa fall, besluta att en vårdnadshavare eller förälder ska lämna drogtest inför umgänge och inför prövning av om tvångsvården ska upphöra. Beslutet ska dock kunna överklagas till förvaltningsrätt.

Bakgrunden till utredningen är det som hände Lilla hjärtat, som hittades död hos sina föräldrar i januari 2020. Enligt utredare Charlotte Lönnheim syftar samtliga förslag till att stärka principen om barnens bästa och att säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för LVU-placerade barn.

Under pressträffen betonade socialminister Lena Hallengren att barn har en ovillkorlig rätt till trygghet, skydd och särskild omvårdnad, i alla åtgärder som rör dem:

– Vi har tyvärr sett exempel på när detta brister. När barn inte kommer i främsta rummet och när barn tar skada. I enstaka fall så till den grad att de till och med avlider. Och lilla hjärtat är ett sådant exempel. Det som hände henne får inte hända.

Lagförlaget går ut på remiss under torsdagen.

LÄS MER: Reportage: Barnets bästa – är samhället redo?

LÄS MER: Ställ krav på barnets offentliga biträde vid LVU

LÄS MER: Chefredaktören: Ansvaret vilar på alla experter

LÄS MER: Debatt: Lilla hjärtat – IVO skjuter på fel myndighet

Läs även

Migration och integration
25 mar 2021

Tuffare arbetsmarknad för unga utrikesfödda kvinnor

Fördomar och diskriminering möter unga utrikesfödda kvinnor som är ...

Frivilligorganisation
19 mar 2021

Stadsmissionen prisas för sitt insamlingsarbete

Pristagarna i Årets insamlare har tillkännagivits.

Socialtjänst – LSS
17 mar 2021

Boende blev fasthållen och påtvingad handfängsel

Ivo kräver stopp för otillåtna åtgärder på LSS-boenden i två kommuner.

Frivilligorganisation
15 mar 2021

Bris utökar bemanningen – öppet dygnet runt

Från och med idag har Bris öppet dygnet runt för barn som behöver p...

Frivilligorganisation
10 mar 2021

Bris: Stor ökning av psykisk ohälsa bland barn

Samtalen under pandemin vittnar om ångest och oro.

kurator
9 mar 2021

Kvinnojour för döva får bidrag till kuratorstjänster

Föreningen vill dessutom utreda möjligheten till skyddat boende för...