Socialminister Lena Hallengren presenterade förslagen till Lex Lilla hjärtat under en presskonferens på onsdagen.

Annika Sjöberg

Chefredaktör

2 feb 2022

2 feb 2022

Lex Lilla hjärtat – är det nog?

Socialminister Lena Hallengren presenterade förslagen till Lex Lilla hjärtat under en presskonferens på onsdagen.

Regeringen går vidare med Lex Lilla hjärtat. Men kritiska röster har höjts och frågan är om förslagen räcker för att stärka skyddet för placerade barn.

Annika Sjöberg

Chefredaktör

2 feb 2022

2 feb 2022

Förslaget som nu lämnas till Lagrådet innehåller fem lagändringar som ska ge placerade barn ska bättre säkerhet och stabilitet, och säkerställa barns bästa då vård enligt LVU upphör. Det meddelade socialminister Lena Hallengren vid en presskonferens på onsdagen.

Lagförslagen innebär att socialnämnden inte får besluta att vården ska upphöra förrän de omständigheter som föranlett vården har förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt. Det införs också en skyldighet för socialnämnden att överväga om det finns skäl att ansöka om flyttningsförbud.

Det införs också en möjlighet för socialnämnden att följa upp situationen efter att en placering upphört, och nämnden får möjlighet att besluta om att vårdnadshavare och föräldrar ska lämna drogtest inför umgänge, och inför prövningen om vård enligt LVU ska upphöra.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022, och utöver lagändringarna ska Socialstyrelsen ta fram ett stöd för hur de nya bestämmelserna ska tillämpas.

Frågan är om detta räcker? Regeringens utredning har av flera riksdagspartier och fått kritik för att inte hålla måttet och flera remissinstanser har varit kritiska och menat att lagförslagen inte räcker till. I juni 2021 tillsatte därför riskdagens socialutskott  en egen utredare som ska se över hur principen om ”barnets bästa” kan stärkas i samband med bedömningar om tvångsvård ska upphöra. Uppdraget gick till hovrättspresidenten Anders Hagsgård som ska lämna sitt förslag senast den 1 mars 2022.

Läs Socionomens tidigare artiklar om Lex Lilla hjärtat:

LÄS MER >>Lex Lilla hjärtat ska stärka skyddet för barn

LÄS MER >> Lex Lilla hjärtat: Regeringens utredning håller inte måttet

LÄS MER >>Reportage: Barnets bästa – är samhället redo?

LÄS MER>>Ställ krav på barnets offentliga biträde vid LVU

LÄS MER>>Debatt: Lilla hjärtat – IVO skjuter på fel myndighet

Läs mer

Krönika
31 mar 2023

Krönika: En anledning god som någon att kliva ur sängen varje morgon

Vad är det som gör livet värt att leva och vem är personen som stir...

Nyheter
29 mar 2023

Nytt dataspel ska lära barn om sina rättigheter – tar avstamp från Barnkonventionen

Ett tryggt sammanhang där barn får träna sig i att bemöta vuxna och...

Debatt
29 mar 2023

Debatt: Det behövs ett nationellt kunskapscentrum för elevhälsa

Tiden för förändring är nu, menar kuratorn Johan Olsson, som med ut...

Läs även

Lilla Hjärtat
5 jul 2021

Lex lilla hjärtat: ”Regeringens utredning håller inte måttet”

Flera barnrättsorganisationer och riksdagspartier har skarpt kritis...

Lilla Hjärtat
21 jun 2021

Lilla hjärtats mamma döms för dråp till åtta års fängelse

Hovrätten skärper den tidigare domen från Norrköpings tingsrätt och...

Lilla Hjärtat
24 maj 2021

Lilla Hjärtat: Nu inleds rättegången i hovrätten

"Lilla hjärtat" hade narkotikaklassade substanser i kropp...

Lilla hjärtat
10 mar 2021

Lex Lilla hjärtat ska stärka skyddet för barn

Bland annat föreslås att socialnämnden får möjlighet att besluta om...

Debatt
11 nov 2020

Replik: Socialtjänsten har inte kunskap att bedriva rättssäkra utredningar

Replik på Alf Ronnbys debattartikel ”Lilla hjärtat – IVO skjuter på...

Debatt
11 nov 2020

Debatt: Lilla hjärtat – IVO skjuter på fel myndighet

Alf Ronnby: Kritiken av systemfelet bör i första hand riktas mot ka...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.