Jenny Palmqvist

5 jul 2021

5 jul 2021

Lex lilla hjärtat: ”Regeringens utredning håller inte måttet”

Anders Hagsgård får uppdraget att se över hur principen ”om barnets bästa” kan stärkas. FOTO: Pressbild

Flera barnrättsorganisationer och riksdagspartier har skarpt kritiserat regeringens förslag till lex Lilla hjärtat som lades fram i mars. Riksdagens socialutskott har därför beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att se över hur principen ”barnets bästa” kan stärkas för placerade barn.

Jenny Palmqvist

5 jul 2021

5 jul 2021

Riksdagens socialutskott har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att se över hur principen ”om barnets bästa” i framtiden kan stärkas i samband med att tvångsvård enligt LVU upphör.

Idag gäller enligt 21 § LVU att socialnämnden ska besluta att vården ska upphöra när den inte längre behövs. Prövningen görs alltså utifrån de omständigheter som föranledde vården – och inte barnets behov och vilja. I mars 2021 presenterades regeringens utredning ”Lex Lilla hjärtat”  med fem övergripande förslag som ska stärka skyddet och rättssäkerheten för barn som tvångsvårdas enligt LVU.

LÄS MER >>Lex Lilla hjärtat ska stärka skyddet för barn

Flera partier anser nu att regeringens utredning inte håller måttet, och sex av åtta partier vill se ett perspektivskifte där barnets bästa går före biologiska föräldrars rätt till sina barn. Det sade Camilla Waltersson Grönvall, socialpolitisk talesperson för Moderaterna, i en riksdagsdebatt före midsommar.

– Varför lade man fram en undermålig utredning som saknar viktiga analyser och saknar det barnperspektiv som sex av åtta partier i Sveriges riksdag vill se, undrade hon.

Riksdagens socialutskott har nu utsett hovrättspresidenten Anders Hagsgård som särskild utredare. Han arbetar idag som hovrättspresident och chef för Hovrätten för Västra Sverige, och har varit särskild utredare i ett antal statliga utredningar, bland annat för Barnkonventionsutredningen som överlämnade sitt betänkande till regeringen i november 2020.

Utredaren ska lämna sitt lagförslag senast den 1 mars 2022.

LÄS MER >> Reportage: Barnets bästa – är samhället redo?

 

Läs även

Lilla Hjärtat
21 jun 2021

Lilla hjärtats mamma döms för dråp till åtta års fängelse

Hovrätten skärper den tidigare domen från Norrköpings tingsrätt och dömer "Lilla hjärtats" biologiska mamma till åtta års fängelse. Rätten har även beslutat att kvinnan ska häktas.

Lilla Hjärtat
24 maj 2021

Lilla Hjärtat: Nu inleds rättegången i hovrätten

"Lilla hjärtat" hade narkotikaklassade substanser i kroppen när hon...

Lilla hjärtat
10 mar 2021

Lex Lilla hjärtat ska stärka skyddet för barn

Bland annat föreslås att socialnämnden får möjlighet att besluta om...

Debatt
11 nov 2020

Replik: Socialtjänsten har inte kunskap att bedriva rättssäkra utre...

Replik på Alf Ronnbys debattartikel ”Lilla hjärtat – IVO skjuter på fel myndighet”.

Debatt
11 nov 2020

Debatt: Lilla hjärtat – IVO skjuter på fel myndighet

Alf Ronnby: Kritiken av systemfelet bör i första hand riktas mot kammarrätten. Socialtjänsten har gjort vad den kunnat.

Socialtjänst – barn och familj
22 sep 2020

Lilla Hjärtat: Barnets bästa – är samhället redo?

Har offentliga biträden, domare och socialsekreterare det som krävs...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.