Johan Olsson. Foto: Privat/Gettyimages

Johan Olsson

Grundare Intiativ för Nationellt kunskapscentrum för elevhälsa, kurator, f.d skolledare, socionom och skribent

29 mar 2023

29 mar 2023

Debatt: Det behövs ett nationellt kunskapscentrum för elevhälsa

Johan Olsson. Foto: Privat/Gettyimages

Tiden för förändring är nu, menar kuratorn Johan Olsson, som med utgångspunkt i läroplanen för grundskolan argumenterar för en satsning på ett nationellt kunskapscentrum för elevhälsa. ”Uppmaningen går ut till berörda politiker och lagstiftare att skyndsamt fatta nödvändiga beslut”, skriver han i en debattartikel.

Johan Olsson

Grundare Intiativ för Nationellt kunskapscentrum för elevhälsa, kurator, f.d skolledare, socionom och skribent

29 mar 2023

29 mar 2023

För att skapa förutsättningar för varje elevs rätt till utbildning föreslår vi ett Nationellt kunskapscentrum för elevhälsa. Då har vi möjlighet att skapa en skola som på riktigt ”skapa(r) miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa”, som det står skrivet i läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem.

Syftet är att skapa den kunskapsbank och mötesplats för elevhälsa som saknas samt att vara ett stöd för landets alla huvudmän och skolor i deras arbete. Uppmaningen går ut till berörda politiker och lagstiftare att skyndsamt fatta nödvändiga beslut som möjliggör uppstarten av detta kunskapscentrum.

Vad ska Nationellt kunskapscentrum för elevhälsa arbeta med?

  • Verka för kunskapsspridning och vara en evidensbaserad kunskapsbank.
  • Främja samverkan och likvärdighet.
  • Bidra till aktuell forskning.
  • Öka kvaliteten på utbildning i allmänna skolformer.
  • Utveckla kompetensen gällande elevhälsa bland berörda professioner.

Varje elevs rätt till utbildning är en av samhällets grundläggande rättigheter. Genom den allmänna skolan ska vi enligt läroplanen skapa förutsättningar att ”främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden”. Detta ska skolan göra genom att vara en plats där hela elevens egenart beaktas.

Skolan ska till och med främja varje elevs unika utveckling med målet att ”kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet”. För att detta ska kunna göras måste skolan fungera likvärdigt för alla elever.

Uppdraget kan verka oöverstigligt och många höjer säkert på ögonbrynen över formuleringarna eller suckar under dess tyngd. Som tur är erbjuder lagstiftarna svar på hur detta arbete ska möjliggöras. Det ”behövs en utvecklad, organiserad och kunskapsbaserad elevhälsa”. Genom att utveckla och stärka elevhälsan i skolan säkerställs varje elevs möjlighet att lära och skapa de värden som samhället bygger på.

Finns då denna elevhälsa? Existerar denna välutvecklade, organiserade och kunskapsbaserade elevhälsa över hela landet? Det enkla svaret är nej. Det mer nyanserade svaret är att det finns goda exempel och bra praxis hos enskilda huvudmän, skolor och yrkesutövare. Följdfrågan blir hur detta kan tillåtas i en samtid med utmaningar hos unga som innefattar ökad psykisk ohälsa, ökad rekrytering till organiserad kriminalitet och sviktande skolresultat.

Allt sammantaget skulle kunna påvisa en hopplöshet. Initiativ för Nationellt kunskapscentrum för elevhälsa stannar inte vid att konstatera hopplösheten. I stället vill initiativet visa på de möjligheter som finns om vi agerar nu. För nu är tiden för förändring. Nu, inte sen, finns möjligheten att på riktigt skapa förutsättningar för en likvärdig, organiserad och evidensbaserad elevhälsa som gör skillnad på riktigt. Våra barn och vårt samhälle förtjänar de rätta förutsättningarna för att lyckas.

På grund av den stora spridningen av professioner, huvudmän, verksamheter och samverkanspartners finns risken att elevhälsan inte får det genomslag som eleverna förtjänar. Bland annat finns risker i hur effektivt, likvärdigt och evidensbaserat elevhälsan arbetar och att elevhälsan glöms eller prioriteras bort i det dagliga arbetet. Stödet för den lokala elevhälsan ser även väldigt olika ut beroende på var i landet man befinner sig. Ibland är stödet rent av obefintligt.

Utöver alla dessa risker är det svårt för de enskilda skolorna, huvudmännen eller yrkesverksamma att veta vart de kan vända sig för tillförlitligt stöd och information. Det finns myndigheter som erbjuder pedagogiskt och/eller specialpedagogiskt stöd men elevhälsa som en helhet är fortfarande – trots lagstiftarens intentioner – något som behandlas styvmoderligt.

Punkterna i förslaget är framtagna för att på riktigt möte de stora utmaningar som dagens skola och samhälle står inför. Om Nationellt kunskapscentrum för elevhälsa blir verklighet har vi chansen att skapa en skola som på riktigt ”skapa(r) miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa” och som gör skillnad på riktigt.

Läs mer

Nyheter
8 dec 2023

Ny satsning hjälper hemlösa barnfamiljer till förstahandskontrakt

Under året har Skåne Stadsmission startat upp initiativet Barns bos...

Socialt arbete
6 dec 2023

Papporna som bryter mönstret i Göteborgs förorter

Männen är själva uppvuxna med traditionella könsroller. Med mammor ...

Tema
6 dec 2023

Panelen: Så agerar vi när det finns husdjur i våldsamma relationer

När det finns husdjur med i bilden i familjer där det förekommer vå...

Läs även

Debatt
29 nov 2023

”Hur ska nya lagen om skyddat boende för barn fungera i praktiken?”

Det har skrivits spaltmeter om den ökade hotbilden mot landets barn...

Debatt
22 nov 2023

”Sveriges socialnämnder måste aktivt ta det ansvar som åligger dem”

Det sätt som socialnämnderna utövar föräldraansvar på idag riskerar...

Debatt
18 okt 2023

Debatt: Det är dags att reglera porr på nätet

Barn ska inte exponeras för sexualiserat våld, skriver socialarbeta...

Debatt
5 sep 2023

Replik: Läget inte alls så svart-vitt som Lindblom målar upp

"Min erfarenhet från behandlingskonferenser, kontorslandskap o...

Debatt
28 aug 2023

Debatt: Satsa på socionomers vidareutbildningar istället för signalpolitik

Låt inte ett signalpolitiskt utspel utan reformkraft skymma sikten ...

Debatt
23 aug 2023

Debatt: Låt inte det sociala perspektivet bli en förlorad kunskap

Ett socialt perspektiv kontextualiserar psykisk ohälsa i stället fö...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.