Emelie Crona

Projektledare på Arvsfondsprojektet Mellan två världar Riksförbundet DHB

19 jun 2024

Alejandra Castaneda

Kanslichef på Bufff Sverige

19 jun 2024

Birgitta Johansson

Programchef på Erikshjälpen, Sverige

19 jun 2024

Mona Örjes

Förbundsordförande för Junis

19 jun 2024

Sanam Gharaee

Ordförande för Lex Tintin-föreningen

19 jun 2024

Melinda Jacobs

Ordförande för Lilla hjärtat vänförening

19 jun 2024

Frank Berglund

Politisk sakkunnig på RFSU

19 jun 2024

Linnea Baksås Martinsson

Barnrättsjurist på SOS Barnbyar

19 jun 2024

19 jun 2024

”Trots nya lagar, faller många barn och unga mellan stolarna”

Barnrättsorganisationernas arbete med att påverka system, strukturer och lagar fortskrider, skriver nio organisationer som samlas på Barnrättstorget under årets Almedalsvecka.

Emelie Crona

Projektledare på Arvsfondsprojektet Mellan två världar Riksförbundet DHB

19 jun 2024

Alejandra Castaneda

Kanslichef på Bufff Sverige

19 jun 2024

Birgitta Johansson

Programchef på Erikshjälpen, Sverige

19 jun 2024

Mona Örjes

Förbundsordförande för Junis

19 jun 2024

Sanam Gharaee

Ordförande för Lex Tintin-föreningen

19 jun 2024

Melinda Jacobs

Ordförande för Lilla hjärtat vänförening

19 jun 2024

Frank Berglund

Politisk sakkunnig på RFSU

19 jun 2024

Linnea Baksås Martinsson

Barnrättsjurist på SOS Barnbyar

19 jun 2024

19 jun 2024

Barn och unga är inte bara vår framtid, de är här och nu. Om vi inte säkerställer deras rättigheter och välbefinnande i dag, riskerar vi att skapa ett dysfunktionellt samhälle som undergräver de demokratiska värden vi har arbetat så hårt för.

Historiskt sett har demokratin burits upp av ett starkt och aktivt civilsamhälle som har spelat en avgörande roll i att forma och utveckla vårt samhälle. Föreningar och stiftelser bistår där samhället, landets ledning och myndigheter brister i sina uppdrag, genom att lyfta fram samhällsgrupper i behov av stöd och hjälp. De skapar samtalsforum och mötesplatser där medborgare kan sammanstråla för att tillsammans föra en dialog och påverka samhällsutvecklingen och beslutsfattare.

Ett sådant forum är Barnrättstorget som årligen finns på plats under Almedalsveckan. På Barnrättstorget samverkar barnrättsorganisationer varje sommar för att belysa kränkningar mot barns rättigheter, samtidigt som man främjar framtidstro genom att visa på lösningar och möjligheter för att säkerställa barns rätt till en trygg och jämlik uppväxt, där barns rättigheter respekteras och skyddas fullt ut.

Trots att barnrättsfrågor aldrig varit starkare i teorin ser verkligheten annorlunda ut. Barnrättsorganisationerna som i år representerar Barnrättstorget arbetar med ett flertal av dessa brister som drabbar barn, såsom tvångsumgänge, sexuell exploatering, vuxnas kriminalitet, missbruk och beroende, rätten till sin egen kropp och sexuella läggning, rättigheter för barn och unga med kommunikativa funktionsnedsättningar, rättslöshet för omhändertagna barn samt barns rätt till trygga och jämlika uppväxtvillkor.

Lagstiftning, förebyggande arbete och stärkande insatser inom dessa områden haltar efter samhällsutvecklingen. Trots en rad nya direktiv och lagar faller många barn och unga mellan stolarna på grund av att vuxna inte fullgör sitt ansvar att säkerställa barns rätt till en trygg barndom.

LÄS OCKSÅ >>> Vad har barnkonventionen haft för betydelse för tvångsvården?

Regeringen har visat en ambition att åtgärda vissa av de brister som barnrättsorganisationerna lyfter fram, bland annat genom att införa en ny socialtjänstlag 2025. Fokus ligger bland annat på att skapa en mer tillgänglig, kunskapsbaserad socialtjänst med stärkta insatser för individen, som därmed skapar en mer hållbar socialtjänst.

Tyvärr ser vi återkommande att lagstiftning som skapats med goda intentioner för barn och unga förbises i landets myndighetsutövning. Det behöver finnas en tydlig plan för implementering, tillräckligt med resurser och gedigen kompetens i dessa frågor, samt tydliguppföljning.

En politisk signal till barn och unga om hur viktiga deras rättigheter är vore att påvisa hur lagstiftning ska brukas och prioriteras inom landets myndighets- och domstolsväsen, en gång för alla. För att socialtjänstlagen som skapats med goda intentioner för barn och unga ska lyckas behöver barn vara delaktiga i alla beslut som berör dem.

Verklig förändring sker när man likt barnrättsorganisationer arbetar för en genomgående och långsiktig förändring i samhällets alla skikt, teori förankrad i praktiken hos individen, för barn och unga, hos barn och unga.

För ny lagstiftning till trots – såsom Barnkonventionen och lex Lilla hjärtat – kvarstår många av de struktur- och samhällsproblem som legat till grund till dess uppkomst, och brist på implementering och bruk av dessa lagar är påtagliga.

Barnrättsorganisationernas arbete med att påverka system, strukturer och lagar fortskrider för att övertyga makthavare att prioritera barns rättigheter, i grunden. Barn och unga har landets barnrättsorganisationer på sin sida, som outtröttligt arbetar för att upprätthålla verklig demokrati där allas lika rätt till att få sin röst hörd och sina rättigheter tillgodosedda, ska vara en realitet – för alla barns bästa.

Läs mer

Så gick det sen
17 jul 2024

Sebastian Stakset: ”Hjälparbete är fett jobbigt”

Sedan kriget i Ukraina startade har Sebastian Stakset varit i lande...

C-uppsatser
15 jul 2024

Personer med schizofreni särskilt utsatta för social exkludering

"Allmänheten behöver få mer information om sjukdomen för att m...

Ny forskning
11 jul 2024

De flesta kriminella karriärer är korta men ibland livslånga – varför?

Kriminologen Christoffer Carlsson förklarar vilka faktorer som påve...

Läs även

Debatt
13 maj 2024

"Psykodynamisk psykoterapi bör få utökad plats i offentlig vård"

Regionerna bör redan idag börja revidera sina vårdprogram, skriver ...

Debatt
3 maj 2024

"Är det alltid dåligt att låsa in barn?"

Peter Andersson, forskare vid Stockholms universitet, vill fördjupa...

Debatt
2 apr 2024

”Använd civilsamhället som en brobyggare för att nå unga”

För att socialtjänsten ska nå utsatta unga med tidiga insatser behö...

Debatt
8 mar 2024

"Psykoterapeuter måste bli bättre på att bemöta existensiella frågor"

Även psykoterapeuter behöver förstå hur andlighet påverkar den psyk...

Debatt
28 feb 2024

”Att skära ner på friskfaktorer är sjukligt”

"Utanförskapet har inget räkenskapsår", skriver två debat...

Debatt
13 feb 2024

"Det är dags för våldsutövare att lämna huset vid våld i hemmet"

Det är våldsutövaren som ska lämna bostaden, inte den våldsutsatte....

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.