Björn Philips (till vänster) och Peter Liliegren. Foto: Henrik Dunér

Björn Philips

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, fil dr, Professor i klinisk psykologi, Psykologiska Institutionen, Stockholms universitet

13 maj 2024

Peter Lilliengren

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, fil dr, Lektor i klinisk psykologi, Psykologiska Institutionen, Stockholms universitet

13 maj 2024

13 maj 2024

”Psykodynamisk psykoterapi bör få utökad plats i offentlig vård”

Björn Philips (till vänster) och Peter Liliegren. Foto: Henrik Dunér

Regionerna bör redan idag börja revidera sina vårdprogram och processkartor och erbjuda mer PDT i enlighet med evidensläget. Det skriver Björn Philips och Peter Lilliengren från Stockholms universitet i en debattartikel.

Björn Philips

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, fil dr, Professor i klinisk psykologi, Psykologiska Institutionen, Stockholms universitet

13 maj 2024

Peter Lilliengren

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, fil dr, Lektor i klinisk psykologi, Psykologiska Institutionen, Stockholms universitet

13 maj 2024

13 maj 2024

Psykodynamisk psykoterapi, PDT, var den dominerande psykoterapiinriktningen inom psykiatrin för 25–30 år sedan, men terapimetoden har sedan dess närapå blivit avvecklad inom offentlig vård. I de senaste decenniernas strävan mot evidensbasering har bland annat kritik riktats mot att det funnits för få forskningsstudier om behandlingens effekter samt att dessa haft för låg kvalitet.

I de nationella riktlinjerna ges PDT därför betydligt lägre rekommendation än exempelvis kognitiv beteendeterapi, KBT, vid vanliga psykiatriska tillstånd. I förlängningen saknas numera kompetens inom PDT helt på många psykiatriska mottagningar runt om i landet.

Parallellt med att PDT har minskat inom offentlig vård har dock antalet forskningsstudier ökat. I dagsläget finns ca 300 randomiserade kontrollerade studier, RCT, som undersöker effekterna av PDT vid specifika psykiatriska tillstånd och andra kliniskt relevanta problemområden. Omkring 40 procent av studierna har publicerats senaste tio åren vilket innebär att resultaten till stor del ännu inte hunnit integrerats i nationella riktlinjer.

VILL DU SKICKA IN EN DEBATTARTIKEL? >>> Så här gör du

Under 2023 publicerades en stor så kallad ”paraplyöversikt”, det vill säga en metaanalys av metaanalyser, i den välrenommerade tidskriften World Psychiatry där det nuvarande evidensläget för PDT uppskattades. Evidensen bedömdes enligt GRADE-systemet, vilket är samma system som används av SBU och Socialstyrelsen i Sverige, och innebär strikt granskning av både metaanalysernas och originalstudiernas kvalitet.

Sammanfattningsvis fann författarna evidens av hög kvalitet att PDT är bättre än både inaktiva och aktiva kontrollbetingelser när det gäller diagnosområdet depression. Jämförelse mellan PDT och andra aktiva terapier visade ingen signifikant skillnad i utfall.

  • För ångestsyndrom visade översikten evidens av måttlig kvalitet att PDT är bättre än inaktiva och aktiva kontrollbetingelser och även här saknades signifikant skillnad mellan PDT och andra aktiva terapier.
  • För personlighetssyndrom fann man också evidens av måttlig kvalitet att PDT är bättre än kontrollbetingelser i att minska personlighetsstörningssymtom. Inte heller här fanns någon signifikant skillnad mellan PDT och andra aktiva terapier.
  • För funktionella somatiska tillstånd visade översikten evidens av hög kvalitet att PDT är bättre än kontrollbetingelser i att minska somatiska symtom.

Författarnas slutsats är att PDT är en evidensbaserad psykoterapiform för de nämnda psykiatriska tillstånden och ska ges stark rekommendation för behandling av dessa tillstånd.

LÄS OCKSÅ >>> Färre vägar till att bli psykoterapeut: ”Det här är ett jättebekymmer”

Vid sidan av ökad forskning har det också skett en betydande metodutveckling inom PDT-traditionen under de senaste decennierna. Flera aktiva, fokuserade och välstrukturerade metodvarianter har utvecklats, där så stor effekt som möjligt på kortast möjliga tid eftersträvas, exempelvis panikfokuserad psykodynamisk psykoterapi, PFPP, dynamisk interpersonell terapi, DIT, intensiv dynamisk korttidsterapi, ISTDP, mentaliseringsbaserad terapi, MBT, och överföringsfokuserad psykoterapi, TFP.

Mot bakgrund av det aktuella evidensläget för PDT anser vi att behandlingsmetoden har en viktig roll att fylla, både inom första linjens psykiatri och specialistpsykiatrin.

Det är en god nyhet att Socialstyrelsen under 2025 kommer att börja arbete med att revidera nationella riktlinjerna för vård av depression och ångest. Men regionerna bör redan idag börja revidera sina vårdprogram och processkartor och erbjuda mer PDT i enlighet med evidensläget. Ett bredare behandlingsutbud med PDT, KBT, psykofarmaka etcetera innebär ökad valfrihet för patienter.

Det är också centralt att terapeuter med kompetens inom PDT tas tillvara inom de verksamheter där de verkar. Alla goda krafter behövs för att möta dagens och framtidens utmaningar inom området psykisk ohälsa.

Läs mer

Tema
20 maj 2024

Hackerattacken ett dråpslag för socialtjänsten i Vellinge

Verksamhetschefen: "Det skulle visa sig vara en situation vi a...

Aktuellt
17 maj 2024

”Skickar du polisen på mig kommer det säga poff”

Socialsekreteraren Anna Nordin blev dödshotad mitt under pågående s...

C-uppsatser
15 maj 2024

Kuratorer om komplexiteten att bemöta våldsutsatthet

Studenterna Moa Boström och Amanda Löfstrand har undersökt hur kura...

Läs även

Debatt
3 maj 2024

"Är det alltid dåligt att låsa in barn?"

Peter Andersson, forskare vid Stockholms universitet, vill fördjupa...

Debatt
2 apr 2024

”Använd civilsamhället som en brobyggare för att nå unga”

För att socialtjänsten ska nå utsatta unga med tidiga insatser behö...

Debatt
8 mar 2024

"Psykoterapeuter måste bli bättre på att bemöta existensiella frågor"

Även psykoterapeuter behöver förstå hur andlighet påverkar den psyk...

Debatt
28 feb 2024

”Att skära ner på friskfaktorer är sjukligt”

"Utanförskapet har inget räkenskapsår", skriver två debat...

Debatt
13 feb 2024

"Det är dags för våldsutövare att lämna huset vid våld i hemmet"

Det är våldsutövaren som ska lämna bostaden, inte den våldsutsatte....

Debatt
18 jan 2024

”Säkra familjehemsplaceringar motmedel mot gängrekrytering”

Hur kan Sveriges politiker 2024 säga sig försöka bekämpa gängrekryt...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.