Ulla-Maija Madison

Ordförande Sveriges Skolkuratorers Förening

17 mar 2021

17 mar 2021

Replik: Inte rimligt att svensk elevhälsa är oreglerad

Sveriges Skolkuratorers Förening arbetar aktivt med många av de problem som lyfts, skriver ordföranden.

Ulla-Maija Madison

Ordförande Sveriges Skolkuratorers Förening

17 mar 2021

17 mar 2021

Det skriver Sveriges Skolkuratorers Förening i en replik till debattartikeln ”Skolkurator – ett (o)möjligt uppdrag?”

Nej, Skolkuratorn har inte ett omöjligt uppdrag. Men det är inte rimligt att en central del av svensk elevhälsa är helt oreglerad och vidöppen för godtycke, både vad gäller arbetets omfattning och vad som krävs av en skolkurator beträffande utbildningsbakgrund. Från Sveriges Skolkuratorers Förenings horisont är det självklart att det måste krävas en relevant akademisk grundexamen för att få anställning som skolkurator i Sverige. För oss är socionomexamen den utbildning som bäst svarar mot de komplexa krav som yrket ställer. Nämligen att vara elevhälsans psykosociala expert och den som utför elevhälsans psykosociala insatser. Att det på sikt även måste införas en relevant påbyggnadsutbildning är för oss en självklarhet.

Sveriges Skolkuratorers Förening menar att vi behöver ett tak för hur många elever vi kan ta emot för att kunna göra ett gott hälsofrämjande och förebyggande arbete. Vi ser att 300 elever per skolkurator vore rimligt för att kunna arbeta hälsofrämjande och förebyggande på organisations-, grupp- och individnivå och kunna bidra till att eleverna når skolans mål.

Många av de problem som skribenten lyfter arbetar Sveriges Skolkuratorers Förening redan aktivt med. I samverkan med aktörer som Regeringskansliet, Socialstyrelsen, Skolverket, Folkhälsomyndigheten, SKR och Akademikerförbundet SSR strävar vi för att komma till rätta med dem. Vi är förhoppningsfulla att ett mångårigt påverkansarbete kommer att ge resultat redan nu i vår. Det är också glädjande att vi numera även medverkar vid forskning kring skolkurativa frågor på flera håll i landet. Ett område som varit sorgligt eftersatt.

Men fortfarande krävs ett nationellt styrdokument för skolkuratorer så att eleverna kan bli garanterade ett likvärdigt bemötande. Egna psykosociala program finns på flera platser i landet men inget nationellt samordnat. Det är ett arbete för framtiden att ytterligare systematisera skolkuratorsarbetet.

LÄS MER: Läs debattartikeln ”Skolkurator – ett (o)möjligt uppdrag” här

Läs mer

Så gick det sen
17 jul 2024

Sebastian Stakset: ”Hjälparbete är fett jobbigt”

Sedan kriget i Ukraina startade har Sebastian Stakset varit i lande...

C-uppsatser
15 jul 2024

Personer med schizofreni särskilt utsatta för social exkludering

"Allmänheten behöver få mer information om sjukdomen för att m...

Ny forskning
11 jul 2024

De flesta kriminella karriärer är korta men ibland livslånga – varför?

Kriminologen Christoffer Carlsson förklarar vilka faktorer som påve...

Läs även

Debatt
20 maj 2022

Slutord: ”Maria Kjellgren och jag har mycket gemensamt”

Sophie Ekman Wretlind svarar på repliken av Maria Kjellgren.

Replik
19 maj 2022

Replik: ”Dr Wretlind ger ett ensidigt perspektiv av elevhälsa”

Jobbet med att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga görs inte...

Debatt
9 maj 2022

Debatt: ”Barn är mer än potentiella brottsutövare”

Det räcker inte att diskutera hur rekrytering till kriminella gäng ...

Krönika
9 maj 2022

”Tystnadskultur tvingar duktiga medarbetare att bli passiva vittnen”

Gängexperten Maria Wallin menar att tystnadsnormer får omfattande k...

Debatt
26 apr 2022

Ett familjehems vardag – om att uppleva ett sammanbrott

Är det någon som undrar varför vi har brist på familjehem? Inte jag...

Debatt
8 apr 2022

Sophie Ekman Wretlind: ”Vi måste återinföra skolhälsovården”

Avskaffandet av skolhälsovården har fått ödesdigra ­konsekvenser fö...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.