Ulla-Maija Madison

Ordförande Sveriges Skolkuratorers Förening

17 mar 2021

17 mar 2021

Replik: Inte rimligt att svensk elevhälsa är oreglerad

Sveriges Skolkuratorers Förening arbetar aktivt med många av de problem som lyfts, skriver ordföranden.

Ulla-Maija Madison

Ordförande Sveriges Skolkuratorers Förening

17 mar 2021

17 mar 2021

Det skriver Sveriges Skolkuratorers Förening i en replik till debattartikeln ”Skolkurator – ett (o)möjligt uppdrag?”

Nej, Skolkuratorn har inte ett omöjligt uppdrag. Men det är inte rimligt att en central del av svensk elevhälsa är helt oreglerad och vidöppen för godtycke, både vad gäller arbetets omfattning och vad som krävs av en skolkurator beträffande utbildningsbakgrund. Från Sveriges Skolkuratorers Förenings horisont är det självklart att det måste krävas en relevant akademisk grundexamen för att få anställning som skolkurator i Sverige. För oss är socionomexamen den utbildning som bäst svarar mot de komplexa krav som yrket ställer. Nämligen att vara elevhälsans psykosociala expert och den som utför elevhälsans psykosociala insatser. Att det på sikt även måste införas en relevant påbyggnadsutbildning är för oss en självklarhet.

Sveriges Skolkuratorers Förening menar att vi behöver ett tak för hur många elever vi kan ta emot för att kunna göra ett gott hälsofrämjande och förebyggande arbete. Vi ser att 300 elever per skolkurator vore rimligt för att kunna arbeta hälsofrämjande och förebyggande på organisations-, grupp- och individnivå och kunna bidra till att eleverna når skolans mål.

Många av de problem som skribenten lyfter arbetar Sveriges Skolkuratorers Förening redan aktivt med. I samverkan med aktörer som Regeringskansliet, Socialstyrelsen, Skolverket, Folkhälsomyndigheten, SKR och Akademikerförbundet SSR strävar vi för att komma till rätta med dem. Vi är förhoppningsfulla att ett mångårigt påverkansarbete kommer att ge resultat redan nu i vår. Det är också glädjande att vi numera även medverkar vid forskning kring skolkurativa frågor på flera håll i landet. Ett område som varit sorgligt eftersatt.

Men fortfarande krävs ett nationellt styrdokument för skolkuratorer så att eleverna kan bli garanterade ett likvärdigt bemötande. Egna psykosociala program finns på flera platser i landet men inget nationellt samordnat. Det är ett arbete för framtiden att ytterligare systematisera skolkuratorsarbetet.

LÄS MER: Läs debattartikeln ”Skolkurator – ett (o)möjligt uppdrag” här

Läs även

Åsikter
31 mar 2021

Psykiatriska diagnoser – ett stort problem

Diagnoser och alltför mycket mediciner kan inte vara rätt väg att gå, skriver debattören.

Åsikter
17 mar 2021

Tom Alandh: Solidaritet – för stort och omöjligt?

Skolkurator
17 mar 2021

Debatt: Skolkurator – ett (o)möjligt uppdrag?

Skolkuratorns uppdrag måste bli tydligt, skriver Caroline Lundström.

Debatt
3 mar 2021

Skakvåld – det vetenskapliga stödet sviktar

Uppdrag Gransknings har satt skakvåldsdiagnosen under lupp. De vete...

Åsikter
17 feb 2021

Krönika: Magkänslan känner rätt

Sofia Rapp Johansson är familjehemsmamma och själv uppväxt i familj...

Debatt
1 feb 2021

Slutord: Fallet kan inte betraktas som undantag

Att något är svårt får inte skymma sikten för mänskliga rättigheter...