Ulla-Maija Madison

Ordförande Sveriges Skolkuratorers Förening

17 mar 2021

17 mar 2021

Replik: Inte rimligt att svensk elevhälsa är oreglerad

Sveriges Skolkuratorers Förening arbetar aktivt med många av de problem som lyfts, skriver ordföranden.

Ulla-Maija Madison

Ordförande Sveriges Skolkuratorers Förening

17 mar 2021

17 mar 2021

Det skriver Sveriges Skolkuratorers Förening i en replik till debattartikeln ”Skolkurator – ett (o)möjligt uppdrag?”

Nej, Skolkuratorn har inte ett omöjligt uppdrag. Men det är inte rimligt att en central del av svensk elevhälsa är helt oreglerad och vidöppen för godtycke, både vad gäller arbetets omfattning och vad som krävs av en skolkurator beträffande utbildningsbakgrund. Från Sveriges Skolkuratorers Förenings horisont är det självklart att det måste krävas en relevant akademisk grundexamen för att få anställning som skolkurator i Sverige. För oss är socionomexamen den utbildning som bäst svarar mot de komplexa krav som yrket ställer. Nämligen att vara elevhälsans psykosociala expert och den som utför elevhälsans psykosociala insatser. Att det på sikt även måste införas en relevant påbyggnadsutbildning är för oss en självklarhet.

Sveriges Skolkuratorers Förening menar att vi behöver ett tak för hur många elever vi kan ta emot för att kunna göra ett gott hälsofrämjande och förebyggande arbete. Vi ser att 300 elever per skolkurator vore rimligt för att kunna arbeta hälsofrämjande och förebyggande på organisations-, grupp- och individnivå och kunna bidra till att eleverna når skolans mål.

Många av de problem som skribenten lyfter arbetar Sveriges Skolkuratorers Förening redan aktivt med. I samverkan med aktörer som Regeringskansliet, Socialstyrelsen, Skolverket, Folkhälsomyndigheten, SKR och Akademikerförbundet SSR strävar vi för att komma till rätta med dem. Vi är förhoppningsfulla att ett mångårigt påverkansarbete kommer att ge resultat redan nu i vår. Det är också glädjande att vi numera även medverkar vid forskning kring skolkurativa frågor på flera håll i landet. Ett område som varit sorgligt eftersatt.

Men fortfarande krävs ett nationellt styrdokument för skolkuratorer så att eleverna kan bli garanterade ett likvärdigt bemötande. Egna psykosociala program finns på flera platser i landet men inget nationellt samordnat. Det är ett arbete för framtiden att ytterligare systematisera skolkuratorsarbetet.

LÄS MER: Läs debattartikeln ”Skolkurator – ett (o)möjligt uppdrag” här

Läs även

Åsikter
7 jun 2021

Debatt: Livsvärden slukas av systemvärlden inom soci...

Stark betoning på utredning och dokumentation gör att vi missar den...

Åsikter
7 jun 2021

Replik: ”I den bästa av världar smälter de iho...

Även om systemvärlden och profession baseras på olika logik är de i...

Debatt
26 apr 2021

Debatt: Så kan kuratorn göra skillnad trots (o)tydli...

Kuratorn Maria Andersson vill inspirera andra efter ett lyckat init...

Mäns våld mot kvinnor
23 apr 2021

Gör om och gör rätt Jämställdhets- myndigheten!

Det är tragiskt att ­Sverige ligger över EU-genomsnittet när det gä...

Debatt
23 apr 2021

Replik: ”Yrkesverksamma har en nyckelroll för ...

Att våldsutsatta kvinnor möter välutbildade socionomer och andra pr...

Debatt
19 apr 2021

Debatt: ”Jag kan inte vara tyst längre!”

Skolkuratorn Olga Granlöf är inte Sverigedemokrat. Men vi måste gör...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.