Ia Sundberg Lax. Foto: Privat/Gettyimages

Karin Persson

Reporter

11 jan 2024

11 jan 2024

Experten: ”Förstår man logiken bakom frånvaron är det lättare för alla”

Ia Sundberg Lax. Foto: Privat/Gettyimages

När ett nytt skolsocialt team ska bildas är det viktigt att tänka till kring grunderna, tycker Ia Sundberg Lax som är utbildare på Akademi Magelungen och specialist inom skolfrånvaroproblematik.

Karin Persson

Reporter

11 jan 2024

11 jan 2024

Det handlar om att få klart för sig vilken målgruppen är, hur teamet ska arbeta, vad det finns för resurser, vilka målsättningarna är och hur insatsen ska utvärderas, förklarar Ia Sundberg Lax.

– En annan viktig del att tänka kring är hur insatsen ska bli känd i kommunen och hur elever och deras familjer ska få ta del av den. Är det skolorna som ska ansöka eller vårdnadshavarna?

För att det skolsociala teamet ska lyckas behövs en tydlig arbetsmodell. En grundläggande åtgärd är att göra en detaljerad kartläggning av det som hindrar eleven från att komma till skolan.

– Upp med förstoringsglaset: Hur kan vi förstå vad som hindrar dig? Är det att kliva in i skolans lokaler, att prestera på lektioner eller är det kaos hemma på morgonen? En bra kartläggning ökar förståelsen för vad som hindrar eleven, och om man involverade att se vad just de behöver bidra med för att närvaron ska öka.

LÄS OCKSÅ >>> Så får Skarpnäcks skolsociala team eleverna tillbaka till klassrummen

Tidigare var mycket av arbetet för att hjälpa hemmasittare centrerat kring eleven. Men forskning har visat att elevens höga frånvaro från skolan är ett problem som påverkar hela familjesystemet, berättar Ia Sundberg Lax. Därför är det så viktigt att se helheten bakom svårigheterna och jobba tvärprofessionellt.

– Det gäller att försöka få till en bra samverkan och ta tillvara på varandras kompetenser så att det tjänar eleven på bästa sätt, säger hon.

Stockholms stad har tagit fram en arbetsmodell med metodstöd för stadens arbete med skolsociala team, en modell som andra kommuner kan ta del av genom att kontakta socialförvaltningen i Stockholm stad. Ia Sundberg Lax tycker att det kan vara bra för nystartade skolsociala team att utgå ifrån en sådan modell.

– Men man måste också vara öppen för lokala avvikelser. Alla kommuner har olika förutsättningar och olika utmaningar.

Läs mer

Så gick det sen
17 jul 2024

Sebastian Stakset: ”Hjälparbete är fett jobbigt”

Sedan kriget i Ukraina startade har Sebastian Stakset varit i lande...

C-uppsatser
15 jul 2024

Personer med schizofreni särskilt utsatta för social exkludering

"Allmänheten behöver få mer information om sjukdomen för att m...

Ny forskning
11 jul 2024

De flesta kriminella karriärer är korta men ibland livslånga – varför?

Kriminologen Christoffer Carlsson förklarar vilka faktorer som påve...

Läs även

Verktyg
9 jul 2024

Gäller att vara vaksam när skolelever får lära sig om socialtjänsten

Soc för unga är i grunden bra, säger forskaren Ylva Spånberger Weit...

Verktyg
4 jul 2024

Så får barnen i ­Haninge kunskap om socialtjänsten

I Haninge har socialtjänsten fått en särskild plats i skolschemat f...

Verktyg
1 maj 2024

”Utmaningen är att få politisk förankring”

Socialstyrelsens Kjerstin Bergman om vad som kännetecknar goda TSI-...

Verktyg
29 apr 2024

TSI-modellen som gjort succé i Västerbotten: "Den är enkel"

Modellen används inte bara i enstaka kommuner utan av alla i hela r...

Verktyg
27 mar 2024

Forskare följer nytt arbetssätt mellan polis och socialtjänst

"Man kommer behöva gå försiktigt fram", säger forskningsl...

Verktyg
25 mar 2024

Så ska barnen hållas borta från gängen

Polis och socialtjänst samverkar i nytt pilotprojekt för att föreby...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.