Ylva Spånberger Weitz. Foto: Gettyimages/Privat

Tommy Johansson

Reporter

9 jul 2024

9 jul 2024

Gäller att vara vaksam när skolelever får lära sig om socialtjänsten

Ylva Spånberger Weitz. Foto: Gettyimages/Privat

Soc för unga, där kunskap om socialtjänsten förs in i skolschemat, utformades först i Sollentuna. Forskaren Ylva Spånberger Weitz följde arbetet och är mestadels positiv. Men hon lyfter också aspekter där kommuner behöver vara vaksamma.

Tommy Johansson

Reporter

9 jul 2024

9 jul 2024

Det var från 2016 till 2021 som man i Sollentuna kommun tog fram, och arbetade med Soc för unga. FoU Nordväst bedrev följeforskning på projektet som leddes av Ylva Spånberger Weitz, lektor i socialt arbete vid Södertörns högskola.

– Resultatet visade tydligt att kunskapen om socialtjänsten generellt sett höjdes bland eleverna och att många tyckte att det var värdefull kunskap, säger hon.

Till skillnad från Haninge, där arbetet har organiserats via flera förvaltningar, drevs Soc för unga i Sollentuna främst av processledare på socialtjänsten och medarbetare på de skolor som deltog, totalt åtta. Där blev också utfallet ett annat.

– För socialtjänsten i Sollentuna var det svårt att få med sig skolorna i det här arbetet. Vissa har tagit det till sig men det är också ganska många som inte har hakat på, säger Ylva Spånberger Weitz.

Vad beror det på?

– De utmaningar som framför allt högstadielärarna lyfte var att det är svårt att få plats med allt i undervisningen. Det är mycket annat som ska in, särskilt när det gäller samhällskunskapen.

LÄS OCKSÅ >>> Evin och Basem är länken mellan medborgarna och socialtjänsten

Även om Ylva Spånberger Weitz lyfter Soc för unga som ett både gott, och effektivt exempel på kunskapshöjande åtgärder så uppmanar hon samtidigt till viss försiktighet.

– Under de intervjuer som vi hade med elever så framkom det att de som haft en negativ bild av socialtjänsten fick en mer positiv inställning, och det är ju i grunden väldigt bra. Men samtidigt kan det finnas en risk att man i sin iver att vända den negativa bilden av socialtjänsten inte ger utrymme åt de kritiska rösterna, säger hon.

– För det finns ju också elever som har negativa upplevelser, och de behöver man se och lyssna på. Där behöver man vara vaksam.

Läs mer

Så gick det sen
17 jul 2024

Sebastian Stakset: ”Hjälparbete är fett jobbigt”

Sedan kriget i Ukraina startade har Sebastian Stakset varit i lande...

C-uppsatser
15 jul 2024

Personer med schizofreni särskilt utsatta för social exkludering

"Allmänheten behöver få mer information om sjukdomen för att m...

Ny forskning
11 jul 2024

De flesta kriminella karriärer är korta men ibland livslånga – varför?

Kriminologen Christoffer Carlsson förklarar vilka faktorer som påve...

Läs även

Verktyg
4 jul 2024

Så får barnen i ­Haninge kunskap om socialtjänsten

I Haninge har socialtjänsten fått en särskild plats i skolschemat f...

Verktyg
1 maj 2024

”Utmaningen är att få politisk förankring”

Socialstyrelsens Kjerstin Bergman om vad som kännetecknar goda TSI-...

Verktyg
29 apr 2024

TSI-modellen som gjort succé i Västerbotten: "Den är enkel"

Modellen används inte bara i enstaka kommuner utan av alla i hela r...

Verktyg
27 mar 2024

Forskare följer nytt arbetssätt mellan polis och socialtjänst

"Man kommer behöva gå försiktigt fram", säger forskningsl...

Verktyg
25 mar 2024

Så ska barnen hållas borta från gängen

Polis och socialtjänst samverkar i nytt pilotprojekt för att föreby...

Verktyg
21 feb 2024

"Man tycker ju att det låter självklart att man ska arbeta så här"

Forskaren Christina Nehlin Gordh om nyckelfaktorerna för att få igå...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.