Jenny Palmqvist

13 jul 2021

13 jul 2021

Färre hushåll lever på ekonomisk bistånd

För femte året i rad minskar antalet hushåll som får ekonomiskt bistånd. Barn i familjer hushåll med långvarigt bistånd ökar däremot.

Jenny Palmqvist

13 jul 2021

13 jul 2021

LÄS MER >> Tema ekonomiskt bistånd: Inkomstskillnaderna ökar i Sverige

Vart tjugonde hushåll, eller drygt 198 000 hushåll, fick ekonomiskt bistånd någon gång under 2020, visar färsk statiskt från Socialstyrelsen. Minskningen är en trend som hållit i sig de senaste fem åren. Men samtidigt som antalet biståndshushåll minskat, har den genomsnittliga tidsperiod som hushållen får bistånd ökat från 6,9 -till 7,1 månader. Även det totala biståndsbeloppen till hushållen har ökat något.

Antal barn i biståndshushåll år 2020 var 130 000 – en minskning med strax över 2 procent jämfört med föregående år. I gruppen hushåll med långvarigt bistånd ökade däremot antalet barn med 3 600 till strax över 53 000 år 2020.

Det finns flera bakomliggande orsaker till varför kvinnor och män inte kan försörja sig och sin familj, men oftast handlar det om arbetslöshet, sjukdom eller sociala hinder av olika slag. Det vanligaste hindret till egen försörjning är arbetslöshet och fler än hälften av alla vuxna biståndsmottagare var arbetslösa under 2019.

Cirka 40 procent av de vuxna biståndshushållen fick långvarigt ekonomiskt bistånd under 2020, det vill säga bistånd i 10 månader eller mer

Det vanligaste hushållet med långvarigt bistånd är inrikesfödda, ensamstående män utan barn. Långvarigt bistånd bland gifta par eller sambohushåll, utbetalades däremot i nio fall av tio till utrikesfödda.

Bistånd i siffror 2020

Under 2020 betalade kommunerna ut 11,9 miljarder kronor i ekonomiskt bistånd.

Utbetalningarna ökade med 2,5 procent i fasta priser jämfört med år 2019

Totalt antal biståndsmottagare: 374 000.

Biståndsmottagande kvinnor: 115 000

Biståndsmottagande män: 129 000

Biståndsmottagande barn: 130 000

 

Läs mer

Nyheter
24 apr 2024

Flera stora satsningar i gång för att stärka familjehemsvården

Bristen på familjehem är fortsatt stor i landet, med många barn som...

Tendens
22 apr 2024

Färre vägar till att bli psykoterapeut: "Det här är ett jättebekymmer"

Socionomen går igenom antalet program och inriktningar som lagts ne...

Ny forskning
22 apr 2024

30 män berättar i ny studie om hur de förhåller sig till sina sexköp

"Vissa av männen tyckte att illusionen av intimitet var god no...

Läs även

Ekonomiskt bistånd
18 okt 2023

Expertfrågan: Vad gäller kring förbrukade inkomster och försörjningsstöd?

Grundregler kontra bedömningar i enskilda fall, vad är det egentlig...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.