Hans Dahlgren, kvalitetsdirektör på Humana. Foto: Privat

Hans Dahlgren

Kvalitetsdirektör på Humana

3 okt 2022

3 okt 2022

Debatt: Det är dags att i högre grad börja belöna resultat inom omsorgen

Hans Dahlgren, kvalitetsdirektör på Humana. Foto: Privat

Den regering som tillträder borde föra samman privata och offentliga aktörer som kan komplettera varandra och samarbeta på ett bättre sätt. Och så är det dags att högre grad belöna efterfrågade sociala utfall. Det skriver Hans Dahlgren, kvalitetsdirektör på omsorgsföretaget Humana, i en debattartikel.

Hans Dahlgren

Kvalitetsdirektör på Humana

3 okt 2022

3 okt 2022

Svensk socialpolitik fokuserar i alltför hög grad på driftsformer i stället för kvalitet och resultat för den enskilde. Tron på att svensk socialpolitik är överlägsen gör också att man missar möjligheten att lära sig av andra. Den nya regeringen borde lägga kraft inom omsorgen på vad vi får för skattepengarna och gå mer mot att belöna sociala utfall.

Efter två år av pandemi har länder runt om i världen sett en enorm ökning av både statlig intervention och outsourcing. En debatt kring resultat, tvärsektoriella partnerskap, finansiering, upphandling och styrning har aldrig känts så relevant. Vi är vid en tidpunkt där vi har möjlighet att lära av andra länder och sektorer för att bygga en omsorg som fokuserar på kvalitet och belönar resultat.

Vi ligger som land långt efter många andra länder i att faktiskt mäta det vi vill uppnå och belöna kvalitet inom omsorgen. Länder som exempelvis Storbritannien har kommit mycket längre i att ompröva hur makt delas och samverkas på både lokal och nationell nivå samt mellan privata och offentliga aktörer. En utvärdering ifrån Oxford University visar efter 10 år i Storbritannien med sociala utfallskontrakt, att sociala utfallskontrakt har genererat 10 brittiska pund i socialt, ekonomiskt och skattemässigt värde för varje pund som regeringen har spenderat på dem sedan 2011 (Big Society Capital).

Resultaten i rapporten fann att under det senaste decenniet har 139 miljoner pund investerats i 72 sociala utfallskontrakt som genererat 1,4 miljarder pund i skattemässigt, socialt eller ekonomiskt värde, varav 397 miljoner pund är direkta besparingar, eller kostnader som undviks av den offentliga sektorn. Även om det gjorts mindre försök i Sverige i exempelvis Norrköping och på andra håll så ligger vi efter som land. Det finns en stor möjlighet för den offentliga sektorn att få stöd i förändringsarbetet för att kunna bedriva en effektivare verksamhet genom att fokusera mer på och belöna de sociala utfallen i samverkan med det omgivande samhället.

År 2021 uppgick kommunernas kostnader till totalt 735 miljarder kronor. En försvinnande liten andel av dessa miljarder belönar önskvärda sociala utfall. I stället ligger fokus på själva produktionen. Det ligger en enorm vilande kraft i att främja önskvärda sociala utfall och samtidigt stärka medborgarens inflytande.

Det är dags att ompröva hur samverkan hanteras på både lokal och nationell nivå för att få fram fler finansiärer i privat och offentlig drift som man har gjort i andra jämförbara länder. Detta i stället för att som nu fortsätta att ensidigt debattera driftsformer. Givet begränsade samhällsresurser krävs en ökad effektivitet även inom det sociala området.

Vi behöver fokusera på samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn för att förbättra de faktiska resultaten. Ett sätt är att i högre grad belöna efterfrågade sociala utfall i stället för att enbart belöna produktion eller ensidigt argumentera för mer resurser till vården och omsorg. Vi borde belöna vändning av låga skolresultat, minskad psykisk ohälsa eller minskat beroende. Den regering som tillträder borde föra samman privata och offentliga aktörer som kan komplettera varandra och samarbeta på ett bättre sätt.

En ny regering bör därför:

  • Prioritera sociala utfallskontrakt för psykisk hälsa; risk- och missbruk, skolresultat.
  • Etablera en statlig utfallsfond.
  • Etablera nationellt kompetenscenter.

Vi är övertygade om att privata aktörer tillsammans med stat, kommuner och civilsamhället kan få till bättre resultat inom en rad områden till en på sikt lägre samhällskostnad. Vad vi får för skattepengarna kan i framtiden besvaras med – väldigt mycket!

Läs mer

Nyheter
13 feb 2023

Stadsmissionen kräver åtgärder från regeringen för att motverka hemlöshet

Rapporten ”Hemlös 2023”, som nyligen presenterades av Sveriges Stad...

Tendens
20 mar 2023

Livet i skuggsamhället – ett utanförskap som riskerar att växa: ”Det är svårare nu”

Regeringar och myndigheter har under flera år försökt bekämpa det s...

Ledare
15 mar 2023

Färskt nummer ute av Socionomen – tema trauma och hur det kan gå i arv

Hur kan en generations trauma påverka nästkommande? Det har vi unde...

Nyheter
15 mar 2023

Nationellt centrum för kvinnofrid tar uppmärksammad LSS-fråga vidare

Att FREDA-kortfrågor och AKK används i låg utsträckning i möte med ...

Läs även

Debatt
6 mar 2023

Debatt: Straffskalan för tjänstemän som brister i yrkesutövningen bör ses över

Regeringens förslag för att motverka desinformation och stärka soci...

Debatt
16 feb 2023

Debatt: Barn har rätt till ett engagerat ombud

Svensk lag klargör tydligt, att barn är individer och rättsbärare, ...

Debatt
9 feb 2023

Slutord: Större ansvar krävs för att lyckas med stöd vid adhd och autism

Antalet vård- och stödkontakter behöver minska för att lyckas ge rä...

Debatt
3 feb 2023

Replik: Behövs utveckling inom flera områden för bättre stöd vid adhd och autism

Socialstyrelsens rekommendationer är aldrig heltäckande, och varje ...

Debatt
31 jan 2023

Debatt: Stoppa barns tvångsumgänge nu och rädda liv

Barn är de enda brottsoffer i Sverige som av domstol tvingas att fo...

Debatt
26 jan 2023

Debatt: Vi måste stoppa den osorterade strömmen av quick fixes

Vi tycks ha tappat sans, vett och kritiskt tänkande och glömt att f...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.