Hans Dahlgren, kvalitetsdirektör på Humana. Foto: Privat

Hans Dahlgren

Kvalitetsdirektör på Humana

3 okt 2022

3 okt 2022

Debatt: Det är dags att i högre grad börja belöna resultat inom omsorgen

Hans Dahlgren, kvalitetsdirektör på Humana. Foto: Privat

Den regering som tillträder borde föra samman privata och offentliga aktörer som kan komplettera varandra och samarbeta på ett bättre sätt. Och så är det dags att högre grad belöna efterfrågade sociala utfall. Det skriver Hans Dahlgren, kvalitetsdirektör på omsorgsföretaget Humana, i en debattartikel.

Hans Dahlgren

Kvalitetsdirektör på Humana

3 okt 2022

3 okt 2022

Svensk socialpolitik fokuserar i alltför hög grad på driftsformer i stället för kvalitet och resultat för den enskilde. Tron på att svensk socialpolitik är överlägsen gör också att man missar möjligheten att lära sig av andra. Den nya regeringen borde lägga kraft inom omsorgen på vad vi får för skattepengarna och gå mer mot att belöna sociala utfall.

Efter två år av pandemi har länder runt om i världen sett en enorm ökning av både statlig intervention och outsourcing. En debatt kring resultat, tvärsektoriella partnerskap, finansiering, upphandling och styrning har aldrig känts så relevant. Vi är vid en tidpunkt där vi har möjlighet att lära av andra länder och sektorer för att bygga en omsorg som fokuserar på kvalitet och belönar resultat.

Vi ligger som land långt efter många andra länder i att faktiskt mäta det vi vill uppnå och belöna kvalitet inom omsorgen. Länder som exempelvis Storbritannien har kommit mycket längre i att ompröva hur makt delas och samverkas på både lokal och nationell nivå samt mellan privata och offentliga aktörer. En utvärdering ifrån Oxford University visar efter 10 år i Storbritannien med sociala utfallskontrakt, att sociala utfallskontrakt har genererat 10 brittiska pund i socialt, ekonomiskt och skattemässigt värde för varje pund som regeringen har spenderat på dem sedan 2011 (Big Society Capital).

Resultaten i rapporten fann att under det senaste decenniet har 139 miljoner pund investerats i 72 sociala utfallskontrakt som genererat 1,4 miljarder pund i skattemässigt, socialt eller ekonomiskt värde, varav 397 miljoner pund är direkta besparingar, eller kostnader som undviks av den offentliga sektorn. Även om det gjorts mindre försök i Sverige i exempelvis Norrköping och på andra håll så ligger vi efter som land. Det finns en stor möjlighet för den offentliga sektorn att få stöd i förändringsarbetet för att kunna bedriva en effektivare verksamhet genom att fokusera mer på och belöna de sociala utfallen i samverkan med det omgivande samhället.

År 2021 uppgick kommunernas kostnader till totalt 735 miljarder kronor. En försvinnande liten andel av dessa miljarder belönar önskvärda sociala utfall. I stället ligger fokus på själva produktionen. Det ligger en enorm vilande kraft i att främja önskvärda sociala utfall och samtidigt stärka medborgarens inflytande.

Det är dags att ompröva hur samverkan hanteras på både lokal och nationell nivå för att få fram fler finansiärer i privat och offentlig drift som man har gjort i andra jämförbara länder. Detta i stället för att som nu fortsätta att ensidigt debattera driftsformer. Givet begränsade samhällsresurser krävs en ökad effektivitet även inom det sociala området.

Vi behöver fokusera på samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn för att förbättra de faktiska resultaten. Ett sätt är att i högre grad belöna efterfrågade sociala utfall i stället för att enbart belöna produktion eller ensidigt argumentera för mer resurser till vården och omsorg. Vi borde belöna vändning av låga skolresultat, minskad psykisk ohälsa eller minskat beroende. Den regering som tillträder borde föra samman privata och offentliga aktörer som kan komplettera varandra och samarbeta på ett bättre sätt.

En ny regering bör därför:

  • Prioritera sociala utfallskontrakt för psykisk hälsa; risk- och missbruk, skolresultat.
  • Etablera en statlig utfallsfond.
  • Etablera nationellt kompetenscenter.

Vi är övertygade om att privata aktörer tillsammans med stat, kommuner och civilsamhället kan få till bättre resultat inom en rad områden till en på sikt lägre samhällskostnad. Vad vi får för skattepengarna kan i framtiden besvaras med – väldigt mycket!

Läs mer

Nyheter
24 apr 2024

Flera stora satsningar i gång för att stärka familjehemsvården

Bristen på familjehem är fortsatt stor i landet, med många barn som...

Tendens
22 apr 2024

Färre vägar till att bli psykoterapeut: "Det här är ett jättebekymmer"

Socionomen går igenom antalet program och inriktningar som lagts ne...

Ny forskning
22 apr 2024

30 män berättar i ny studie om hur de förhåller sig till sina sexköp

"Vissa av männen tyckte att illusionen av intimitet var god no...

Läs även

Debatt
2 apr 2024

”Använd civilsamhället som en brobyggare för att nå unga”

För att socialtjänsten ska nå utsatta unga med tidiga insatser behö...

Debatt
8 mar 2024

"Psykoterapeuter måste bli bättre på att bemöta existensiella frågor"

Även psykoterapeuter behöver förstå hur andlighet påverkar den psyk...

Debatt
28 feb 2024

”Att skära ner på friskfaktorer är sjukligt”

"Utanförskapet har inget räkenskapsår", skriver två debat...

Debatt
13 feb 2024

"Det är dags för våldsutövare att lämna huset vid våld i hemmet"

Det är våldsutövaren som ska lämna bostaden, inte den våldsutsatte....

Debatt
18 jan 2024

”Säkra familjehemsplaceringar motmedel mot gängrekrytering”

Hur kan Sveriges politiker 2024 säga sig försöka bekämpa gängrekryt...

Debatt
20 dec 2023

"Privata HVB kan bli en katalysator för förbättring"

Det offentliga behöver skapa sig en bättre förståelse för privata u...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.