Förbudet och fara för att åka fast av polisen verkar vara bland de viktigaste skälen till att avstå från narkotika bland unga. Foto: Getty Image

Peter Moilanen

Chef för Narkotikapolitiskt Center

12 jan 2022

12 jan 2022

DEBATTARTIKEL

Sverige bör inte avkriminalisera eget bruk av narkotika

Förbudet och fara för att åka fast av polisen verkar vara bland de viktigaste skälen till att avstå från narkotika bland unga. Foto: Getty Image

DEBATT Kriminaliseringen av narkotikabruk ger effekt. Låt förbudet vara och fokusera på åtgärder som kan minska narkotikadödlighet och konsumtion, skriver Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt Center.

Peter Moilanen

Chef för Narkotikapolitiskt Center

12 jan 2022

12 jan 2022

Trots att frågan om avkriminalisering lyfts frekvent på debatt- och ledarsidor, är det inte en lösning som speglar den svenska befolkningens åsikt i stort. Enligt SOM-institutets mätning (2020) tycker 69 procent av befolkningen att en avkriminalisering av personligt bruk av narkotika är ett ganska eller mycket dåligt förslag. En anledning till det är troligen att en avkriminalisering skulle kunna öka användningen av narkotika, vilket i sin tur riskerar att leda till fler skador och lidande.

REPLIK >> Experten: Utvärdera svensk narkotikapolitik snarast 

Avkriminalisering har genomförts i flera andra länder och vid en empirisk jämförelse ligger de oftast högre i konsumtionsnivå. Tillgänglig forskning kan dock inte ge något klart svar på om konsumtionen skulle öka eller ej. Norska Folkhälsoinstitutet har till exempel påvisat att den forskning som finns inte är tillräckligt vetenskapligt begrundat och har metodiska svagheter.

För att bredda perspektivet i frågan har vi gett i uppdrag till undersökningsföretaget IPSOS att för vår räkning ställa ett antal frågor till unga vuxna, 20–29 år. Till dem som uppger att de aldrig använt cannabis ställdes bland annat frågan vad de anser är den främsta anledningen till att de avstått.

För 23 procent av de svarande, det vill säga nästan en fjärdedel, var förbudet i sig det främsta skälet. En fråga som ställdes till dem som använt cannabis minst en gång de senaste 30 dagarna eller 12 månaderna handlade om viktigaste anledningen till att de inte använder cannabis alls eller oftare. Där sjönk svarsalternativet om förbudet till sju procent, men istället menade 16 procent att anledningen var risken att åka fast av polisen. Tillsammans med svaren om förbudet var andelen som uppgav skäl kopplade till kriminaliseringen därmed lika högt som hos dem som aldrig använt cannabis. Förbudet och fara för att åka fast av polisen verkar med andra ord vara bland de viktigaste skälen till att avstå cannabis. Den anledning flest angav som viktigast för att avstå användande var, oavsett cannabiserfarenhet, att man inte hade någon lust (33 respektive 24 procent).

Vår fråga till unga vuxna stämmer väl överens med andra liknande undersökningar riktade till ungdomar. Norska Helsedirektoratet ställde liknande frågor till 15–17 åringar och Stockholms Stad gjorde för ett antal år sedan samtal i fokusgrupper om varför elever i årskurs nio och gymnasiet inte använde cannabis. I båda fallen var förbudet en av de viktigaste anledningarna. Inom ramen för förebyggarprogrammet Öckerömetodens skolundersökningar svarade cirka 70 procent av eleverna att de håller med helt och hållet om att det är bra att det är olagligt att använda cannabis.

Det är här värt att poängtera att det är skillnad mellan avkriminalisering och legalisering av cannabis, där avkriminalisering fortfarande innebär att användning är förbjuden. Dock sker det ständigt sammanblandningar av begreppen i debatt och samtal bland politiker, föräldrar, journalister och andra professionella. Samma sak kan vi se bland ungdomar. I Norge visade en undersökning 2019 av Sentio att hela 40 procent av ungdomar 15–20 år tolkade avkriminalisering som att det var lagligt att använda narkotika. I den allmänna debatten tycks det därmed vara mycket svårt att skilja de två begreppen åt.

I den narkotikapolitiska debatten lyfts ofta frågan om kriminaliseringens såväl positiva som negativa effekter ska utvärderas eller ej samt om avkriminalisering ska utredas. Att utvärdera en 30 år gammal lag är rimligt för att kunna lära oss och förbättra våra insatser, men frågan är vad en utredning av avkriminalisering skulle ge?

Här har regeringen varit tydlig med att de inte önskar en sådan utredning och det finns skäl att avstå just avkriminalisering då förbudet ser ut att ha betydelse för varför man avstår cannabis. I alla fall om man frågar unga vuxna och ungdomar själva. Förbudet tycks dessutom ha stöd hos befolkningen. Istället borde regeringen utreda andra insatser som kan minska kriminaliseringens negativa effekter och fokusera på åtgärder som kan minska såväl narkotikadödlighet som -konsumtion.

Peter Moilanen, chef Narkotikapolitiskt Center

 

FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN

IPSOS, 20-29 år, slumpmässigt rekryterad webbpanel, 1000 personer, juni 2021

Fråga till de som aldrig har använt cannabis:
Vad är viktigaste anledningen till att du aldrig använt/testat cannabis?

TOPP 5-SVAR

Jag har ingen lust: 33 procent

Det är förbjudet: 23 procent

Fara för min fysiska hälsa: 9 procent

Fara för negativa konsekvenser i framtiden: 8 procent

Fara för att bli beroende: 6 procent

Fråga till de som har använt cannabis minst en gång de senaste 30 dagarna eller minst en gång de senaste 12 månaderna:
Vad är viktigaste anledningen till att du inte använder cannabis/ inte använder cannabis oftare?

TOPP 5 SVAR

Jag har ingen lust: 24 procent

Fara för att bli tagen av polisen: 16 procent

Det är förbjudet: 7 procent

Vet inte var jag ska få tag på cannabis: 6 procent

Fara för att bli beroende: 5 procent

Fara för negativa konsekvenser i framtiden: 5 procent

Vill inte riskera att förlora mitt arbete: 5 procent

Läs mer

Krönika
12 jun 2024

"Tänk om jag fått vård på ett hvb-hem där jag fick vara mig själv"

Författaren Lo Torneborg vill se fler behandlingshem som inte är up...

Nyheter
11 jun 2024

Kriminalvården behöver bli bättre på att minska risken för återfall

Riksrevisorn: "De resurser som Kriminalvården lägger på behand...

Tema
10 jun 2024

Är det rätt prioriterat att satsa miljarder på fler fängelseplatser?

Forskaren Hans Grönqvist svarar: "Programmen utvärderas inte p...

Läs även

Debatt
20 maj 2022

Slutord: ”Maria Kjellgren och jag har mycket gemensamt”

Sophie Ekman Wretlind svarar på repliken av Maria Kjellgren.

Replik
19 maj 2022

Replik: ”Dr Wretlind ger ett ensidigt perspektiv av elevhälsa”

Jobbet med att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga görs inte...

Debatt
9 maj 2022

Debatt: ”Barn är mer än potentiella brottsutövare”

Det räcker inte att diskutera hur rekrytering till kriminella gäng ...

Krönika
9 maj 2022

”Tystnadskultur tvingar duktiga medarbetare att bli passiva vittnen”

Gängexperten Maria Wallin menar att tystnadsnormer får omfattande k...

Debatt
26 apr 2022

Ett familjehems vardag – om att uppleva ett sammanbrott

Är det någon som undrar varför vi har brist på familjehem? Inte jag...

Debatt
8 apr 2022

Sophie Ekman Wretlind: ”Vi måste återinföra skolhälsovården”

Avskaffandet av skolhälsovården har fått ödesdigra ­konsekvenser fö...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.