Sven Hessle

Ph D Professor Emeritus och grundare av Socionomens systertidning IJSW

14 sep 2021

14 sep 2021

Krönika:

”Socionomerna behövs i kampen mot gängkriminalitet”

KRÖNIKA Socionomerna måste ut i de mångkulturella förorterna och hjälpa poliserna, skriver Sven Hessle.

Sven Hessle

Ph D Professor Emeritus och grundare av Socionomens systertidning IJSW

14 sep 2021

14 sep 2021

Låt kunskaperna om det globala sociala arbetet leva vidare och fördjupas i kampen mot fattigdom och utslagning! Socionomerna måste ut i de mångkulturella förorterna och hjälpa poliserna. Senast igår såg jag en gråtande kvarterspolis som berättade om kriminaliteten mot migranterna i den förort han bevakat i decennier. 

Utvecklingen mot internationalisering av det sociala arbetet tog fart vid millennieskiftet. Bolognaprocessen blev en viktig kraftsamling för ett sammanhållet europeiskt utbildningsområde för högre utbildning. Nu kunde studenter och lärare söka sig till internationella sociala program ute i Europa och på hemmaplan drog vi nytta av kunskapen från de internationella projekten. ”Tänk globalt – agera lokalt” blev ett slagkraftigt tema. Utvecklingen band oss snabbt samman till ett gränsöverskridande globalt medlemskap. ”Socialt arbete vid frontlinjen” blev slagord från det sociala arbetets förkämpar vid Världskongressernas möten.

I likhet med Bolognaprocessens språng för det sociala arbetets internationalisering ombildade jag vid millennieskiftet Scandinavian Journal of Social Welfare till International Journal of Social Welfare, IJSW. I ledningen för tidskriften fanns då som nu ett starkt stöd från Akademikerförbundet SSR, Socionomens chefredaktörer och ett redaktionsråd med skandinaviska representanter från forskning och praktik. Även detta redaktionsråd fick internationell förstärkning med välrenommerade seniora forskare – IJSW blev en känslig snabbåterspegling av det internationella forskningsläget inom det sociala välfärdsarbetet. Komparativa ansatser blev möjliga på ett nytt sätt.

Man kan hoppas att den starkt ökande kadern av akademiskt skolade forskare på nationell nivå också leder till aktiva nyskapande metoder i det praktiska sociala arbetet! Samtidigt har det lokala förändringsarbete som tidigare försummats börjat prövas i större skala i de mångkulturella lokalsamhällen som nu utsätts för extremt våld. För att socionomerna ska lyckas arbeta framgångsrikt i dessa områden måste socionomutbildningen förbereda, utveckla och flexibelt anpassa dem för denna utmaning. Här är kunskap från internationella projekt och forskning nödvändigt för att professionen ska kunna förstå och hantera den psykosociala utsatthet de möter. 

Solidaritet med psykosocialt utsatta medborgare kräver aktion i deras intressen med Explorativt mindset som inställning till det som upplevs främmande i vardagen. Det innebär en beredskap för solidariskt handlande och öppenhet för att utmana egna förkunskaper, attityder och föreställningar om världen genom att delta i helt nya och främmande situationer. Detta är internationell inspiration som kräver avancerad praktisk utbildning utöver grundinställningen.

LÄS MER >> Tendens: Vad händer om poliserna flyr yrket

Våra handlingar i går, idag och i morgon hänger ihop och har betydelse för den globala välfärden som berör oss alla. I denna kedja måste vi jämka samman det internationella sociala arbetet med det nationella för att förhindra krig, kriminalitet, gängbildningar och annat våld som idag har blivit ett hot mot allas existens.

Läs mer

Aktuellt
17 maj 2024

”Skickar du polisen på mig kommer det säga poff”

Socialsekreteraren Anna Nordin blev dödshotad mitt under pågående s...

C-uppsatser
15 maj 2024

Kuratorer om komplexiteten att bemöta våldsutsatthet

Studenterna Moa Boström och Amanda Löfstrand har undersökt hur kura...

Tema
15 maj 2024

"Det kan vara livsfarligt om socialtjänstens data läcker"

It-experten Jan Olsson berättar om framgångsfaktorer och utmaningar...

Läs även

Debatt
20 maj 2022

Slutord: ”Maria Kjellgren och jag har mycket gemensamt”

Sophie Ekman Wretlind svarar på repliken av Maria Kjellgren.

Replik
19 maj 2022

Replik: ”Dr Wretlind ger ett ensidigt perspektiv av elevhälsa”

Jobbet med att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga görs inte...

Debatt
9 maj 2022

Debatt: ”Barn är mer än potentiella brottsutövare”

Det räcker inte att diskutera hur rekrytering till kriminella gäng ...

Krönika
9 maj 2022

”Tystnadskultur tvingar duktiga medarbetare att bli passiva vittnen”

Gängexperten Maria Wallin menar att tystnadsnormer får omfattande k...

Debatt
26 apr 2022

Ett familjehems vardag – om att uppleva ett sammanbrott

Är det någon som undrar varför vi har brist på familjehem? Inte jag...

Debatt
8 apr 2022

Sophie Ekman Wretlind: ”Vi måste återinföra skolhälsovården”

Avskaffandet av skolhälsovården har fått ödesdigra ­konsekvenser fö...

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Socionomen.